Kauppapolitiikka ja liikenne

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala: jäsenyrityksemme tuovat 50 % Suomen viennistä. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Suomi on avoin talous, jossa hyvinvointi perustuu kestävään, vientivetoiseen kasvuun. Vapaa ja tasapuolinen kauppa on Suomen kaltaiselle pienelle, avoimelle ja vientivetoiselle taloudelle elinehto. Protektionismi on meille uhka. Aktiivinen, vapaakauppaa ja reiluja pelisääntöjä edistävä kauppapolitiikka on välttämätöntä Suomen menestykselle.

  • EU-tason kauppa- ja tuotepolitiikan, tuoteturvallisuuden ja kuluttajasuojasääntelyn sekä harmonisoidun markkinavalvonnan tulee parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.
  • Vapaakauppasopimukset ja muut sopimukset, kuten investointisuojasopimukset, tulee neuvotella erillisinä.
  • Koillisväylän tietoliikennekaapeli tulee rakentaa. Koillisväylän kaapelin ja Itämerenkaapelin yhdistäjänä Suomesta syntyy logistiikan, tietoliikenteen ja big datan globaali solmukohta.
  • Logistisen järjestelmän ja infrastruktuurin tulee toimia tehokkaasti ja luotettavasti sekä tukea kasvua, kun markkinat ovat kaukana. Teollisuudelle ei saa kohdistaa enää uusia kustannuksia.
  • Sähköistä liikennettä tulee edistää ajoneuvojen hankintaa väliaikaisesti tukemalla ja latausinfraa kehittämällä.

 

Lisätietoja:

Kimmo Järvinen
Ryhmäpäällikkö, Toimintaympäristö
puh. 043 825 7642
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi