Teknologiateollisuus
Tulosta Print

 

Ympäristöasioihin liittyvät uutiset

 

8.7.2014

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen keräystä tehostetaan 

 

Valtioneuvosto on 3.7. antanut uudet asetukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta sekä paristoista ja akuista. Asetuksilla edistetään käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräystä ja kierrätystä.

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut ovat niin sanotun tuottajavastuun alaisia tuotteita. Sen mukaan tuotteiden valmistajan tai maahantuojan (tuottajan) on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräys ja kierrätys sekä vastattava niiden jätehuollon kustannuksista.

 

Asetukset koskevat käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristojen ja akkujen erilliskeräystä, vastaanottoa, kierrätystä, muuta käsittelyä ja siirtoja toiseen maahan. Tuottajien on muun muassa järjestettävä koko maahan vähintään 400 kiinteää vastaanottopaikkaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle.

 

Asetukset tulevat voimaan 15.7.2014. Ne korvaavat aiemmat samannimiset asetukset. Samanaikaisesti tulee voimaan myös jätelain muuttamisesta annettu laki, jossa muun ohella säädetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvien, myyntipinta-alaltaan yli 1000 m2 päivittäistavarakauppojen ja muiden yli 200 m2 kauppojen velvoitteesta ottamaan vastaan pienet (alle 25 cm) käytöstä poistetut laitteet ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. Kauppojen on otettava vastaan myös näitä suuremmat laitteet, joiden tilalle ostetaan uusi vastaava laite. Muutettu jätelaki velvoittaa myös paristoja ja akkuja myyvät liikkeet ottamaan vastaan kaikki käytöstä poistetut kannettavat akut ja paristot ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta. Uusi käytäntö korostaa tuottajien ja kaupan yhteistyötä.

 

Asetusten taustalla on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja koskevat uudistetut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit.

 

Lisätietoja:
Ympäristöministeriön sivuilta.

 


24.6.2014

REACHin kandidaattilistalle on lisätty neljä ainetta

 

Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa neljällä uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella.

 

Listalle lisätty kadmiumkloridi on syöpää aiheuttava, sukusolujen perimää vaurioittava ja lisääntymiselle vaarallinen aine. Aineella on todennäköisesti myös muita samantasoisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Muut kandidaattilistalle lisätyt aineet on tunnistettu lisääntymiselle vaarallisiksi. 

 

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet, joita aineiden lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa, voivat koskea aineita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Listalla on nyt 155 ainetta.

 

Kandidaattilistalle lisätyt aineet (suluissa CAS-numero):

 • kadmiumkloridi (10108-64-2)
 • 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, diheksyyliesteri, haaroittunut ja suora (68515-50-4)
 • natriumperoksometaboraatti  (7632-04-4)
 • natriumperboraatti; perboorihappo, natriumsuola

Lisätietoja: 

REACH-asetuksen neuvontapalvelusta.

 

Mia Nores, 044 330 0928

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


19.6.2014

Ekosuunnittelufoorumin teemana muuttuva lainsäädäntö

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa järjestää seuraavan Ekosuunnittelufoorumin maanantaina 15.9. klo 9–12 Helsingin Etelärannassa teemalla muuttuva lainsäädäntö.

 

Tuoteasetusten ajankohtaisten asioiden lisäksi käsitellään ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien uudelleenarviointia, eli sitä mihin suuntaan direktiivit näyttäisivät tällä hetkellä kehittyvän. Mahdollisia muutoskohteita ovat mm. energiamerkintöjen asteikot ja ekosuunnitteluvaatimusten laajeneminen vahvemmin myös muihin elinkaaren vaiheisiin kuin käyttöön. Ajankohtaisten asioiden lisäksi pyrimme saamaan tilaisuuteen toisen eurooppalaisen markkinavalvontaviranomaisen kertomaan heidän valvonnastaan.

 

Puhujat ja ohjelma varmistuvat kesän aikana, mutta jo nyt voi ilmoittautua täältä. Tilaisuus on maksuton.

 

Lisätietoja:

Carina Wiik, 040 717 3627

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


19.6.2014

Energiatehokkuus Venäjän poliittisen agendan kärjessä

 

Energiatehokkuus on noussut kärkeen Venäjän poliittisella agendalla, koska Venäjällä on suuri potentiaali energiatehokkuudessa, sekä energiakustannusten alentamisen että ympäristön kehittämisen kannalta.

 

Venäjä on yksi maailman johtavista energiamahdeista ja neljänneksi suurin energian tuottajamaa. Vuonna 2011 energian hinta saavutti Venäjän teollisuudessa USA:n tason. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, hinnan arvioidaan nousevan 1,5 kertaa suuremmaksi kuin USA:ssa vuoteen 2015 mennessä. Venäjällä panostetaankin koko ajan enemmän energian tehokkaampaan käyttöön.

 

Tulokset perustuvat Teknologiateollisuuden "Energiatehokkuus Venäjällä" -tutkimukseen, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa Venäjän energiatehokkuus lainsäädännöstä, siihen liittyvistä vaatimuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Kun ymmärretään Venäjän tulevaisuuden suunnitelmat, tunnistetaan helpommin maan tarjoamat liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet.

 

Projektin käytännönläheinen lähestymistapa aiheeseen takaa yritykselle kontakteja ja tarpeellisia linkkejä.

 

Raportti on ladattavissa pdf-muodossa.

 

Lisätietoja:

Carina Wiik, 040 717 3627

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


18.6.2014

Uusia säädöksiä ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiiveihin

 

Muuntajille minimivaatimukset

 

Tuorein säädös Ecodesign-direktiiviin julkaistiin toukokuun loppupuolella ja se koskee pieniä, keskikokoisia ja suuria muuntajia, joiden vähimmäisteho on 1kVA ja joita käytetään sähkönsiirrossa, jakeluverkoissa tai teollisuuden sovelluksissa. Minimivaatimukset astuvat voimaan 1.7.2015 ja kiristyvät 1.7.2021. Suomenkieliseen säädöstekstiin voi tutustua tästä.

                                  

Muutokset internet myynnissä

 

Komission asetuksella 518/2014 muutetaan seuraavien tuotteiden internetissä esitettävät energiamerkinnät (asetuksen numero suluissa):

 • astianpesukoneet (1059/2010)
 • jääkaapit (1060/2010)
 • pesukoneet (161/2010)
 • televisiot (1062/2010)
 • huoneilmastointi (626/2011)
 • kuivausrummut (392/2012)
 • lamput ja valaisimet (874/2012)
 • pölynimurit 665/2013)

Energiamerkinnän muutokset astuvat voimaan 1.1.2015 alkaen.

 

Lisätietoja:

Carina Wiik, 040 717 3627

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


18.6.2014

Ekosuunnittelun uudet tuoteryhmät fokuksessa

 

Taustaselvityksiä on aloitettu monelle uudelle tuoteryhmälle. Rekisteröitymällä henkilökohtaisesti haluamaansa tuoteryhmään, pysyy ajan tasalla selvitystyöstä ja vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla dokumentteja sekä osallistumalla sidosryhmäkokouksiin, voi parhaiten vaikuttaa tuleviin säädösehdotuksiin.

 

Teknologiateollisuutta kiinnostavat erityisesti seuraavat tuoteryhmät:

Muita teollisuutta kiinnostavia tuoteryhmiä, joissa valmistelutyö on jo pidemmällä (komission kuulemistilaisuudet suluissa):

 • ENTER Lot 1: Kaupan kylmäkalusteet
 • ENTER Lot 4: Teollisuus- ja laboratoriouunit (CF 15.5.2014)
 • ENTER Lot 5: Työstökoneet (CF 6.5.2014)
 • ENTER Lot 6 ja 10: Ilmastointi- ja ilmanvaihtokoneet
 • ENER Lot 12: Ammattikäytössä kylmäkalusteet (CF 2.7.2014)
 • ENER Lot 15: Kiinteää polttoainetta käyttävät kattilat
 • ENER Lot 20: Ilmalämmitys- ja jäähdytys (CF 25.9.2013)
 • ENER Lot 24: Ammattikäytössä olevat astianpesukoneet ja pesukoneet
 • ENER Lot 28 ja 29: Vesipumput ja jätevesipumput
 • ENER Lot 30 ja 31: Moottorit ja moottorijärjestelmät

Ympäristöministeriö vastaa rakennustuotteiden säädösvalmistelusta ja Energiavirasto muista tuoteryhmistä. Puitedirektiiveihin (ecodesign ja energiamerkintä) liittyvistä muutoksista vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Tuotteiden markkinavalvonnasta taas vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

 

Tuotteiden energia ja ekosuunnittelu asioista löytää lisätietoa ekosuunnittelu sivustolta.

 

Lisätietoja:

Carina Wiik, 040 717 3627

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


6.6.2014

YJY palkitsee opinnäytetutkimuksia

 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsee syksyllä 1000 eurolla ympäristöjohtamista käsitteleviä korkeatasoisia opinnäytetutkimuksia.

 

Palkintoja jaetaan yliopistojen sarjassa ja ammattikorkeakoulujen sarjassa. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa 1.9.2012 jälkeen valmistuneita töitä ja palkittavat julkistetaan Ympäristöjohtamisen seminaarissa syksyllä 2014. Töiltä edellytetään erittäin hyvää tai kiitettävää loppuarvosanaa.

 

Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi elokuun 2014 loppuun mennessä ja mukaan liitettäväksi suositellaan työn ohjaajan lausunto, joka sisältää tiiviin kuvauksen työn erityisansioista.

 

Lisätietoa opinnäytepalkinnosta YJYn sivuilta.

 


15.4.2014

Teknologiateollisuus tukee metallien tuonnin vastuullisuusjärjestelmää


EU:n komissio ehdottaa asetusta vastuullisuusjärjestelmän luomiseksi konfliktialueilta peräisin oleville neljälle metallille ja niiden malmeille (tantaali, kulta, volframi ja tina).

 

Teknologiateollisuus tukee toimia vastuullisen hankintaketjun toteuttamiseksi silloin kun se ei aiheuta yrityksille ylivoimaista byrokratiaa. EU:n asetuksessa tarkastelu rajautuu raaka-aineisiin. Byrokratiaa vähentää huomattavasti se, että sulattamot tai jalostamot toimivat kontrollipisteinä ja näin metalleja sisältävät valmiit tuotteet ja laitteet eivät enää olisi vastuullisuustodistamisen piirissä.


Teknologiateollisuus odottaa, että EU kävisi USA:n kanssa neuvotteluja EU-järjestelmän yhteensopivuudesta USA:n lainsäädännön kanssa. Yritysten näkökulmasta pitäisi välttää tilanne, jossa eri markkinoilla vaaditaan erilaisia todistuksia ja todistamista.


Teknologiateollisuus edellyttää asetukseen joitakin tarkennuksia, mm. että asetus koskee vain sulattamojen ja jalostamojen tuontia. Liitteessä yksi esitetyt tuoteluokat voivat sisältää myös muuta kuin raaka-aineita. Jos soveltamisalan piiriin joutuisi muita erityisesti pieniä toimijoita, niin vastuullisuusjärjestelmään esitetään tiettyjä kevennyksiä. Suurten yritysten pitäisi voida raportoida yhdelle viranomaiselle usean maan viranomaisen sijaan.


Esitetty järjestelmä on vapaaehtoinen ja rajautuessaan tantaaliin, kultaan, volframiin ja tinaan se ei koske suomalaisia sulattamoja.


Teknologiateollisuuden lausunto


Komission esitys


Lisätietoja:

Jouni.Lind@teknologiateollisuus.fi p. 050 521 3305

 


7.4.2014

Edelläkävijämarkkinoita ja kannustavuutta luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

 

Teknologiateollisuus ry vaatii konkreettisia toimenpiteitä edelläkävijämarkkinoiden synnyttämiseksi. Uusiutumista tapahtuu investointien ja uuden teknologian käyttöönoton myötä. Luonnonvarapolitiikkaa tulee ajatella koko toimitusketjun näkökulmasta ja sen hyvään toteuttamiseen tarvitaan koordinoitua toimintaa ministeriöiden kesken, linjaa Teknologiateollisuus lausunnossaan hallituksen luonnonvaraselosta.

 

Julkinen sektori vaikuttaa merkittävästi markkinoihin julkisten hankintojen valinnoilla. Uusia teknologioita voidaan edistää mm. liikenteessä sekä energia- ja jäteratkaisuissa ja biotalouden eri sovellutuksissa. Nämä identifioitiin kasvualueiksi Teknologian kestävän kasvun aivoriihessä. Teknologiaa pystytään yhdistämään perinteisiin toimintoihin ja siten saamaan luonnonvaratehokkuutta aikaiseksi.

 

Suomessa tarvitaan kannusteita investointeihin. Tavoitteena tulee olla, että markkinaehtoiset rakenteet kasvuun ja investointeihin ovat kunnossa. Houkuttelevuutta rajoittaa rahoituskysymysten lisäksi ympäristölupien pitkät käsittelyajat ja hallinnollinen raskaus. Uusien rasitteiden asettaminen mm. kaivannaisteollisuudelle pitäisi estää.

 

Selonteossa on paljon kannatettavia toimenpiteitä, mm. tuuliatlaksen ja bioatlaksen luominen. Arvoketjujen luomiseen tarvitaan koetoimintaa ja tutkimuksen liittämistä kehitystyöhön. Teknologiateollisuus odottaa konkreettisuutta toimenpiteiden toteuttamiseen, miten edelläkävijämarkkinoita toteutetaan uusien liikenteen energialähteiden osalta tai miten esteitä puretaan materiaalien hyötykäytöltä. Resurssitehokkuuden edistäminen edellyttää myös palvelevan hallintokulttuurin kehittämistä, jotta monimutkaisia kiertotalouden ratkaisuja voidaan sujuvasti toteuttaa.

 

Teknologiateollisuuden lausunto>>

 

Lisätietoja: Jouni Lind, p. 050 521 3305
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


26.3.2014

Earth Hour lauantaina 29.3.2014 klo 20.30 - 21.30

 

Teknologiateollisuus ry on mukana Earth Hour –kampanjassa lauantaina 29.3. klo 20:30 – 21:30. Haastamme mukaan kaikki jäsenyritykset!

 

Näytä valomerkki kestävän kehityksen puolesta ja osallistu Earth Houriin tulevana lauantaina: www.wwf.fi/earthhour

 


 

25.3.2014

Selvitys: RoHS, REACH ja yritykset

 

Globaalisti toimiva lainsäädäntö on kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten toivelistalla. Tällä hetkellä jokaisella markkina-alueella on aluekohtaista sääntelyä.

 

Teknologiateollisuus ry selvitti RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen päällekkäisyyksiä sekä säädösten yrityksille tuottamaa taakkaa ja kustannuksia. Projektissa kysyttiin myös, miten RoHS ja REACH vaikuttavat tuotteiden vapaaseen liikkumiseen globaalisti ja tuotteiden valmistukseen EU-alueella. Säädösten ja kirjallisen materiaalin lisäksi tietoa kerättiin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja tarkemmissa haastatteluissa. Projekti on osa Teknologiateollisuuden projektia ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana”.

 

Lue lisää>>

 


12.3.2014

Ainerajoitukset estävät kierrättämistä

 

Teknologiateollisuus ry on selvittänyt ainerajoitusten vaikutuksia jätteiden hyödyntämiseen osana laajempaa ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannusselvitystyötä. Erityisesti REACH-asetuksen vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen ovat suuret. Sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin vastanneista 113 yrityksestä 65 (59 %) ilmoitti hyödyntävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Kierrätettyjä komponentteja ei kukaan ilmoittanut käyttävänsä.

 

Kierrätettyjen materiaalien käyttöä estävät materiaalien heikompi laatu ja soveltumattomuus, lainsäädäntö sekä materiaalien saatavuus. Tärkeimmät käyttöä edistävät tekijät olivat vastanneiden mielestä materiaalin riittävä laatu ja soveltuvuus, niiden saatavuus sekä hinta ja kustannusvaikutus. Lainsäädäntö mainittiin vain kolmessa vastuksessa kierrätystä edistävänä tekijänä, mutta peräti 14 vastauksessa estävänä tekijänä.

 

Haastatteluissa kävi ilmi selkeästi, että yritykset pyrkivät välttämään jätteen statuksen muuttumista tuotteeksi ellei se ole taloudellisesti järkevää. Perusteluna jätestatuksen säilyttämiselle on jätelainsäädännön helppous tuotelainsäädäntöön ja etenkin REACH-asetukseen verrattuna. Selvitys toi esille myös yksilöityjä lainsäädännöllisiä ristiriitoja kierrätyksen esteinä.

Lue lisää>>

 


11.3.2014

Komissio ehdotti vastuullista kauppastrategiaa mineraalien hankintaan konfliktialueilta

 

Euroopan komissio ehdotti 5. maaliskuuta vastuullista kauppastrategiaa koskien konfliktialueilta hankittavia mineraaleja. Komissio pyrkii näin estämään mineraalien louhinnasta ja kaupasta syntyvien voittojen käyttöä aseellisten konfliktien rahoittamiseen.

 

Asetusehdotuksen toimenpiteissä esitetään mm. omaehtoiseen vakuutukseen pohjautuvan EU-järjestelmän perustamista, jossa tinan, tantaalin, volframinen ja kullan tuojien olisi sitouduttava "asianmukaisen huolellisuuteen" eli OECD:n due dilingence -ohjeiden mukaiseen osto- ja myyntitapahtumien valvontaan ja hallintaan.

 

Jalostajille ja sulattamoille puolestaan ehdotetaan julkista vastuuvelvollisuutta.  Ehdotus sisälsi myös asetusta tukevia kannustimia, joilla pyritään edistämään due dilingence- periaatteen noudattamista toimitusketjuissa.

 

Komission tiedote: EU ehdottaa vastuullista kauppastrategiaa mineraalien hankintaan konfliktialueilta http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-218_fi.htm

 

Lisätietoja: Jouni Lind, p. 050 521 3305

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 

 


7.2.2014

Lausunto valtiovarainministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta

Teknologiateollisuus on pyytänyt jäsenyritysten kommentit ja laatinut lausunnon valtiovarainministeriön luonnokseen. Lausunnon pääsisältö on, että pakollinen ei-verollisten jätteiden ilmoitusvelvollisuus merkitsisi päällekkäisyyttä viranomaisten tiedonkeruuseen ja lisäksi yritysten taakkaa.

Lausunto>>

 


5.2.2014

Ympäristövaatimusten tiedotuskanava

www.ekosuunnittelu.info

 

Ekosuunnittelu.info toimii tuotteiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksiin liittyvien säädösten virallisena tiedotuskanavana valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jälleenmyyjien apuna. Sivustolta löytyvät tiedot jo annetuista asetuksista, ajankohtaisia uutisia ja tietoa valmisteilla olevista säädöksistä. Sivustoa ylläpitää TUKES.


30.1.2014

Kestävän kasvun aivoriihien tulokset ja loppuraportti

 

Teknologiateollisuus järjesti vuoden 2013 lopulla kolme tapahtumaa teemasta Kestävän kasvun edistäminen. Työpajoissa analysoitiin keskeisten markkinoiden megatrendejä ja kysynnän drivereita, suomalaisten yritysten tarjoamaa kestävään kasvuun ja tätä taustaa vasten hahmotettiin potentiaalisia liiketoiminta-alueita. Raportti on saatavissa tästä>>

 

Teknologiateollisuus on valmis jatkamaan teeman ja sen osa-alueiden käsittelyä, fasilitoimaan jäsenyrityksille tilaisuuksia teemaryhmittäin, jos siihen on mielenkiintoa.

 

Raportin pohjalta käydään keskustelua vienninedistäjätahojen kanssa, ja teemoja nostetaan esille Teknologiateollisuuden tilaisuuksissa tai asiantuntijoiden puheenvuoroissa.

 

Lisätietoja: Jouni Lind, p. 050 521 3305

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 

 


15.1.2014

Lausunto ympäristöministeriölle

 

Teknologiateollisuuden lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Lisätietoja Peter Malmström, puh. 0400 217 250, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


 

15.1.2014

Ainerajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Kansallinen RoHS-laki valmistui kesällä 

 

RoHS II-direktiivin vaatimukset on pantu toimeen uudella, kesäkuussa voimaan tulleella RoHS-lailla (387/2013). Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajeni koskemaan nyt myös terveydenhuolto- ja mittauslaitteita. Vuonna 2019 vaatimukset tulevat koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lue lisää>>

 

7.1.2014

Materiaalitehokkuusohjelma tukemaan kestävää kasvua


TEM:n jodolla on valmisteltu kansallinen materiaalitehokkuusohjelma. Ohjelma tavoittelee kestävän kasvun edistämistä materiaalitehokkuudella. Avaintekijät ovat tieto, osaaminen ja asenteet sekä kannustavan toimintaympäristön luominen. Lue lisää>>

 


Siirry > > Tapahtumiin   > Ympäristöuutiskirjeeseen    > v. 2013 uutisarkistoon

 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014