Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Päästökauppa

 

Kuvaus

EU:n päästökauppa (ETS, Emissions Trading System) on unionin sisäinen järjestelmä, jossa päästökaupan piiriin kuuluvat yritykset (energiantuotanto, energiaintensiivinen teollisuus) käyvät kauppaa päästöoikeuksilla. EU:n päästökaupan tavoitteena on päästöjen vähentäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästöjen vähentäminen ja päästökauppamekanismi perustuvat Kioton pöytäkirjaan, joka määrittelee teollisuusmaille sitovat kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoitteet vuosille 2008–2012.

 

EU:n päästökauppa alkoi vuonna 2005. Ensimmäinen päästökauppakausi kesti vuoteen 2007 ja päästökaupan toinen kausi oli v. 2008–2012. Nyt on alkanut päästökaupan kolmas kausi, joka toteutetaan vuosina 2013–2020.

 

Kansainvälisestä päästökaupasta puhuttaessa tarkoitetaan Kioton pöytäkirjan joustomekanismia (IET, International Emissions Trading) eli valtioiden välistä päästöyksiköiden kauppaa, jonka tarkoituksena on lisätä Kioton pöytäkirjan vaatimien päästövähennysten kustannustehokkuutta ja joustavuutta. EU:n päästökauppajärjestelmä on yhteensopiva IET-mekanismin kanssa. 

 

EU-lainsäädäntö

Päästökauppadirektiivi 2003/87/EY

Päästökauppadirektiivin muutos 2009/29/EY

Direktiivi ilmailutoiminnan sisällyttämisestä päästökauppaan 2008/101/EY

Komission asetus päästöoikeuksien huutokaupasta (EY) N:o 1031/2010

 

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

YK:n puitesopimus ilmastonmuutoksesta UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (voimassa vuodesta 1994)

Kioton pöytäkirja (voimassa vuodesta 2005)

 

Kansallinen lainsäädäntö

Päästökauppalaki 311/2011 astui voimaan 1.5.2011.

Laki lentoliikenteen päästökaupasta 34/2010

 

Huomautukset

Suomen päästökauppaviranomainen on Energiamarkkinavirasto.

Päästökaupan toimeenpanosta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja vuoden 2012 alusta alkaen päästökauppaan liittyneen lentoliikenteen päästökaupan toimeenpanosta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

 

Hyödylliset linkit

Energiamarkkinaviraston päästökauppasivusto

TEM:n päästökauppasivusto

YM:n päästökauppasivusto

Trafin päästökauppasivusto

Energiateollisuus ry:n päästökauppasivusto

EU-komissio: Emissions Trading System

 

Teknologiateollisuuden yhteystiedot

Mia Nores, puh. (09) 1923 338
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
 

Päivitetty 26.2.2013

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014