Pintakäsittely

Toimialaryhmän tavoitteena on oman alansa edistäminen ja sen kehityksen seuraaminen ja tätä tarkoittavien esitysten tekeminen sekä yhteistyön syventäminen jäsentensä kesken. Toimialaryhmän toiminnasta ja sen suuntaviivoista päättää vuosikokous. Ryhmän yritykset tekevät mm. korroosionesto- ja tuotemaalausta, kuumasinkitystä ja erilaisia sähköisesti saostettavia pinnoitteita sekä toimittavat laitteistoja. Jäseniksi voivat liittyä yritykset, joiden toiminta liittyy pintakäsittelyyn. Ryhmään kuuluu 21 yritystä (pdf-esite tästä). Ryhmä valitsee vuosikokouksessaan hallituksen, johon kuuluu enintään kaksitoista jäsentä ja Teknologiateollisuus ry:n asettama asiamies. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta. Hallitus voi myös nimetä työskentelyyn toimialaryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Toiminnan tavoitteet

Toimialaryhmä käsittelee jäsenyritystensä yhteisiä teknisiä ja taloudellisia asioita ja se on julkaissut metallien pintakäsittelijöiden sopimusehdot "MET Pinta 2007".

Sopimusehtolomakkeet on sähköisesti täytettävissä, mutta sopimusten sähköiseen allekirjoitukseen ei ole olemassa säädöksiä. On suositeltavaa, että täytetty lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja toimitetaan allekirjoitettuna postitse muiden tarjouspyyntöön, tarjoukseen tai tilaukseen liittyvien asiakirjojen mukana. Mikäli lomake välitetään sähköisesti, on sähköpostiviestissä syytä erikseen mainita sen sitovuudesta ja annettava sitovuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot.

Toimialaryhmä pyrkii edistämään pintakäsittelyalan tutkimus-, koulutus-, julkaisu- ja standardisointitoimintaa sekä tietojen saattamista yritysten käyttöön. Ryhmä on edustettuna opetusministeriön koulutus- ja tutkintotoimikunnissa. Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan, järjestää seminaareja, yrityskäyntejä ja osallistuu alan messujen järjestämiseen.

Toimialaryhmä toimii yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa, kuten Suomen Galvanotekninen Yhdistys ry ja Suomen Korroosioyhdistys ry.

 

Toimialaryhmän puheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Pekka Laukkanen

Stratum Oy
puh. 075 30 500 300
 

Asiantuntija:

Dipl.ins. Matti Spolander

Puh: (09) 1923 366
 

Standardisointi:

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta)

Korroosionesto, metalliset pinnoitteet sekä lämpökäsittely- ja pintakäsittelylaitteet:

dipl.ins. Mika Vartiainen, puh. (09) 192 3287 tai etunimi.sukunimi@metsta.fi