Uutiset

06
Kesä
2017
Uutinen
Teknologiateollisuuden käynnistämät maankoodauskurssit vauhdittavat ratkaisuja todellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Keväällä 2017 teemana oli syrjäytymisvaarassa olevien ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien tunnistaminen: miten datan avulla voitaisiin ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä?
02
Kesä
2017
Näkökulma
Ilmastonmuutoksen uhka on maailmanlaajuinen ongelma, jonka torjuminen vaatii maailmanlaajuisia toimenpiteitä. Teknologiateollisuuden yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.
23
Touko
2017
Tiedote
Työturvallisuus näyttää parantuneen eniten sellaisilla työpaikoilla, joissa panostetaan merkittävästi asiaan.
22
Touko
2017
Uutinen
Suomen vienti on jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Tuotannon ja viennin nousumahdollisuuksia jarruttaa teollisuuden tuotantokapasiteetin väheneminen 20 prosentilla vuoden 2008 jälkeen. Nyt tarvittaisiin pitkäjänteisiä toimia investointien edistämiseksi ja yritysverotuksen kehittämiseksi.
19
Touko
2017
Uutinen
Hallituksen lisätalousarvioesitys auttaa merkittävällä tavalla Finnish Institute of Technology -yhteistyön nopeaa käynnistämistä.
18
Touko
2017
Tiedote
Vastuullinen toiminta kannattaa, totesivat yritysten edustajat Teknologiateollisuuden keskustelutilaisuudessa Oulussa torstaina.
17
Touko
2017
Tiedote
Teknologiateollisuus ry käynnistää alueelliset kasvuverkostot vahvistamaan yritysten kasvukykyä eri puolella Suomea. Alueellisten kasvuverkostojen toiminta käynnistyy vuoden 2017 aikana Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa.
16
Touko
2017
Tiedote
Teknologiateollisuuden koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät 15.5.2017. Toiminnan uudelleenjärjestelyiden sekä tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä vähenee 16,6 henkilötyövuodella....
12
Touko
2017
Tiedote
Finnish Institute of Technology -toimintamallilla voidaan vastata nopeasti ja ketterästi kasvualojen osaajatarpeeseen. Tekniikan korkeakoulutuksen sisäänottoa on lisättävä.
08
Touko
2017
Tiedote
Teknologiateollisuus ry:n uusi, valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa kouluille käytännön työkaluja ilmiölähtöiseen oppimiseen. Se vahvistaa koulujen systemaattista yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen varmistamiseksi.

Sivut