Leiritulet - kasvun yhteisöt

Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia hankkeita ja vertaisyhteisöjä. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa.  Menestystä ei luonnollisesti saavuteta ilman osaavia ihmisiä. Teknologia-alan yrityksiä koskettavia kasvun teemoja ovat esimerkiksi tekoäly, kiertotalous, kansainvälinen b2b-myynti ja osaamisen varmistaminen.

Digitalisaatio on globaali megatrendi. Suomenkin talouden kasvumahdollisuudet liittyvät pitkälti digitalisaatioon.

Kestävä kasvu on suomalaisen teknologiateollisuuden tavoitteena. Suomi on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä. 

  • Kiertotalouden kasvualusta vauhdittaa kasvuun tähtäävien kiertotaloushankkeiden käynnistämistä ja nopeita kokeiluja. Vuonna 2018 käynnistyy valmistavalle teollisuudelle suunnattu Kiertotalous-ohjelma. 

Globaali kilpailukyky edellyttää uudistumista ja halua menestyä.

  • Teknologiateollisuuden alueelliset Kasvuverkostot vahvistavat teknologiayritysten kasvukykyä eri puolella Suomea. Kasvuverkostoissa hyödynnetään Kasvuryhmän vertaisverkoston ja -sparrauksen periaatetta pk-yritysten omistajien ja johtajien kanssa. Kasvuverkostojen toiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana  Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa kasvun teemailloilla. Vuoden 2018 aikana toiminta syvenee konkreettisen kasvun tukemiseksi pienryhmissä. 
  • Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi.
  • Myynnin koulutusohjelma "Miksi puhelin ei soi" järjestetään keväällä 2018 pk-yrityksille.

Osaavat ihmiset ovat kaiken menestyksen takana. 

  • MyTech-ohjelma tarjoaa yläkoulujen ja lukioiden opettajille valmiiksi konseptoidun mallin, jossa valittuun teemaan – kiertotalous ja ilmastonmuutos, terveys- ja hyvinvointi tai tulevaisuuden elinympäristö – syvennytään toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja yrityksessä.
  • Women in Techin tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen