Teknologiateollisuus
Palvelut / Ympäristöasiat / Tapahtumat / Tapahtuma-arkisto 2010
Tulosta Print

Tapahtuma-arkisto 2010

 

Tapahtumat 2011

Tapahtumat 2009

Tapahtumat 2008

 

 

 

 

 


21.1.2010

Teemapäivä "2010-luvun haaste: energia, ilmasto ja luonnonvarat - mitä työkaluja yritykselle on tarjolla?"

Helsinki,  järjestäjä  Kemianteollisuus ry

 

Päivän kuluessa eri aihealueiden asiantuntijat kertovat millaisia ohjeiden ja standardien muodossa olevia työkaluja on tarjolla niin energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen kuin hiili- vesi- ja ekologisen jalanjäljen laskemiseen. Lisäksi kuullaan, millaista rahallista tukea yritys voi saada mm. energia- ja materiaalitehokkuutensa kehittämiseen. Kokemuksiakin on jo ehtinyt karttua. Tuoreiden yritysesimerkkien valossa kuullaan, miten eri yrityksissä on lähdetty vastaamaan tulevan vuosikymmenen mukanaan tuomiin haasteisiin.
  

Lisätietoa>>


9.2.2010

Jätelakipäivä

Helsinki, järjestäjä SYKE

 

Jätelain ja sen pohjalta annettavien asetusten esittely. Tilaisuus järjestetään niin, että jätelakisihteeristö saa palautetta aluehallinnon viranomaisilta säädösvalmistelua varten.
 

Lisätietoa>>


9.-10.3.2010

REACH ja CLP -seminaari

Helsinki, järjestäjänä Kemianteollisuus ry

 

Seminaarin tarkoituksena on antaa tuoretta tietoa Reach-asetuksen toimeenpanosta, uudesta käyttöturvallisuustiedotteesta sekä kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä. Tilaisuudessa selvitetään myös aineiden identiteettiä, jatkokäyttäjien velvoitteita, lupamenettelyä sekä luokitus- ja merkintäinventaarion ilmoitusmenettelyn tekemistä

 

Lisätietoa>>


24.-25.3.2010

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet - CLP-asetus ja väistyvä järjestelmä

Helsinki,  järjestäjä AEL

 

Kuulet teoriassa sekä esimerkkien ja käytännön harjoitustöiden kautta CLP -asetuksen ja väistyvän lainsäädännön mukaiset luokitukset ja merkinnät.  Keskitymme CLP- ja REACH -asetuksiin, jotka korvaavat väistyvän järjestelmän.  Saat tietoa myös käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta REACH -asetuksen mukaan

 

Lisätietoa>>


21.1.2010

Teemapäivä "2010-luvun haaste: energia, ilmasto ja luonnonvarat - mitä työkaluja yritykselle on tarjolla?"

Helsinki, järjestäjä  kemianteollisuus ry

 

Päivän kuluessa eri aihealueiden asiantuntijat kertovat millaisia ohjeiden ja standardien muodossa olevia työkaluja on tarjolla niin energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen kuin hiili- vesi- ja ekologisen jalanjäljen laskemiseen. Lisäksi kuullaan, millaista rahallista tukea yritys voi saada mm. energia- ja materiaalitehokkuutensa kehittämiseen. Kokemuksiakin on jo ehtinyt karttua. Tuoreiden yritysesimerkkien valossa kuullaan, miten eri yrityksissä on lähdetty vastaamaan tulevan vuosikymmenen mukanaan tuomiin haasteisiin.
  

Lisätietoa>>


REACH-Hotshot

25.3.2010, Jyväskylä
15.4.2010, Seinäjoki
23.4.2010, Kouvola
Järjestäjä Työterveyslaitos
 
Tiivis puolen päivän tietopaketti kemikaaliasetusten sisällöstä ja aikatauluista sekä työpaikoille aiheutuvista toimenpiteistä. Koulutuksessa käsitellään REACH-asetuksen vaikutuksia kemikaalien käyttöön ja työturvallisuustoimintaan työpaikalla sekä kemikaalien uusiutuvia merkintöjä ja muutoksia käyttöturvallisuustiedotteissa. 
  
Lisätietoa>>

Energiatehokkuus-seminaarit 2010

14.4.2010, Joensuu

3.6.2010, Oulu

1.9.2010, Tampere

7.9.2010, Kouvola

Järjestäjä, Motiva

 

Seminaari on maksuton em. toimialaliittojen energiatehokkuussopimukseen liittyneille jäsenyrityksille. Muille yrityksille hinta on 200€ + alv. Päivän ohjelmassa luvassa mm. ajankohtaista asiaa energiatehokkuustoimista ja energiatuista,alan toimijoiden terveisiä sekä käytännön esimerkkejä.

 

Lisätietoa: Joensuu, Oulu, Tampere, Kouvola


28.4.2010

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin kevätkokous 2010

Helsinki, järjestäjä EK

 

Tule kuulemaan mitä mahdollisuuksia USA:n ja Kiinan suurlähettiläät näkevät suomalaiselle ympäristöliiketoiminnalle omissa kotimaissaan, mitä Euroopan komission ekoinnovaatioiden rahoitusohjelmalla on sinulle tarjottavaa sekä suomalaisten yritysten menestystarinoita Cleantech-palveluliiketoiminnassa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yritysten sekä yritysten ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden edustajat. Tilaisuuden työkielinä ovat sekä suomi että englanti.
 

Lisätietoa>>


5.5.2010

Ympäristölakitiedon tunnistaminen ja hallinta

Helsinki, Järjestäjänä Inspecta

 

Mitä minun täytyy tietää ympäristölaeista, jotta voisin nukkua yöni paremmin?

 

 

Lisätietoa>>


28.5.2010

Ajankohtaista pilaantuneista maista

Helsinki, järjestäjänä ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus

 

Tilaisuudessa keskustellaan PIMA-asetuksen soveltamisperiaatteiden tarkentamisesta ja esitellään PIMA-asetuksen soveltamisperiaatteiden tarkentamista ja esitellään Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma- ja loppuraporttien luonnokset. Lisäksi pohditaan PIMA-asetuksen soveltamiseen liittyvistä yleisistä tavoitteista ja keskustellaan ohjeistuksen täydentämistarpeesta. Ilmoittautumiset 25.5.2010 mennessä.

 

Lisätietoa >>


6.5.2010
Ympäristönsuojelulainsäädännön uudet virtaukset - luvat, jätteet, vesi ja ilma -teemapäivä
Helsinki, järjestäjä Kemianteollisuus ry


Teemapäivän tarkoituksena on antaa tuoretta tietoa lainsäädännössä tapahtuvista tai tulossa olevista muutoksista. Päivän kuluessa käydään eri asiantuntijoiden avustuksella läpi ympäristölupamenettelyihin, jätteisiin ja niiden verotukseen, ympäristövahinkojen korjaamiseen sekä vesilainsäädännön uudistamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kuullaan millaisia suunnitelmia EU:lla on päästökaupan ja ilmastopolitiikan saralla.
 
Tule päivittämään tietosi sekä kysymään asiantuntijoilta. Teemapäivä on tarkoitettu kaikille ympäristönsuojelulainsäädännön uusista virtauksista tietoa tarvitseville. Erityisesti siitä on hyötyä yrityksen ympäristöasioista vastaaville asiantuntijoille sekä johdon edustajille.

 

Lisätietoa>>


10.5.2010

Kemikaalipäivät

Helsinki, järjestäjä SYKE

 

Tiedotus ja keskustelu lupa- ja valvontaviranomaisten kannalta keskeisistä kemikaaliasioista, kuten REACH- ja CLP-asetusten toimeenpano, haitalliset aineet vesipuitedirektiivissä ja ympäristölupamenettelyssä
 

Lisätietoa>>


20.-21.5.2010

The second global Helsinki Chemicals Forum

Helsinki, järjestäjä Chemicals Forum Association

 

The Helsinki Chemicals Forum is organized in co-operation with the European Commission, ECHA and the Finnish Government. The 2010 HCF will focus on four challenging themes related to chemical policies and chemistry as a science:

  • Chemicals Regulation – Global Challenges
  • Chemical Policies – Emerging Economies
  • Competitiveness – Financial Constraints
  • Green Chemistry – Solution Provider

 Tilaisuus on englanninkielinen.

 

Lisätietoa>>


24-25.8.2010

35. Ilmansuojelupäivät

Lappeenranta, järjestäjä LUT

 

Vuoden ohjelmassa käsitellään ajankohtaisia aiheita ilman- ja ilmastonsuojelun alalta. Päivien aikana kuullaan katsaus niin ilmastopolitiikan tilanteeseen, puheenvuoroja teollisuuden päästöjen hallinnasta, ilmanlaadusta ja pienhiukkasille altistumisesta kuin suomalaisen hiilijalanjäljestäkin. Jo perinteeksi muodostuneessa paneelissa pohditaan, millä edellytyksillä hyvinvointivalton elintaso ja ilmastollisesti kestävä elämäntapa voivat kohdata samassa yhteiskunnassa. Tilaisuus on maksullinen.

 

Lisätietoa>>

7.-9.9.2010

European Industrial Technologies Conference

Bryssel, järjestäjänä Euroopan komissio ja Belgian EU puheenjohtajisto
 
Tilaisuudessa käsitellään Euroopan teollisuuden innovaatiotarpeita ja -esteitä, uusien teknologioiden tulevaisuuden näkymiä ja sosiaalisia-, ympäristö- ja kilpailukyky kysymyksiä. Tilaisuus keskittyy erityisesti nanoteknologiaan ja -tieteisiin, sekä materiaaleihin ja tuotantoteknologioihin. Tilaisuus on maksullinen.
 
Lisätietoa >>

9.9.2010

REACH ja haitta-aineet kulutushyödykkeissä

Helsinki, järjestäjä SGS

 

Tavoitteena on antaa osallistujille selkeä näkemys REACH-asetuksen asettamista vaatimuksista ja niiden vaikutuksista yrityksen toimintaan. Päivän aikana annetaan käytännön esimerkkejä ja vinkkejä, jotta osallistuja pystyy tunnistamaan yrityksen REACH –velvoitteet ja suoriutumaan menettelyistä ja tarvittavista toimenpiteistä.

 

Lisätietoa >>


9.9.2010

Conference "Air Quality Management in European Regions – challenges and success stories"
 

Essen, North Rhine-Westphalia, Saksa. Järjestäjänä Saksan North Rhine-Westphalian ympäristöministeriö, Euroopan komissio ja Essenin kaupunki

 

Tilaisuudessa keskitytään ilmanlaadun hallintaan liittyviin kysymyksiin Euroopan alueilla. Tilaisuuden tavoitteena on esitellä eri tapoja saavuttaa kunnianhimoisia EU:n ilmanlaatu standardeja eri EU:n alueilla ja miten niitä voidaan mitata. Tilaisuudessa keskustellaan myös ilmanlaadun hallinnan, melun vähentämisen ja ilmastonmuutoksen keskinäisestä vaikutuksesta liikenteeseen ja liikennesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

 

Lisätietoa >>


10.9.2010

Viesti perille EU:ssa-luentosarja

Miten meppi vaikuttaa - miten meppiin vaikutetaan

Helsinki, järjestäjänä Uudenmaan Eurooppatiedotus ja Eduskuntatiedotus

 

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen puhuu perjantaina 10. syyskuuta kello 12-13 aiheesta "Miten meppi vaikuttaa - miten meppiin vaikutetaan?". Paikkana on Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3.

 

Tilaisuus aloittaa luentosarjan "Viesti perille EU:ssa?". Luentosarja esittelee tahoja, jotka vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoon. Syksyn tulevia aiheita ovat esimerkiksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean toiminta ja kansallisten parlamenttien vaikutusmahdollisuudet.

 

Luentosarjan tilaisuuksista tiedotetaan osoitteessa www.eurooppatiedotus.fi.

 

Lisätietoa>>


15.-16.9.2010

Uusi kemikaalilainsäädäntö (REACH ja CLP) - toimenpiteet työpaikoilla

Turku, järjestäjänä Työterveyslaitos
 
Koulutuksessa tutustutaan uusien lakien sisältöön ja siihen miten ne vaikuttavat kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla. Perehdytään altistumisskenaarioihin, uudistuviin käyttöturvallisuustiedotteisiin, uuteen luokitus- ja merkintäjärjestelmään (CLP), työturvallisuuslainsäädännön ja REACH:n suhteeseen ja riskinhallinnan perusperiaatteisiin. Osallistuja voi valita osallistuuko yleisempään koulutukseen (1. päivä) vai haluaako syvempää tietoa ja käytännön harjoitusta (2 päivää)
 
Lisätietoa>>

15.-16.9.2010

Nordrocks 2010: 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites

Kööpenhamina, järjestänänä mm. The AVT Foundation on Soil and Groundwater
 
Tilaisuudessa käsitellään maaperän, pohjaveden ja sedimenttien arviointiin ja puhdistukseen liittyviä kysymyksiä Pohjoismaisesta näkökulmasta. Tilaisuus tarjoaa myös keskustelufoorumin eri tutkimuslaitosten ja projektien kokemuksista.
 

Lisätietoa >>


 22.-23.9.2010

Nanoteknologian ympäristönäkökulma

Helsinki, järjestäjä SYKE

 

Tilaisuuden tarkoituksena on kouluttaa asiantuntijoita nanoteknologian laajojen sovellutusten ympäristölle mahdollisesti aiheuttavista riskeistä ja vaikutuksista
 

Lisätietoa>>


29.9.2010

Joutsenmerkki huonekalualalla

Helsinki, järjestäjä SFS Ympäristömerkintä

 

Tilaisuudessa käydään läpi mm. uudet huonekalujen Joutsenkriteerit.

 

Ilmoittautuminen 25.9. mennessä.

 

Lisätietoa>>


5.10.2010

Ympäristö- ja pohjatutkimuspäivä

Espoo, järjestäjänä Suomen geoteknillinen yhdistys

 

Tilaisuudessa esitellään uusia ympäristö- ja pohjatutkimusmenetelmiä, alan uusia ja tulevia ohjeita ja EU-standardeja sekä muita ajankohtaisia asioita.

 

Lisätietoa>>


6.10.2010

IPCC:n varapuheenjohtaja Helsingissä

Helsinki, järjestäjä SLL

 

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n varapuheenjohtaja, fysiikan professori Jean-Pascal van Ypersele puhuu IPCC:n roolista YK:n ilmastopolitiikan määrittelijänä, tuon roolin muutoksesta sekä vastaa siihen kohdistuneeseen kritiikkiin. Kommenttipuheenvuoron esittää Suomen hallituksen ilmastopoliittinen neuvonantaja Oras Tynkkynen. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Facebookin käyttäjiltä toivotaan ilmoittautumista.

 

Lisätietoa>>


 6.10.2010

Yhteiskuntavastuu – vaikutukset yrityksen raportointiin

Helsinki, järjestäjä KHT media

 

Ajankohtaisseminaari vastuullisen liiketoiminnan vaikutuksista yrityksen menestykseen. Yhteiskuntavastuun raportointikilpailun jo toistamiseen voittaneen Outokumpu Oyj:n edustaja kertoo kokemuksia onnistuneesta vastuullisesta raportoinnista. Lisäksi mm. Wärtsilän edustaja tarkastelee erityiskysymyksinä ympäristökysymysten esittämistä ja johtamista. Seminaarissa tarkastellaan GRI-raportointiohjeistusta, joka on suosituin viitekehys yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Saat myös tuoreinta tietoa vastuuraporttien varmentamisen hyödyistä.

 

Lisätietoa>>


6.10.2010

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin syyseminaari 2010: Työkaluja ympäristöliiketoiminnan edistämiseen ja ansainvälistämiseen

Helsingin messukeskus, järjestäjä EK

 
Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin syystapaaminen järjestetään Helsingin Messukeskuksessa pidettävien ympäristömessujen yhteydessä. Aiheena on Työkaluja ympäristöliiketoiminnan edistämiseen ja kansainvälistämiseen.

Tilaisuuden avaa EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs ja avauspuheenvuoron pitäjäksi on lupautunut ministeri Mauri Pekkarinen. Tapaamisen yhteydessä ministeri Jan Vapaavuori jakaa Suomen Messusäätiön osoittaman 10.000 euron ympäristön hyväksi –palkinnon. Suomalaista ympäristöosaamista, siihen liittyvää tutkimustoimintaa ja työkaluja esittävät Finpron, Finnpartnershipin, Lahden yritys- ja tiedepuiston, Cleen Oy:n, ulkoministeriön, BMH-Technologyn ja Enfucellin asiantuntijat.

Tilaisuus on maksuton.
 
Lisätietoa>>

6. - 9.10.2010

Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi&Viemäri, Jäte&Kierrätys 2010 - Ympäristöalan ammattimessut

Helsingin Messukeskus

 
Ympäristö- ja yhdyskunta-alan ammattitapahtuma järjestetään nyt kuudetta kertaa. Teemana on tänä vuonna korjausrakentaminen. Tapahtuman yhteydessä järjestetään useita  seminaareja ja mielenkiintoisia tietoiskuja. 
 
Samanaikaiseesti Messukeskuksessa on FinnBuild 2010 rakennus- ja talotekniikka-alan messut sekä liikuntapaikkarakentamisen Arena-messut. Kaikkiin kolmeen tapahtumaan voi tutustua samalla kertaa.
 
Lisätietoa>>

6.-7.10.2010

Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät

Helsingin Messukeskus, järjestäjä Jätehuoltoyhdistys ry

 

Kahden päivän ajan kuullaan monipuolisesti esityksiä jätealan ajankohtaisimmista asioista, kuten jätelain kokonaisuudistuksesta ja jätehuollon uusista tuulista. Ohjelmaan sisältyy myös ekskursio Espoon Ämmässuolle tutustumaan pohjoismaiden suurimpaan kaasumoottorivoimalaitokseen sekä yhteinen illallinen Crowne Plazassa.

 

Tarkka ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät Jätehuoltoyhdistyksen verkkosivuilta www.jatehuoltoyhdistys.fi.


12.10.2010

Ympäristöosaaminen on kilpailuvaltti

 

Ympäristöosaaminen nousee tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi kilpailutekijäksi tuotteissa, ja myös yritysten toiminnassa. Teknologiateollisuus julkaisi keväällä ympäristölinjauksen, jossa esitellään toimialan ympäristöpainotukset.

 

Haluamme jakaa tätä tietoa aktiivisesti jäsenyrityksillemme, ja järjestämme syksyn aikana neljä ympäristöasioihin keskittyvää seminaaria eri puolilla maata. Linjauksen painopisteiden lisäksi seminaareissa kuullaan käytännön esimerkkejä yritysten jo toteuttamista ympäristöä säästävistä valinnoista.

  

Lisätietoja tilaisuuksista ja ilmoittautumisohjeet löytyy verkkosivuiltamme:

 

tiistai 12.10.2010 klo 9-12, Lasaretti, Oulu
tiistai 26.10.2010 klo 9-12, Best Western Hotel Silveria, Vaasa
keskiviikko 3.11.2010 klo 9-12, Hotelli Rosendahl, Tampere

torstai 9.11.2010 klo 9-12, Sibeliustalo, Lahti

 

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus on ladattavissa pdf-muodossa sekä suomenkielisenä että englanninkielisenä versiona. Painetun suomenkielisen version voi tilata lähettämällä sähköpostiviestin carina.wiik(at)teknologiateollisuus.fi. Verkkosivuille on koottu myös esimerkkejä yritysten toiminnasta ympäristöasioissa.


12.10.2010

Kemikaalineuvottelukunnan tilaisuus REACH- ja CLP-asetuksen toimeenpanosta sekä CLP-luokitusilmoituksesta

Helsinki, järjestäjä Kemikaalineuvottelukunta

Puolen päivän infotilaisuus REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanoon liittyvistä ajankohtaisista asioista ja Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) tehtävistä CLP-luokitusilmoituksista. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on 24.9.2010.

 

Lisätietoa>> 
 

Tilaisuus on maksuton! 


20.10.2010

Luokituksen- ja merkintöjen tekeminen

Helsinki, järjestäjä Kemianteollisuus ry

  

Teemapäivän tarkoituksena on selvittää osallistujille ohjatusti kemikaalien luokitusten ja merkintöjen tekemistä käytännössä. Osallistujilla on myös mahdollisuus kysellä luennoitsijoilta CLP-asetuksen toimeenpanoon liittyvistä menettelyistä ja ongelmista. Lisäksi annetaan ajankohtaiskatsaus CLP-asetuksen muutoksiin ja voimaantuloon sekä REACH-asetuksen toimeenpanotilanteeseen. Säädösten ensimmäiset määräajat ovat marras-joulukuun vaihteessa.

Teemapäivä sopii erityisesti yritysten tuoteturvallisuudesta sekä luokituksesta ja merkinnöistä vastaaville henkilöille sekä myös muille CLP- ja REACH-asetusten toimeenpanotilanteesta kiinnostuneille.

 

Lisätietoa>>


21.10.2010

EMAS-päivä

Helsinki, järjestäjänä Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö

 

Tilaisuuden tavoitteena on ympäristöjärjestelmien tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntämisen lisääminen; erityisesti EMAS-asetuksen uudistamiseen liittyvät kysymykset, pk-yritysten ympäristöjärjestelmät ja lainsäädännön ajankohtaiset asiat. Tilaisuus on maksuton.

 

Lisätietoa >>


25-28.10.2010

Energiapäivän, -kongressit ja seminaarit

Tampere, järjestäjä EnergiaForum 10
 
Energia-alan päätapahtuma  - EnergiaForum 10 - on kattava ja myös kansainvälisesti merkittävä tapahtumakokonaisuus ja alan ehdoton kohtauspaikka.
 
Ammattilaiset kokoontuvat nelipäiväiseen huipputapahtumaan Tampereelle. Ohjelmassa on jälleen monipuolinen katsaus energia-alan haasteisiin ja ratkaisuihin. Tutustu monipuoliseen kongressi- ja seminaariohjelmaan.
 

26.10.2010
Ekosuunnitteluvaatimukset - synty, vaikuttaminen ja valvonta
Tampere, järjestäjä Tukes
 
Uusi EcoDesign-direktiivi asettaa tiukentuvia raja-arvoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutukselle ja muille ympäristönsuojelullisille parametreille. Kuluttajapuolen sähkölaitteiden lisäksi vaatimuksia asetetaan lähivuosina myös LVI-talotekniikan tuotteille. Seminaari käsittelee EcoDesign-direktiiviin kuuluvien tuoteryhmäkohtaisten vaatimusten elinkaarta: valmisteluvaiheista EU:n komissiossa ja konsultaatiofoorumeilla edeten valmiin säädöksen hyväksyntään Euroopan parlamentissa ja vaatimusten valvontaan Suomessa Tukesin toimesta. Seminaarissa esitellään suomalaisen teollisuuden aikutusmahdollisuuksia tulevien vaatimusten sisältöön ja sekä jo tulleiden vaatimusten soveltamista käytännössä. Seminaari on tarkoitettu ennen kaikkea PK-sektorin toimijoille, jotka eivät tunne direktiivin vaatimuksia ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Seminaari palvelee myös verkottumista niiden tahojen kesken joiden toimintaan liittyy ekosuunnittelua.
 
Tilasuus on ilmainen
Lisätietoa>>

26-28.10.2010

 

Energia 10 messut - Energiaratkaisuja ilmaston ehdoilla

Tampere, järjestäjä EnergiaForum

Energia-alalla on edessään haasteita - mutta myös mahdollisuuksia ja laajenevia markkinoita. Alan kehitysnäkymät ovat huikeat ja uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti. Haasteisiin vastaa Energia 10 -messut, joka kokoaa yhteen alan huippuosaajat! 
 

28.10.2010

Pirkanmaan energiapäivä – Energiatehokkuutta teollisuuteen

Tampereen Messu- ja urheilukeskus, järjestäjä Motiva

 

Pirkanmaan energia päivä järjestetään Energia-messujen yhteydessä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, Seminaarikeskus 2krs. Tilaisuus on tarkoitettu teollisuusyrityksille ja muille energiatehokkuusasioiden parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille. Seminaari on kaikille maksuton.
 

Lisätietoa>>


27.10.2010

SymBio Vuosiseminaari 2010

Helsinki, Järjestäjä TEKES
 
Tänä vuonna vuosiseminaarin teemana on ajankohtainen aihe: Kestävä kehitys ja puhdas ympäristö biotekniikan keinoin.
 

3.11.2010

Kierrätysyhteiskunta ja ilmastomuutos

Lahti, järjestäjä Aalto-yliopistoteknillisen korkeakoulun Lahden keskus
 
Elinkaariosaaminen ja ilmastonmuutoksen huomioiminen tuotesuunnittelussa, vastuullisissa julkisissa hankinnoissa ja tuotteiden loppukäsittelyssä.
  • Kuinka kattavasti tuotesuunnittelussa voidaan huomioida elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset?
  • Miten ympäristötavoitteet ja julkisten varojen tehokas käyttö kohtaavat hankinnoissa?
  • Vähentääkö jätelainuudistus kuljetusten päästöjä?

Seminaariin on vapaa pääsy.

 

Lisätietoa>>


3.11.2010

Taakasta mahdollisuudeksi? REACH kemikaalien hallinnan arjessa ja unelmissa

Helsinki, järjestäjä Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu

 

Millaisia tarpeita on kemikaalien ostoihin ja käyttöön liittyen muun muassa kaupassa ja teknologiateollisuudessa? Millaisia kemikaalihallinnan palveluita tarjotaan? Miten REACH on vaikuttanut yritysten arkipäivään ja miten se on osa kemikaalien hallintaketjua?


TEKES-rahoitteisen REACH Networks hankkeen loppuseminaarissa on mahdollisuus tavata kemikaalien jatkokäyttäjiä ja asiakkaita sekä palvelutarjoajia. Ohjelma rakentuu hankkeen tutkimustuloksien esittelylle ja kommentoinnille sekä yhteiselle keskustelulle. Tutkimustuloksia ovat kommentoimassa muun muassa teknologiateollisuuden ja kaupan yritykset.
 

Lisätietoa>>


3.-4.11.2010

Uusi kemikaalilainsäädäntö (REACH ja CLP) - toimenpiteet työpaikoilla

Tampere, järjestäjä Työterveyslaitos
 
Koulutuksessa tutustutaan uusien lakien sisältöön ja siihen miten ne vaikuttavat kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla. Perehdytään altistumisskenaarioihin, uudistuviin käyttöturvallisuustiedotteisiin, uuteen luokitus- ja merkintäjärjestelmään (CLP), työturvallisuuslainsäädännön ja REACH:n suhteeseen ja riskinhallinnan perusperiaatteisiin. Osallistuja voi valita osallistuuko yleisempään koulutukseen (1. päivä) vai haluaako syvempää tietoa ja käytännön harjoitusta (2 päivää)
 
Lisätietoa>>

19.11.2010

Tehokkuutta tuotantoon - kumiteollisuuden lisä- ja apuaineet

Helsinki, järjestäjä Kumi-instituutti

 

Kumialan virtuaaliorganisaatio Kumi-instituutin järjestämän seminaarin teemana on kumiteollisuuden lisä- ja apuaineet, ja myös Reachia käsitellään. Tilaisuuden isäntänä toimii Brenntag Nordic Finland. Kemikaali- ja Reach-alustusten jälkeen kuullaan vielä SWDevelopment Oy:n edustajan esitys kilpailukyvyn hallinnasta muutostilanteessa. Tilaisuus on maksuton ja sen lopussa järjestetään kaikille avoin Kumi-instituutin yleiskokous. 

 

Seminaarin ohjelma


23.11.2010

Vesi-ohjelman vuosiseminaari "Vesi ja ICT"

paikka auki, järjestäjä TEKES

 

Seminaari pääteemana tulee olemaan 'Vesi ja ICT' (monitorointi, mittaus). Seminaarissa pyritään tuomaan esiin haasteita ja tarpeita vesisektorin eri osa-alueilla, sekä esimerkkejä ICT-teknologian sovelluksista toteutettuina ja mahdollisina ratkaisuina. Tilaisuudessa luodaan kontakteja vesi- ja ICT-sektorin laajemman yhteistyön rakentamiseksi.

 

Lisätietoa>>


 

8.12.2010

Vaarallisten aineiden kuljetus maalla, merellä ja ilmassa - teemapäivä

Helsinki, järjestäjä Kemianteollisuus ry

 

Teemapäivässä käsitellään vaarallisten aineiden maantie-, rautatie-, meri- ja ilmakuljetusten kuljetusmääräyksiin vuonna 2011 tulevia muutoksia. Päivässä kuullaan myös muista ajankohtaisista asioista VAK-alalta, kuten uudesta kuljetettavia painelaitteita koskevasta direktiivistä ja sen vaikutuksesta VAK-lakiin sekä VAK-lain muutoksesta. Saamme myös katsauksen vuoden 2013 ADR/RID-muutoksiin.
 

Lisätietoa>>

 


 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014