Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Ekosuunnitteludirektiivi 

 

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset

Ecodesign requirements for Energy related Products


Kuvaus
Direktiivi luo puitteet ekologisille vaatimuksille energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden tuotesuunnitteluvaiheeseen. Ecodesign-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat

  • energiaan liittyvät tuotteet riippumatta käytetyn energian laadusta (ei ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut liikennevälineet maa-, vesi- ja ilmaliikenteessä)
  • energian tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen käytettävät tuotteet.

Ecodesign-direktiivi on puitedirektiivi, joka ei voimaan tullessaan velvoita suoraan tuotteiden valmistajia. Voimaantulon jälkeen komissiolla on valtuudet laatia tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanomääräyksiä, joissa määritellään tuotesuunnittelun ympäristövaatimukset kyseisille tuotteille. Nämä komission anatamat päätökset koskien tuotteiden suunnitteluvaatimuksia tulevat semmoisenaan voimaan jokaisessa jäsenmaassa.

Täytäntöönpanomääräykset tehdään tuotteille, jotka täyttävät seuraavat Ecodesign-direktiivin kriteerit:

  • Tuotteen myyntimäärä EU:n alueella on yli 200 000 kpl, valmistajasta riippumatta.
  • Tuotteella on huomattavat ympäristövaikutukset.
  • Tuotteesta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen nähdään olevan merkittävät mahdollisuudet ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Täytäntöönpanosäädösten valmistelu tehdään niille tuotteille, jotka ovat määritelty työsuunnitelmassa. Työsuunnitelma tehdään aina kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen se uusitaan. Työsuunnitelmat löytyvät tästä>>

 

EU-lainsäädäntö
Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2009/125/EY (annettu 21.10.2009).

EuP:en liittyvä EU-lainsäädäntö löydät tästä.

Kansallinen lainsäädäntö

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008)
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (1009/2010)

Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista (Vna 1043/2010)


Tuoteryhmäkohtaiset säädökset annetaan komission päätöksinä. Tuoteryhmäkohtaiset säädökset tulevat säädöstyypistä riippuen sellaisinaan voimaan kansallisessa lainsäädännössä.  Tuoteryhmäkohtaiset säädökset löytyvät tästä.Huomautukset
11 säädöstä valmistunut, lisätietoa ekosuunnittelu.info sivuilla (TUKESIN ylläpitämä sivusto).

Säädösten valmistelua voi seurata tästä.

Valvontaviranomainen Suomessa on TUKES.

Hyödylliset linkit
Komission EuP-sivut:

Teknologiateollisuuden EuP-ajankohtaissivu
TEM:n EuP-direktiivi sivu

EuP-network

Ekosuunnittelu.info

Teknologiateollisuuden yhteystiedot
Carina Wiik, puh. (09) 192 3315
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Päivitetty 16.12.2010
 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014