Teknologiateollisuuden tilauskanta elpymässä

Teollisuuden pitkään odotettu toipuminen on lähtemässä vihdoin liikkeelle. Myös teknologiateollisuuden tilauskanta vahvistui viime vuoden loppua kohden, ja tarjouspyyntöjen määrä oli kasvussa. Yritysten tilanteet vaihtelevat kuitenkin suuresti: yli puolet teknologiateollisuuden henkilöstöstä työskentelee yhä tappiollisten tai huonosti kannattavien yritysten palveluksessa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa (31.1.2017) mukana olevat yritykset Suomessa saivat loka­–joulukuussa uusia tilauksia euromääräisesti 23 prosenttia enemmän kuin heinä–­syyskuussa. Yrityksistä 59 prosenttia raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen heinä–syyskuun jälkeen, 33 prosenttia vähentyneen ja kahdeksan prosenttia pysyneen ennallaan.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa, mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. Yrityksistä 43 prosenttia raportoi tilauskantansa kasvaneen syyskuun jälkeen, 40 prosenttia vähentyneen ja 17 prosenttia pysyneen ennallaan.

Loppuvuoden tilauskehityksen perustella voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on alkuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä noin 68,6 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuodesta oli lähes prosentin veran. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 86 miljardia euroa.

Henkilöstö supistui hieman 2016, rekrytointeja silti 28 500

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen hieman vuonna 2016. Henkilöstö supistui noin prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Loka–joulukuussa henkilöstö kuitenkin lisääntyi hieman heinä–syyskuusta. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 11 000 henkilöä joulukuun lopussa.

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500. Loka–joulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.

Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 286 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.

Teknologiateollisuus julkistaa seuraavan Talousnäkymät -raportin 2.5.2017.

 

Teknologiateollisuuden suhdanteet ja talousnäkymät

Laaja tilastopaketti Suomen ja maailman taloudesta