Suomi 100 - Teknologiateollisuuden avaimet tulevaisuuden menestykseen

Satavuotiaan Suomen menestys on rakentunut korkean osaamisen ja tasaisesti jakautuvan hyvinvoinnin pohjalle. Olemme yhdessä luoneet yhteiskunnan, joka maailman mittakaavassa ainutlaatuisella tavalla mahdollistaa tasa-arvoisen pääsyn koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin palveluihin.

Tähän on ollut varaa, koska vientiyrityksemme ovat olleet kansainvälisesti kilpailukykyisiä: vain vientitulot tuovat maahamme lisää vaurautta jaettavaksi. Suomen täyttäessä sata vuotta Teknologiateollisuus on mukana rakentamassa hyvinvointia tulevallekin vuosisadalle.

Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö vauhdittavat uudenlaista rohkeaa, mutta vastuullista tekemisen kulttuuria. Haluamme kannustaa paitsi yrityksiä, myös julkisia toimijoita ja koulutuskenttää uudistumaan, kokeilemaan, tekemään yhdessä Suomelle entistä parempaa tulevaisuutta. Vankalle pohjalle on hyvä rakentaa. Oikea suunta löytyy vain kokeilemalla!

MITÄ ME TEEMME?

HundrED on yksi rohkeista konkreettisen tekemisen edelläkävijöistä koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä. Suomalaisissa kouluissa synnytetään jatkuvasti uusia, upeita oppimisinnovaatioita, joille HundrED tarjoaa mahdollisuuden levitä ja laajentua hyödyttämään yksittäisen luokan tai koulun sijaan kouluja kaikkialla maailmassa. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on yksi HundrED-ohjelman pääyhteistyökumppaneista. Ohjelmassa on käynnissä 100 konkreettista kokeilua, joissa on mukana yli 300 suomalaista koulua. Säätiö tukee myös suoraan koulujen HundrED-projekteja. Kaikki HundrED-projektit on esitelty ohjelman sivuilla.

StarT on yliopistojen LUMA-keskusten toimintamalli uusien opetussuunnitelmien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. StarT- materiaalipankki antaa peruskoulujen ja lukioiden opettajille mahdollisuuden jakaa työkaluja ja inspiraatiota ilmiölähtöiseen projektioppimiseen. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on yksi StarT:n pääyhteistyökumppaneista. Tutustu StarT:n materiaaleihin ja ideoihin.

MyTech-ohjelma on Teknologiateollisuuden vuonna 2017 käynnistämä kokonaisuus, joka linkkaa kouluissa tehtävän ilmiölähtöisen oppimisen sekä korkeakoulujen että yritysten toimintaan. Näin ilmiöoppimisesta tulee sekä opettajille että oppilaille entistä mielekkäämpää ja sen kautta aukenee väylä myös tulevaisuuden koulutus- ja ammatinvalintapohdintoihin. Lue lisää MyTech-ohjelmasta.

100 tarinaa matematiikasta -blogi kerää suomalaisten osaajien, vaikuttajien ja julkisuuden henkilöiden kertomuksia matematiikan merkityksestä heidän elämässään. Uusi blogi näyttää, että matematiikkaa tarvitsee työssään niin tutkija, muusikko, meteorologi, insinööri kuin hitsaajakin. Inspiroivat matematiikkatarinat löydät 100-vuotissäätiön sivuilta. 

Maankoodauskurssi on Teknologiateollisuuden vastine maanpuolustuskurssille. Joukko jäsenyritystemme ammattilaisia; tähtikoodareita ja suunnittelijoita ratkaisee kolmen viikon sprintissä tarkkaan valitun haasteen, joka hyödyttää julkista sektoria - meitä kaikkia. MKK1 rakensi syksyllä 2016 toimivan mallin MyDatan hallintaan ja hyödyntämiseen. Kesällä 2017 MKK2 etsii keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna tartutaan vielä moneen tärkeään teemaan. Yhteiskunta tarjoa haasteen, yrityksemme tarjoavat huipputekijät! Lue lisää Maankoodauskurssista.

Manufacturing Performance Days on Tampereella kuudetta kertaa järjestettävä kansainvälinen kongressi, jossa sadat yritysten ja tutkimusmaailman edustajat jakavat tietoa ja verkostoituvat. Teknologiateollisuus ry on strategisena kumppanina tämänvuotisessa tapahtumassa 29.-31.5., jonka teemana on Towards Outcome Economy. MPD 2017:n raameissa järjestetään myös MPIDEA-kilpailu, jossa etsitään voittajaideaa 100 000 uuden työpaikan luomiseksi Suomeen. 

Women in Tech on Teknologiateollisuus ry:n ja lukuisten yhteistyökumppaneiden toimintaa, jonka tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle. Verkostossa on kasvava joukko teknologiayrityksiä ja niissä toimivia naisia ja miehiä. Women in Tech on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.