Uutiset

07
Kesä
2012
Uutinen
Oikeustieteen kandidaatti Eeva-Liisa Inkeroinen on nimitetty Teknologiateollisuus ry:n johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä työmarkkina-asioista vastaavan varatoimitusjohtaja Risto Alangonvarahenkilöksi 1.9.2012 alkaen. Eeva-Liisa Inkeroisen...
06
Kesä
2012
Uutinen
”Teknologiateollisuus ry haluaa edistää ympäristö- ja energialiiketoiminnan kasvua rakentamalla yritysten ja muiden kumppanien kanssa uudenlaisia tuote- ja palvelukonsepteja kansainvälisille markkinoille”, painottaa toimitusjohtaja Jorma Turunen ...
05
Kesä
2012
Uutinen
Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen kone- ja metallialan opetuksen kehittämisseminaarissa Tampereella 5.6.2012Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä panostamista opetuksen laatuun ja...
05
Kesä
2012
Uutinen
Teknologiateollisuus ry:n ja neljän palkansaajajärjestön yhteinen työhyvinvointihanke on parantanut etenkin nuorten työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Suurimmat parannukset koetaan koulutuksen riittävyydessä, työhön sitoutumisessa...
05
Kesä
2012
Uutinen
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi 21 ansioitunutta matemaattisten aineiden opettajaa eri koulutusasteilta. Kaiken kaikkiaan säätiö jakoi kevätkaudella apurahoja, palkintoja ja stipendejä yhteensä lähes 0,8 miljoonaa euroa.Säätiö on...
01
Kesä
2012
Uutinen
Säätiö myönsi kaikille ylioppilaskirjoitusten pitkässä matematiikassa täydet tai lähes täydet pisteet saaneille kevään ylioppilaille 1 000 euron stipendin. 63 pisteen rajan ylitti yhteensä 134 ylioppilasta.Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on...

Sivut