Suomi elää osaamisesta

Osaaminen, innovaatiokyky ja ketteryys pitävät Suomen kilpailukykyisenä maailmalla.

Teknologiayrityksillä on tahto ja taito innovoida ja kehittyä. Tuotekehitys, kasvu sekä uusien markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen on mahdollista, jos yrityksillä on käytettävissään oikeanlaista osaamista ja riittävästi osaajia. 

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain noin 30 000 osaajaa. Heistä noin puolella on korkeakoulututkinto ja lopuilla ammatillinen tutkinto. Uudistuvassa teknologiateollisuudessa tarvitaan monenlaista osaamista ja osaajia. Jotta osaamisesta saataisiin kasvua ja työllisyyttä, tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä yhteistyötä yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten välillä.

Teknologiateollisuuteen tulevaisuuden tekijöitä

Teknologiateollisuus ry ja sen jäsenyritykset tekevät monipuolista yhteistyötä koulutusjärjestelmän kanssa varmistaakseen, että koulutustarjonnassa ymmärretään yritysten osaamistarpeet ja että nuoret pääsevät kiinni työelämään. Teknologiateollisuus osallistuu myös uudistuvan suomalaisen koulun ja koulu-yritysyhteistyön kehittämiseen.

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 140 miljoonan euron lahjoituksella kahden säätiöyliopiston, Aalto-yliopiston ja TTY:n, pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan yliopistolle yhteensä 11 miljoonaa. 100-vuotissäätiö myöntää vuosittain avustuksia innovaatio- ja osaamisympäristöä uudistaviin avauksiin.

Lisätietoja:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen
Mervi Karikorpi, innovaatiojohtaja, Elinkeinopolitiikka

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi