Teknologiateollisuus
Tulosta Print

RoHS-direktiivi (RoHS sekä RoHS II)

 

Tiettyjen haitallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

 

Kuvaus

Haitalliset aineet, joita rajoitetaan sähkö- ja elektroniikkatuotteissa ovat: Lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia ja kahta bromattua palonestoainetta (PBDE ja PBB).

 

Ainekiellot astuvat voimaan uusille laitteille, jotka saatetaan EU markkinoille 1.7.2006 jälkeen. Soveltamisalaan kuuluvat seuraavat laiteluokat: Suuret ja pienet kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaistuslaitteet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, automaatit sekä hehkulamput.

 

Direktiivi on ns. harmonisointidirektiivi, eli jäsenmaat eivät voi poiketa sen säännöksistä omassa lainsäädännössään.

 

EU-lainsäädäntö

RoHS: Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2002/95/EY (annettu 27.1.2003). Korvataan RoHS II: Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2011/65/EU (annettu 8.6.2011), 2.1.2013 lähtien.

 

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Komission päätökset:

 • Epäpuhtauspitoisuusrajat (MCV = maximum concentration value) 2005/618/EY (annettu 18.8.2005)
 • Liitteeseen tehdyt muutokset: 2005/717/EY (annettu 13.10.2005), 2005/747/EY (annettu 21.10.2005), 2006/310/EY (annettu 24.4.2006) ja 2006/690-692/EY (annettu 12.10.2006).
 • Muutokset komissiolle siirretyn toimeenpanovallan osalta  2008/35/EY (annettu 11.3.2008).
 • Liitteeseen tehdyt muutokset: 2008/385/EY (annettu 24.1.2009), 2009/428/EY (annettu 4.6.2009), 2009/443/EY (annettu 10.6.2009) ja 2010/122/EU (annettu 25.2.2010).
 • Koko liitteen muuttaminen: 2010/571/EU (annettu 24.9.2010), sekä siihen liittyvä korjaus annettu 25.9.2010.

Kosolidoitu RoHS-direktiivi (asiakirja vain dokumentoitarkoituksiin).

 

Liittyvät direktiivit ja komission päätökset löytyvät komission WEEE ja RoHS -sivuilta.

 

Kansallinen lainsäädäntö

 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (Vna 853/2004).
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 12/2006).
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 476/2006).
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 969/2006).
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 396/2008).
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 679/2009).
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 279/2009)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (Vna 325/2010).

 

Huomautukset

Valvontaviranomainen Suomessa on TUKES.
Direktiivin liitteeseen odotettavissa uusia muutoksia.
SGS Fimkon johtama työryhmä määrittelee menettelytavat, joilla voidaan arvioida sähkötuotteiden haitta-aineettomuutta RoHS-vaatimusten osalta (tiedote 14.8.2006, pdf).
RoHS-direktiivin tarkistus käynnistetty: Komission asetusehdotus (annettu 3.12.2008)

 

Hyödylliset linkit

Komission WEEE ja RoHS -sivu
Vna 853/2004 (toimenpanee direktiivi 2002/95/EY)
Vna 12/2006 (toimenpanee päätökset 2005/618/EY, 2005/717/EY ja 2005/747/EY)
Vna 476/2006 (toimenpanee päätös 2006/310/EY)
Vna 969/2006 (toimenpanee päätökset 2006/690/EY, 2006/691/EY ja 2006/692/EY)

Vna 396/2008 (toimenpanee päätös 2008/385/EY)

Vna 379/2009 (toimenpanee päätökset 2009/428/EY ja 2009/443/EY)

Vna 325/2010 (toimenpanee päätös 2010/122/EU)


Orgalime RoHS guide
RoHS käytännössä - Opas direktiivin mukaiseen toimintaan

RoHS II - Mikä muuttuu? - Opas direktiivin muutoksiin (pdf)

 

RoHS - jäsensivut (vaati kirjautuminen)

 

Teknologiateollisuuden yhteystiedot

Carina Wiik, puh. (09) 192 3315
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Päivitetty 21.2.2012.
 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014