Teknologiateollisuus
Palvelut / Ympäristöasiat / Lainsäädännön taustaa / Lainsäätämisprosessi ja siihen vaikuttaminen
Tulosta Print

Lainsäätämisprosessi ja siihen vaikuttaminen

  
Tavallinen lainsäätämisjärjestys eli yhteispäätösmenettely (Ordinary Legislative Procedure, Co-Decision Procedure), josta on tullut EU:n pääasiallinen päätöksentekomenettely annettaessa sitovia yleisiä säädöksiä, astui voimaan vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksella. Siinä neuvosto ja parlamentti ovat tasavertaisia.
 
 
EU:n säädösvalmistelun ja päätöksenteon osapuolet yhteispäätösmenettelyssä
 
Menettely koostuu neljästä vaiheesta:
  • Ensimmäinen käsittely
  • Toinen käsittely
  • Kolmas käsittely
  • Sekä sitä edeltävä sovittelu

Jos neuvosto ja parlamentti pääsevät yleiseen sopimukseen (saavuttavat riittävän yksimielisyyden), voidaan menettely saattaa päätökseen minkä tahansa kolmen käsittelyn aikana.

 

Lue lisää>>


Vaikuttaminen

 

Euroopan unionin lainsäädäntöön vaikuttamisen kannalta oleellista on vaikuttamisen oikea ajoittaminen ja perusteltujen kantojen esittäminen ytimekkäästi sekä kansallisille viranomaisille, EU:n toimielinten edustajille että päätöksiä valmisteleville työryhmille säädösvalmistelun eri vaiheissa.

 

 

Vaikuttaminen säädöksen valmisteluun ja täytäntöönpanoon EU-tasolla

 

Lue lisää>>

 

Lausuntopyyntöjä 2014

 

Päivitetty 27.3.2014

 

 


Jaa linkki

 
 

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014