Blogit

10
Marras
2015
EU:n kemikaaliasetus REACH käsittää kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin, lupamenettelyn vaarallisiksi todetuille aineille ja rajoituksia vaaralliseksi todettujen aineiden käytölle. Tarkoituksena rekisteröidä vuoteen 2018 mennessä kaikki aineet,...
05
Marras
2015
Digitalisaatio etenee ja tuo mukanaan suuria murroksia. Analogia-ajan liiketoimintamallit menevät monissa tapauksissa uusiksi. Pitkän ajan kuluessa on syntynyt erittäin suuria arvoketjuja, ja digitalisaatio mahdollistaa parhaimmillaan – tai...
03
Marras
2015
Suomessa uusiutuvien energialähteiden velvoitepaketti varmistaa, että saavutamme 38 prosentin osuuden uusiutuvissa energialähteissä vuoteen 2020 mennessä. Paketti perustuu julkiseen tukeen, ja jo nyt on havaittavissa, että valtiolla ei ole enää...
22
Loka
2015
Tuetteistaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen, kohderyhmäskaalautuvuuteen liittyvä osaaminen, yritysten sosiaalisten suhteiden hoitaminen, uusiin teknologioihin liittyvä osaaminen, data-analytiikka, pelillistämiseen liittyvä osaaminen,...
06
Loka
2015
Valon merkitys ihmiselle on kiistaton. Valaistuksella voidaan lisätä työn tuottavuutta, ihmisten hyvinvointia, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Syksyn lähestyessä keinovalaistuksen merkitys kasvaa entisestään.Valaistussektoria ravistelee parhaillaan...
30
Syys
2015
Tällä kertaa kyse ei ole kustannuskilpailukyvystä vaan mittarista, jolla pyritään mittaamaan laajasti maan keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. World Economic Forum (WEF) julkaisi tänään tuoreen kilpailukykyvertailunsa. Suomen sijoitus...
28
Syys
2015
Teknologiayrityksissä on paljon vähemmän naisia kuin miehiä: Teknologiateollisuuden tämänvuotisten palkkatilastojen mukaan naisten osuus on 21,9 %.On varmasti miljoona syytä, miksi näin on. Tässä kuitenkin kolme asiaa, jotka rusentavat jo...
22
Syys
2015
Saamme lukea lehdistä kuinka repaleiseksi ja katkonaiseksi työelämä on muuttunut. Yleinen mielipide tuntuu olevan, että määräaikaisuudet, osa-aikaisuus ja vuokratyö ovat lisääntyneet yhteiskunnassamme merkittävästi, jopa niin paljon, että työn...
11
Syys
2015
Työehtosopimuksilla osapuolet sopivat työrauhasta. Tämän tulisi tarkoittaa, että työehtosopimusten voimassaoloaikana ei olisi laittomia työtaisteluita.Valitettavasti todellisuudessa näin ei ole. Vuonna 2014 EK:n jäsenyrityksissä ilmoitettiin kaiken...
18
Elo
2015
Nykykehitys ei voi jatkua. Kun lähettää sähköpostia, surffaa netissä, mahdollisesti jopa kun puhuu puhelimessa, niin seuraavassa käänteessä erilaisilta palveluntarjoajilta alkaa tulla viestejä, jotka läheisesti liittyvät ko. tekemisiin verkossa....

Sivut