Jäsenhakemus

Teknologiateollisuuden voima on ihmisissä. Jäsenyys ja aktiivinen toiminta Teknologiateollisuudessa antavat yritykselle ja sen johdolle ja asiantuntijoille suoran kosketuksen laajaan tietovirtaan ja yhteyden alan muihin johtaviin kollegoihin.

Jäsenenä hyödyt palveluista ja verkostoista

Teknologiateollisuuden voima on ihmisissä. Jäsenyys ja aktiivinen toiminta Teknologiateollisuudessa antavat yritykselle ja sen johdolle ja asiantuntijoille suoran kosketuksen laajaan tietovirtaan ja yhteyden alan muihin johtaviin kollegoihin.

Teknologiateollisuuden palvelut ja yhteistyö muiden yritysten kanssa säästävät rahan lisäksi avainhenkilöiden aikaa. Yrityksellä on mahdollisuus keskittyä olennaiseen: oman menestyksen rakentamiseen.

Jäsenenä hyödyt puhelinneuvonnasta, innovaatiotoiminnasta, kehittämishankkeista, kansainvälistymispalveluista sekä pk-yritysten, ympäristöasioiden ja tekniseen lainsäädäntöön liittyvistä erityispalveluista.

Työmarkkinayksikkömme antaa mm. työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinta- ja soveltamisapua, konsultointipalveluja erilaisissa työelämän- ja tuottavuuden kehittämishankkeissa, oikeusapupalveluja sekä koulutusta työsuhteisiin liittyvissä kysymyksistä.

Työmarkkinamallin muutokseen liittyen keskeistä on myös yritysten paikalliseen sopimiseen liittyvän osaamisen ja valmiuksien nostaminen Teknologiateollisuuden moninaisin tukitoimiin.

Liity jäseneksi

Teknologiateollisuuden jäseneksi otetaan vähintään vuoden toimineita yrityksiä, joiden toiminta liittyy seuraaviin aloihin: elektroniikka- ja sähköteollisuus, metallien jalostus, kone- ja metallituoteteollisuus, suunnittelu- ja konsultointiala ja tietotekniikka-ala. Jäsenhakemus tehdään kirjallisena. Yrityksen liittyessä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi liittyy se samalla myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseneksi.

Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu määrätään määräprosenttina jäsenen ennen syyskokousta viimeksi päättyneen tilivuoden jalostusarvosta, ks. jäsenmaksun laskutusperusteet 2018. Jäsen on velvollinen antamaan vuosittain yhdistykselle palveluksessaan olevien henkilöiden lukumäärän, jäsenmaksuperusteet sekä muuta toimintaansa koskevia tietoja yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Saadut tiedot ovat luottamuksellisia.

Lähettäkää lisäksi postitse tämä lomake allekirjoitettuna osoitteeseen: Teknologiateollisuus ry/ Ritva Marttila, PL 10, 00131  HELSINKI

Jäsenhakemukset käsitellään liiton hallituksen kokouksessa. Seuraava kokous on 18.1.2018. Uusien hakemusten tulee olla sisällä viimeistään 10.1.2018.

Katso myös:

Lisätietoja:

Ritva Marttila, jäsenassistentti, puh. 09 192 3340.
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi