Teknologiateollisuus
Tulosta Print

WEEE-direktiivi

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (tuottajavastuu)
Waste Electrical and Electronic Equipment

 

Kuvaus

Tuottajien jätehuoltovastuuta käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista astui voimaan 13.8.2005. Jätehuoltovastuu koskee sekä kotitalouksien että yrityskäytöstä poistuvia laitteita Soveltamisalaan kuuluvat seuraavat laiteryhmät: Suuret ja pienet kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaistuslaitteet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, tarkkailu- ja valvontalaitteet sekä automaatit.

 

Tuottajanvastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista.

 

Kyseessä on minimidirektiivi joka tarkoittaa, että jäsenvaltio voi asettaa kansallisesti tiukemia vaatimuksi.

 

EU-lainsäädäntö
 

Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2002/96/EY (annettu 27.1.2003).

 

Direktiivin tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

 

 

Kansallinen lainsäädäntö

Jätelain muutos (452/2004), luku 3a Tuottajavastuu.
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (Vna 852/2004), substanssiasiat.

 

Huomautukset

Valvontaviranomainen Suomessa on Pirkanmaan ELY-keskus.
Tuottajavastuun raportointi tehtävä vuosittain 30.4. mennessä.
 

 

Hyödylliset linkit

Komission WEEE ja RoHS sivu
Jätelaki 1072/1993 (ajan tasalla oleva versio)
Jätelain muutos 452/2004
Vna 852/2004
Ympäristöministeriö: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja tuottajavastuu jätehuollossa

 

Teknologiateollisuuden yhteystiedot

Peter Malmström, puh. (09) 192 3387
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Päivitetty 22.1.2013.


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014