Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Paristo- ja akkudirektiivi


Directive on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators


Kuvaus
Direktiivin tavoitteena on

  • kieltää tiettyjä vaarallisia aineita (elohopea ja kadmium) sisältävien paristojen ja akkujen saattaminen markkinoille

  • edistää käytettyjen paristojen sekä akkujen keräystä ja kierrätystä.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kaikentyyppiset paristot ja akut, riippumatta siitä milloin ne ovat saatettu markkinoille. Tuottaja on se, joka saattaa paristoja tai akkuja (mukaan lukien ajoneuvoihin ja laitteisiin sisältyvät paristot ja akut) markkinoille ensimmäistä kertaa kyseisen jäsenvaltion alueella. Kaikki tuottajat tulee rekisteröidä myöhemmin märitellyn menettelyn mukaan.

Käytettyjen paristojen ja akkujen keräämistä, käsittelyä, kierrätystä ja hävittämistä koskevien erityissäädösten lisäksi direktiivissä on myös muita olennaisia kohtia. Toimivat keräysjärjestelmät on oltava toiminnassa viimeistään 26.9.2008, ja tuottajat rahoittavat kaikki nettokustannukset, jotka aiheutuvat näistä toiminnoista. Jakelijoiden on otettava käytetyt kannettavat paristot ja akut takaisin kuluttajalta maksutta. Direktiivissä säädetään myös kuluttajille tiedottamisesta sekä paristojen ja akkujen merkitsemisestä.

Direktiivissä kielletään yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa ja 0,002 painoprosenttia kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen myyminen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi valmistajien on suunniteltava laitteet sellaisiksi, että paristot ja akut ovat helposti poistettavissa.

EU-lainsäädäntö
Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2006/66/EY (pdf, annettu 6.9.2006).
Huom. Artiklassa 12(4) on virhe, pitäisi lukea:


4. Kierrätysprosesseissa on viimeistään 26 päivänä syyskuuta
2011 saavutettava kierrätystehokkuudet ja noudatettava niihin
liittyviä säännöksiä, jotka esitetään liitteessä III olevassa B
osassa.

 

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

  • Komission anatama päätös 2008/763/EY (annettu 29.9.2008)  loppukäyttäjille myytävien kannettavien paristojen ja akkujen vuosimyynnin laskemista koskevienyhteisten menetelmien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisesti
  • Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2008/103/EY (annettu 19.11.2008)paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EYmuuttamisesta paristojen ja akkujen markkinoille saattamisen osalta
  • Komission antama päätös 2009/603/EY (annettu 5.8.2009) paristojen ja akkujen tuottajia koskevista rekisteröintivaatimuksista

Kansallinen lainsäädäntö

Uusi jätelaki (646/2011).

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (Vna 422/2008), substanssiasiat

Valtioneuvoston asetus (Vna 668/2009) paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (tarkistettu paristojen ja akkujen tuottajien ja tuottajayhteisöjen merkitsemiseksi tai hyväksymiseksi tuottajatiedostoon)


Huomautukset
Tuottajien on tehtävä ilmoitus tuottajatiedostoon 1.9.2008 mennessä (rekisteröiminen).

Tuottajavastuuasioissa valvontaviranomainen Suomessa on Pirkanmaan ympäristökeskus.

Valtioneuvoston asetuksen (Vna 422/2008)  3, 12 ja 14 §:n noudattamista valvoo TUKES.

Hyödylliset linkit
Komission paristo sivu

Questions and answers on the batteries directive (2006/66/EC) - FAQ

 

Vna 422/2008

Ympäristöministeriö: Akut ja paristot ja tuottajavastuu sekä tuottajavastuu jätehuollossa.


Teknologiateollisuuden yhteystiedot
Peter Malmström, puh. (09) 192 3387
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Päivitetty 4.9.2009.


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014