Ydinenergia

"Ydinenergia-alan toimittajat" on yksi Teknologiateollisuus ry:n 29 toimialaryhmästä. Se perustettiin vuonna 2009 Prizztech Oy:n FinNuclear – ohjelman kanssa yhteistyössä. Toimialaryhmän tarkoituksena on toimia ydinenergia-alan toimittajien yhteistyöorganisaationa Teknologiateollisuus ry:n jäsenille, muille yrityksille, sidosryhmille, asiantuntijoille. Tavoitteena on edistää suomalaisten ydinenergia-alan toimittajien kilpailukykyä lisäämällä alan sisäistä yhteistyötä ja edesauttamalla alan verkottumista teollisuuden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Toiminnassa korostuvat erityisesti teknologia, osaaminen ja kokemusten vaihto sekä kansainvälinen yhteistyö.

Toimialaryhmän toiminta-alueet ovat:

  • alan kehityksen seuranta ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
  • tutkimus- ja kehitystarpeiden tunnistaminen kilpailukyvyn kehittämiseksi
  • viestintä ja vaikuttaminen
  • kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen sekä alan suomalaisen teollisuuden edustaminen.

Toimialaryhmän asioita hoitaa hallitus.

Hallituksen jäsenet 2014:

Matti Vaattovaara, ABB Oy, puheenjohtaja
Kari Haapasaari, Haapasaari Works Oy
Ilpo Hakala, Konecranes Oyj
Juho Ikonen, Platom Oy
Mikko Leppälä, TVO Nuclear Services Oy
Hannu J. Mäkinen, Rakennusteollisuus RT ry
Risto Salo, Hollming Oy
Janne Öhman, Siemens Oy
Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry, sihteeri

Lisätietoa toimialaryhmän hallituksen sihteeriltä:

Martti Kätkä
Teknologiateollisuus ry