Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Maaperänsuojelu

 

Maaperänsuojelustrategia ja maaperänsuojelun puitedirektiivi

Thematic Strategy for Soil Protection and Soil Framework Directive

 

Kuvaus

Maaperänsuojelustrategia koostuu komission antamasta tiedonannosta (COM(2006) 231), maaperänsuojelun puitedirektiiviehdotuksesta (COM(2006) 232) ja vaikutusten arvioinnista (SEC(2006) 1165 ja SEC(2006) 620). Strategian toimeenpanoa varten komissio antoi mm. ehdotuksen maaperänsuojelun puitedirektiiviksi (COM(2006) 232), ehdotuksen puhdistamolietedirektiivin tarkistamiseksi sekä lisäsi teollisuuden päästöjä koskevaan (IPPC) direktiiviehdotukseen maaperänsuojeluun liittyviä näkökohtia.

 

Komission ehdotus maaperänsuojelun puitedirektiiviksi (COM(2006) 232) sisältää yleiset periaatteet maaperän suojelulle EU:ssa sekä säädöksiä mm. tiettyjen maaperäriskien ehkäisystä ja kartoittamisesta, maaperän sulkemisen vaikutusten lieventämisestä, riskialueiden kunnostamisesta, maaperän pilaamisongelmien hallinnasta, sekä tiedotuksesta, raportoinnista ja tietojen vaihdosta. Jäsenvaltioiden tulee kartoittaa pilaantuneet maa-alueet sekä laatia kansallinen kunnostusstrategia seitsemän vuoden kuluessa direktiivin hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden tulee myös nimetä taho, joka antaa yksityiskohtaisen maaperän tilan kertomuksen kiinteistöjen omistussuhteiden muuttuessa. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenmaiden tulee perustaa rahoitusmekanismi isännättömien kohteiden kunnostamista varten.

 

EU-lainsäädäntö

Komission ehdotus maaperänsuojelun puitedirektiiviksi etenee yhteispäätösmenettelyssä (linkki esityksen käsittelyvaiheisiin). Jäsenille on koottu lisätietoa tänne.

 

Kansallinen lainsäädäntö

Maaperänsuojelulainsäädäntö

Pilaantuneen maaperän kunnostus

Ympäristövahinkolainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö

 

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/35/EY) ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta.

Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus (78/1994).

YK:n yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi

Alppien suojelua koskeva yleissopimus (96/191/EY)

Neuvoston direktiivi (1999/31/EY) kaatopaikoista

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/21/EY) kaivannaisteollisuuden jätehuollosta

 

Hyödylliset linkit

Maaperänsuojelun temaattinen strategia
Maaperänsuojeludirektiivin valmistelu EU:n lakitietokannassa
Maaperänsuojelu Suomessa
EU:n luonnonvarojen kestävän käytön strategia
Kansallinen luonnonvarastragegia
 

 

 

Päivitetty 29.07.2010

Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014