Teknologiateollisuus
Tulosta Print

REACH


Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta
Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

 

Teknologiateollisuus ry:n, Kaupan liiton sekä Teknisen Kaupan ja palveluiden yhdistyksen yhdessä tuottamassa esitteessä REACH ja CLP – asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle on kuvattu REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet ja aikataulut. Esite on tehty erityisesti pk-yrityksille. Lisäksi sieltä löytyy yrityksille avuksi muistilista.

 

Kuvaus

REACH koskee aineita sellaisenaan, valmisteissa ja esineissä. Asetusta sovelletaan aineiden (joihin kuuluu kemikaalien lisäksi mm. metallit) valmistukseen, maahantuontiin, markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Asetuksen mukaan aine, jota valmistetaan tai tuodaan EU:n alueelle vähintään 1 tonni vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden, on rekisteröitävä. Jokaisen valmistajan tai maahantuojan tulee itse rekisteröidä aineet. EU:n ulkopuolinen valmistaja voi nimetä ainoan edustajan, joka tällöin hoitaa kaikki rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet maahantuojien puolesta.

 

Asetuksessa on velvoitteita toimitusketjun kaikille toimijoille. Eniten velvoitteita kohdistuu valmistajille ja maahantuojille, mutta myös jatkokäyttäjille ja jakelijoille on velvoitteita.

 

EU-lainsäädäntö

Parlamentin ja neuvoston antama asetus N:o 1907/2006 (ajantasainen versio 1.6.2012). Asetusta on muutettu tämänkin jälkeen. Liitteen XVII muutokset on koottu REACHneuvonnan sivuille.

 

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä / standardit

Asetuksen soveltamisen tueksi kemikaalivirasto on julkaissut toimintaohjeita, mm. jatkokäyttäjille, esineissä olevista aineista sekä rekisteröinnistä. Lisäksi esim. esineisiin sisältyviä aineita koskevista vaatimuksista on julkaistu lyhennelmä.

 

CLP-asetus N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Ajantasainen versio 19.4.2011, joka sisältää 1. ja 2. teknisen mukautuksen muutokset. N:o 618/2012 CLP-asetuksen 3. tekninen mukautus. Liitteen VI muutos

 

REACHin maksusetuksessa on määritetty Euroopan kemikaalivirastolle maksut mm. rekisteröinnistä ja lupahakemuksesta. CLP:n maksuasetus

 

Kansallinen lainsäädäntö

Asetus on sellaisenaan voimassa kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi seuraavia lakeja on mukautettu vastaamaan REACHin vaatimuksia:
Kemikaalilaki

Kemikaaliasetus
Rikoslain muutos, luku 44 1 § ja luku 48 1 §

 

Huomautukset

Myös tietyt esineissä olevat aineet on rekisteröitävä. Varsinainen esirekisteröintiaika on päättynyt. Jos rekisteröintiin on aikaa vähintään vuosi, on mahdollista tehdä ns. myöhäinen esirekisteröinti. Esirekisteröimällä aineet valmistajalla ja maahantuojalla on mahdollisuus hyödyntää jopa vuoteen 2018 asti ulottuvia rekisteröinnin siirtymäaikoja. Jos yritys ei esirekisteröi on joko

  • rekisteröitävä ennen valmistuksen tai maahantuonnin aloittamista
  • keskeytettävä toiminta, kunnes rekisteröinti on tehty

Yrityksen on tärkeä tunnistaa omat roolinsa ja velvoitteensa kunkin aineen osalta. Eri aineiden osalta voi olla eri velvoitteita ja jopa saman aineen osalta voi olla useita rooleja.

  

Hyödylliset linkit 

REACH ja CLP - asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

Toimintaohjeet
Kansallinen REACH-neuvontapalvelu
Euroopan kemikaaliviraston REACH-sivut

STM:n REACH-sivut
SYKEn REACH-sivut

Kemianteollisuus ry:n REACH-sivut
Helsinki REACH Centre (englanninkielinen)
Orgalimen REACH-opas yrityksille (lokakuu 2010) (englanninkielinen, vaatii rekisteröitymisen)

KETEK:in REACH-työkirja pk-yrityksille. Käytännöllinen opas REACH-asetuksen toimeenpanoon.

 

Teknologiateollisuuden yhteystiedot

Mia Nores, puh. (09) 1923 338

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Päivitetty 26.2.2013. 
 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014