Painopisteet

Teknologiateollisuus ry tähtää toiminnassaan siihen, että suomalainen teknologiateollisuus uudistuu, kasvaa ja menestyy kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomen tulisi olla houkutteleva teknologiayrityksille ja niiden investoinneille. Oikeilla päätöksillä, osaamisella ja kovalla työllä löydetään taas uusi suunta Suomelle.

Teollisuuspolitiikka

 • Vapaa ja tasapuolinen maailmankauppa on Suomen kaltaiselle pienelle, avoimelle ja vientivetoiselle taloudelle elinehto. Vapaakauppaa ja reiluja pelisääntöjä edistävä kauppapolitiikka on välttämätöntä Suomen menestykselle
 • Suomi on kaukana keskeisimmistä markkinoista. Siksi logistiikan pitää toimia tehokkaasti ja luotettavasti, ja infrastruktuurin on oltava kunnossa.

Digitalisaatio

 • Sääntelyn tulee vauhdittaa digitalisaatiota ja synnyttää uusia mahdollisuuksia suomalaisille innovaatioille ja investoinneille.
 • Teollinen internet ja digitalous luovat pohjan uudelle liiketoiminnalle ja kannattavalle kasvulle. Digitalisaation mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti yrityksissä ja julkisella sektorilla.
 • Robotiikka ja automatisaatio luovat uusia työpaikkoja. Robotisaatiossa monet maat ovat Suomea pidemmällä. Jotta säilymme kilpailukykyisinä, Suomen tulee synnyttää digitalisaatiota, robotisaatiota ja automaatiota edistäviä yritysvetoisia tutkimusohjelmia.

Energia

 • Energian tuotannossa tulee edistää vähähiilisiä teknologioita. Energian kohtuuhintaisesta saatavuudesta ja toimitusvarmuudesta tulee huolehtia.
 • Teollisuuden energiaveroleikkuri tulee säilyttää, ja Suomen tulee alentaa energiaveroja lähemmäksi EU:n energiaverodirektiivin sallimia minimitasoja.
 • Sähköistä liikennettä tulee edistää ajoneuvojen hankintaa väliaikaisesti tukemalla ja latausinfrastruktuuria kehittämällä.
   

Ympäristö

 • Suomen lupaprosessit tulee sujuvoittaa. Nyt Suomessa on lupapäätöksiä odottamassa 3 miljardin edestä investointeja. Vielä suurempi määrä Suomeen kaavailtuja investointeja viedään vuosittain muihin maihin, koska maamme kaavoitus- ja lupaprosessi on liian pitkä ja ennakoimaton.
 • Tuotteiden ympäristösäädökset tulee tukea yritysten kilpailukykyä.

Koulutus ja osaaminen

 • Korkea ja laadukas osaaminen on Suomen valttikortti. Siitä ei voi tinkiä. Koulutus- ja tutkimusyhteistyötä pitää edelleen tiivistää ja koulutusjärjestelmää uudistaa, jotta se vastaa paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin
 • Osaaminen vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä. Monipuolinen kuva alasta ja uudistuva suomalainen koulu tuovat kyvykkäitä tulevaisuuden tekijöitä yrityksiin.

Kasvu ja innovaatiot

 • Markkinaehtoinen kiertotalous vauhdittaa yritysten kestävää kasvua.
 • Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on tällä hetkellä tehoton, eikä innovaatioista synny tarpeeksi uutta liiketoimintaa. Julkista yrityksille suunnattua tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusta on lisättävä pitkäjänteisesti. Julkisia hankintoja tulee suunnata innovaatioiden edistämiseen
 • Uudistuva innovaatiojärjestelmä tukee kansainvälistä liiketoimintaa sekä investointeja Suomeen.

Verotus ja rahoitus

 • Teknologiayritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joilla vallitsevat globaalit pelisäännöt. Verotus on näillä markkinoilla yksi kilpailutekijä.
 • Jotta Suomeen kannattaa investoida ja täällä työllistää, on verotuksen oltava täällä kilpailukykyistä ja pitkäjänteisesti ennustettavaa