Toimintaympäristö

Suomen kaltainen pieni, avoin kansantalous toimii parhaiten, kun yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla ja tuoda Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Suomen on kyettävä tarjoamaan teknologiateollisuuden yrityksille sellaiset olosuhteet, että niistä on hyvä ponnistaa kansainvälisille markkinoille. 

  • Energian tulee olla kohtuuhintaista, jotta Suomi säilyy houkuttelevana maana innovatiivisille yrityksille jatkossakin.
  • Teknologiayritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joilla vallitsevat globaalit pelisäännöt. Jotta Suomeen kannattaa investoida ja täällä työllistää, on verotuksen oltava täällä kilpailukykyistä ja pitkäjänteisesti ennustettavaa.
  • Vapaa ja tasapuolinen kauppa on Suomen kaltaiselle pienelle, avoimelle ja vientivetoiselle taloudelle elinehto. Vapaakauppaa ja reiluja pelisääntöjä edistävä kauppapolitiikka on välttämätöntä Suomen menestykselle.
  • Suomi on kaukana keskeisimmistä markkinoista. Siksi logistiikan pitää toimia tehokkaasti ja luotettavasti, ja infrastruktuurin on oltava kunnossa. 

 

Lisätietoja:

Helena Soimakallio