Tietoa valintojen tueksi

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaajia eri koulutusaloilta ja koulutusasteilta. Yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 uutta osaajaa, joista puolella on ammatillinen ja puolella korkeakoulututkinto.

Koululaisten, opiskelijoiden ja alanvaihtajien mielenkiinnon herättämiseksi heille näytetään teknologiayritysten monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden työpaikkana. Nuoria lähestytään sekä opettajien kautta kouluissa että suoraan netissä teknologiateollisuuden omassa nuorten verkkopalvelussa ja sosiaalisen median yhteisöissä.

 


MyTech.fi - opettajille, koululaisille, opiskelijoille ja ammatin vaihtajille

MyTechissa esitellään yli 200 nuorta ammattilaista teknologia-alojen erilaisista yrityksistä. He kertovat opiskeluvalinnoistaan, työtehtävistään, osaamisestaan ja työyhteisöstään. Tarinat ovat katsottavissa videoina ja teksteinä sekä aikajanoina, jotka kuvaavat elämänpolkuja ja työpäiviä.

Tarinoiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan teknologiateollisuuden monet mahdollisuudet tulevaisuuden työpaikkana opintojen jälkeen. Yläkoulussa ja lukiossa MyTech on myös opettajille ohjauksen apuväline.

Syyskaudella MyTechissa on Harjoittelu ja opinnäytetyöt -osio ja keväkaudella Kesätyöt-osio. Näille sivuille linkitetään Teknologiateollisuuden jäsenyritysten omilla kotisivuillaan ilmoittamat työssäoppimis-, harjoittelu, opinnäytetyöpaikat sekä kesätyöpaikat - yhdessä paikassa linkit tuhansiin hakuihin ympäri Suomen.

 


MyTech-ohjelma - ilmiölähtöinen oppiminen

Olemme käynnistäneet nuorille suunnatun ohjelman, jonka keskeisessä osassa on ilmiölähtöinen projektityö ja tutustuminen teknologia-alan yrityksiin ja oppilaitoksiin. Tavoittena on kannustaa kokeilevaan toimintakulttuuriin, tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin sekä helpottaa opettajia toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa. Ohjelmassa ovat mukana yläkoulut ja lukiot, ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä yritykset. 

 

Toimitusjohtajat tentissä

Toimitusjohtajat tentissä on Teknologiateollisuus ry:n ja opiskelijakiltojen yhdessä järjestämä tapahtuma, jonka tavoitteena on tehdä teknologiateollisuutta tutuksi yliopisto-opiskelijoille ja lisätä teknologia-alojen ammattien ja yritysten kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa.

Tapahtumassa yliopisto-opiskelijat ja teknologiateollisuuden jäsenyritysten toimitusjohtajat sekä eri tehtävissä toimivat yritysedustajat keskustelevat mm. siitä, minkälaisia töitä on tulevaisuudessa tarjolla, minkälaisella osaamisella pärjätään maailmalla ja miten näihin tulevaisuudennäkymiin voi varautua jo opiskeluaikana.

Toimitusjohtajat tentissä 15.3.2016 Oulussa -tilaisuuden yritykset esitteessä

 

Lisätietoja:

Birgitta Ruuti
Johtava asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen
puh. 040 581 8603
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi