Alihankinnan positiivinen kehitys jatkunut

Uutinen
Teknologiateollisuus ry teki tammikuussa alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kyselyn suhdanteiden vaikutuksesta teknologiateollisuuden alihankintoihin.

Kysely perustuu yritysten joulukuun 2016 tilanteeseen. Kysely lähetettiin 229 päähankkija- ja 381 alihankkijayritykseen. Päähankkijoista vastasi 46 (20,1 %) ja alihankkijoista 86 (22,6 %).

Nykytilanne

Kuluneella puolivuotiskaudella alihankintatoiminnan positiivien kehitys näyttäisi jatkuneen. Alan uusien tilausten määrän kasvusta kertoi aikaisempaa useampi päähankkija (52 %, keväällä 2016: 49 %) ja alihankkija (49 %, kevät 2016: 37 %).

Alihankkijoiden hintakilpailukyvyn päähankkijat arvioivat pysyneen lähes aikaisemmalla tasolla. Alihankkijoiden vastausten perusteella hintataso näyttäisi niin ikään säilyneen kevään tasolla.

Yritysten kannattavuuden osalta tilanne näyttäisi lievästi heikentyneen. Hyvästä kannattavuudesta kertoi 26 % (kevät: 36 %) ja heikosta 21 % (kevät: 22 %) vastanneista alihankkijoista. Alihankkijoista 38 % kertoo kannattavuutensa parantuneen ja 18 % heikentyneen kuluneen 6 kuukauden aikana.

Alihankkijoiden vastausten perusteella pula ammattitaitoisista työntekijöistä olisi kasvussa. Alihankkijoista 48 % ilmoittaa esiintyvän työvoimapulaa. Tarve kohdistuu erityisesti ammattitaitoisiin (CNC-)koneistajiin ja levyseppä-hitsaajiin. Päähankkijoista 25 % kertoo työvoimapulasta.

Seuraavat 6 kuukautta

Kysyntätilanteen kasvun odotetaan tulevalla vuosipuoliskolla voimistuvan. Päähankkijoista alihankintatilaustensa kasvuun uskoi 50 % ja vähenemiseen 11 % vastanneista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun uskoi 60 % ja laskuun 7 % vastaajista.

Tuotantonsa lisäämisaikeista kertoi 40 % vastaajista ja 41 % sanoi tuotantokykynsä olevan lähes täydessä käytössä. Alihankkijoista tuotannon vähentämistä tai lomautuksia suunnittelee 19 % (kevät: 24 %) vastaajista.

Lisätietoja:
Matti Spolander

Päähankkijoiden vastaukset

Alihankkijoiden vastaukset