Teknologiateollisuus
Palvelut / Ympäristöasiat / Tapahtumat / Tapahtuma-arkisto 2009
Tulosta Print

Tapahtuma-arkisto 2009

 

Tapahtumat 2011

Tapahtumat 2010

Tapahtumat 2008

 

 

 


14.-16.1.2009, 10.-11.2.2009 ja 6.-7.5.2009

Kemikaaliturvallisuuden peruskurssi 2009

Kirkkonummi, Tampere, Porvoo, järjestäjänä Kemianteollisuus ry
  • Jakso 1: kemikaalilainsäädäntö (mm. REACH, GHS), kemikaalien terveys ja ympäristövaikutukset, Kirkkonummi
  • Jakso 2: kemikaalinen teollinen käsittely ja kemikaaliturvallisuus, Tampere
  • Jakso 3: kemikaaliasioiden hallinta yrityksessä, Porvoo
Lisätietoa>>

20.1.2009

Maaperänäytteenoton vertailu - Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä

Helsinki, järjestäjänä SYKE
 
Lisätietoa (pdf) >>
21.1.2009

Luodin-teemapäivä: Uutta liiketoimintaa luonnonvaroista

Espoo, järjestäjänä Suomen Metsäyhdistys
 
Teemapäivän tavoitteena on esitellä kansallinen luonnonvarastrategiaprosessi ja Luodin-viestintähanke sekä keskustella uudesta liiketoiminnasta luonnonvaroista. Viestintähanke ja luonnonvarastrategiatyö etenevät vuorovaikutuksessa. 
 
Lisätietoa>>

2.2.2009

Muutosta ilmassa? Keskustelutilaisuus EU:n ilmasto- ja energiapaketista

Kajaani, järjestäjänä ulkoasianministeriön Eurooppatiedotus, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö
 

11.2.2009

Muutosta ilmassa? Keskustelutilaisuus EU:n ilmasto- ja energiapaketista

Oulu, järjestäjänä ulkoasianministeriön Eurooppatiedotus, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö
 

 24.-25.2.2009

Eufordia 2009: European Forum on Research and Development Impact Assessment

Praha, Tshekin tasavalta, järjestäjänä EU:n puheenjohtajamaa Tshekin eri ministeriöitä
 

5.3.2009

Reach-teemapäivä

Helsinki, Kemianteollisuus ry

 

Teemapäivä on kohdistettu ensisijassa yrityksille, jotka maahantuovat ja valmistavat REACH-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia aineita. Tilaisuus on hyödyllinen myös kemikaalien jatkokäyttäjille, joiden käytöt tulee ottaa huomioon aineiden rekisteröinneissä.
 

Lisätietoa>>


10.-11.3.2009

Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät

Jyväskylä, Keski-Suomen ympäristökeskus
 
Lisätietoa>>

Ytyä ympäristöliiketoimintaan

11.3 Turku

17.3 Tampere

18.3 Lahti

15.5 Kuopio

8.5 Oulu

Järjestäjä EK yhteistyössä Finpron ja Ympäristöteknologian osaamisklusterin kanssa

 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yritysten sekä yritysten ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden edustajat. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

 

Lisätietoa>>


11.-12.3.2009

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet - GHS

Vantaa, järjestäjä AEL
 
Seminaarissa selvitetään teoriassa, käytännön harjoitustöissä ja esimerkein
CLP-asetuksen ja nykyisen lainsäädännön mukaisen luokitus- ja merkintäjärjestelmän.
 
Lisätietoa>>

11.-12.3.2009

Maaperän tutkimus ja kunnostus yhdistys ry:n - MUTKU-PÄIVÄT 2009

Hämeenlinna, järjestäjänä Maaperän tutkimus ja kunnustus  yhditys ry
 
Seminaarissa esitellään ajankohtaisia asioita maaperän tutkimuksen ja kunnostuksen alalta.
 
Lisätietoa >>

REACH-Hotshot yleisinfopaketti EU:n kemikaaliasetuksesta

19.3.2009 Iisalmi
26.3.2009 Varkaus
1.4.2009 Vaasa (på svenska)
2.4.2009 Joensuu
Järjestäjä Työterveyslaitos
 
Lisätietoa>>

24.3.2009

Believing the Future 2009 - Kilpailukykyä Ennakoinnista

Vantaa, järjestäjänä Uudenmaan TE-keskus, Suomen ympäristöteknologian klusterin Uudenmaan osaamiskeskus ja Aaltonen Consulting Oy.

 

Seminaarissa esitetään ajankohtaisia asioita energia- ja ympäristöaloilta ja caseja kuinka tulevaisuuden haasteet muutetaan kilpailukyvyksi ennakoinnin avula.

 

Lisätietoa >>

24.3.2009

TIVIT – Innovaatiot tuottamaan: Ohjelmistotuotannon strategisen tutkimusohjelman innovaatiopäivä Oulussa

Oulu, järjestäjänä TEKES

 

Ohjelmistotuotannon tutkimusohjelman tavoitteena on ohjelmistotuotantoon liittyvän huippuosaamisen kehittäminen sekä tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa.

 

Lisätietoa >>


 25.3.2009

Tehokas tuotedokumentaatio digitaalisessa tuoteprosessissa

Helsinki, järjestänä TEKES
 
Tekesin Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelman järjestämä tilaisuus on tarkoitettu yrityksille, jotka hakevat uusia ja tehokkaampia tuotedokumentaation sovelluksia liiketoimintaansa.
 

25.-26.3.2009

Oma Yritys 09 -tapahtuma

Helsinki, järjestäjänä TEKES
 
Yrittäjien kontaktitapahtuma – teemoina kasvu, kehitys ja kannattavuus.
 

27.3.2009

Materiaalitehokkuus ja jätehuolto - haasteita ja mahdollisuuksia 

Kirkkonummi, järjestäjänä Ympäristöyritysten liitto

 

Seminaarissa esitellään ajankohtaisia asioita mm. jätedirektiivin toimeenpanosta, jätelain uudistamisesta, jäteverouudistuksesta, materiaalitehokkuudesta ja luonnonvarastrategiasta.

 

Lisätietoa >>


27.3.2009

Vesi-ohjelman Venäjä-työpaja

Helsinki, järjestäjänä TEKES

 

Järjestettävä Venäjä-työpaja on avoin kaikille – erityisenä kohderyhmänä on vesisektorin pk-yritykset, jotka jo toimivat Venäjällä tai joilla on selkeä kiinnostus pyrkiä Venäjän markkinoille. Työpajassa on alustuksena esityksiä Venäjän liiketoimintakokemuksista, sekä toisaalta tietoiskuja mahdollisuuksista ja yhteistyötahoista.

 

Lisätietoa >>


31.3.2009

Futupack-verkoston Kekseliäs pakkaus -seminaari 

Espoo, järjestäjänä TEKES
 
Erityisesti pakkausalan toimijoille suunnattu seminaari.
 
Lisätietoa >>

Kemikaalien uudet merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet

31.3.2009 Oulu
14.5.2009 Kuopio
14.9.2009 Tampere
Järjestäjä Työterveyslaitos
 
Lisätietoa>>

1.4.2009

Rakennettu ympäristö: avausseminaari

Helsinki, järjestäjänä TEKES

 

Käännä taantuma voitoksi! Tule kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja muun muassa siitä, millaiset yritykset selvisivät edellisestä taantumasta ja millaisilla keinoilla nykyisestä taantumasta päästään kuivin jaloin yli.

 

Lisätietoa >>


2.4.2009

Ympäristölakitiedon tunnistaminen ja hallinta

Tampere, Järjestäjänä Inspecta

 

Mitä minun täytyy tietää ympäristölaeista, jotta voisin nukkua yöni paremmin?

 

Lisätietoa>>


7.4.2009

Open and web'd software: Ohjelmistotuotannon strategisen tutkimusohjelman innovaatiopäivä Tampereella

Tampere, järjestäjänä TEKES

 

Ohjelmistotuotannon tutkimusohjelman tavoitteena on ohjelmistotuotantoon liittyvän huippuosaamisen kehittäminen sekä tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa.

 

8.4.2009

Lähtölaukaus uuteen luonnonvara-ajatteluun

Helsinki, järjestäjänä Suomen Metsäyhdistys ja Luodin-hanke
 
Millaisin tavoittein ja toimenpitein luonnonvaroihin perustuva monipuolinen hyvinvointi voidaan turvata Suomessa? Miten luonnonvarojen kestävää käyttöä voidaan edistää? Miten Suomi voi toimia edelläkävijänä luonnonvarakysymyksissä?
 
Seminaarissa esitellään kansallinen luonnonvarastrategia, joka luovutetaan samana päivänä pääministeri Matti Vanhaselle. Lisätietoa luonnonvarastrategiasta löytyy Sitran verkkosivuilta (www.sitra.fi/luonnonvarastrategia).
 

16.4.2009

SGTBI - Tuotekehitysintensiivisten toimialojen kasvustrategiat -päätösseminaari / Invitation to Strategy Seminar

Espoo, järjestäjänä Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, TKK ja TEKES
 
We are pleased to invite representatives of your organization to a seminar to learn about the results of the project and to interact with industry leaders and experts on R&D strategies.
 
Lisätietoa >>

28.4.2009

CLP-teemapäivä

Helsinki, järjestäjänä Kemianteollisuus ry
 
Kemikaalien luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista koskeva uusi CLP-asetus astui voimaan 20.1.2009. Asetuksella toimeenpantiin EU-alueella YK:n GHS-suositus.
 

28.-29.4.2009

Kohtauspaikalla - FinnWell-ohjelman loppuseminaari

Helsinki, järjestäjänä TEKES
 
Terveys-, innovaatio- ja elinkeinopolitiikan kohtauspaikalla FinnWell-ohjelman päätösseminaari Helsingin Finlandia-talolla.
 

29.4.2009

Arabian niemimaan kestävä rakentaminen ja ympäristöseminaari

Helsinki, järjestäjänä Finpro ja Cleantech Finland
 
Tilaisuuden tavoitteena on perehdyttää suomalaiset yritykset Arabian niemimaan edelleen kasvussa oleviin markkinoihin ja lisätä yritysten osaamista auttamalla niitä tunnistamaan mahdollisuutensa menestykseen. Näkökulmia Arabian niemimaahan. Fokuksessa Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Qatar ja Oman.
 
Lisätietoa Finpron sivuilta >>

29.4.2009

Lean & Co - työkaluja tuotannon tehostamiseen

Tampere, järjestäjinä Tekes ja Suomen Tuotannonohjausyhdistys STO ry
 
Aiheena ovat Toyotan tuotantofilosofiasta kehittynyt Lean sekä muutamat muut tuotannon ja toimitusverkostojen kehittämiseen liittyvät ”ismit”. Tavoitteena on esittelemällä erilaisia työkaluja ja niillä saavutettuja konkreettisia tuloksia innostaa yrityksiä kehittämään omaa tuotannollista toimintaansa.
 

29.4.2009

SymBio & BioRefine Networking Day

Helsinki, järjestäjänä Tekes
 
Tekes’ SymBio – Industrial Biotechnology and BioRefine programmes are co-organising a Networking Day. Up to 21 projects funded in SymBio and BioRefine showcase their research expertise and network with potential new partners in the industrial biotechnology and biorefining sectors. In addition the Networking Day will feature an overlook to Finnish bioprocess field, key notes on international networking and info booths on EU funding.
 

5.5.2009

Kemikaalien ympäristövaikutusten arviointi – tietolähteet ja niiden käyttö

Helsinki, SYKE
 
Lisätietoa>>

5.5.2009

Pohjavesipäivä

Kokkola, järjestäjänä SYKE
 
Lisätietoa>>
6.5.2009

Helsinki - the New Chemicals Capital

Washington D.C. USA, järjestäjänä AmCham Finland, HCF ja Suomen suurlähetystö
 
The new EU chemicals regulation, REACH has significant business impact, not only within the European Union market, but also for American companies exporting to the EU.
 

7.5.2009

NewPro, Uusiutuva metalliteknologia - uudet tuotteet - ohjelman loppuseminaari

Espoo, järjestäjänä Tekes ja Metallinjalostajat

 

Tervetuloa viisivuotisen NewPro - ohjelman loppuseminaariin.

 

Lisätietoa >>


11.5.2009

Haitta-aineet aineissa ja komponenteissa

Espoo, järjestäjänä SGS Akatemia

 

Seminaari antaa osallistujille tietoa sähkö- ja elektroniikkatuotteiden haitta-aineisiin liittyvistä vaatimuksista, niitä koskevista tulevista muutoksista sekä haitta-aineisiin liittyvästä vaatimustenmukaisuuden hallinnasta yrityksissä.

 

Lisätietoa >>


14.5.2009

Kemikaalien merkinnät ja käyttöturvatiedotteet

Kuopio, järjestäjänä Työterveyslaitos
 
Koulutuksen tavoitteena on selventää osallistujille EU:n uuden kemikaalilain REACH:in  mukaista turvallisuudenhallintaa luomalla katsaus REACH:in ja uuden merkintäjärjestelmän GHS:n tuomiin muutoksiin käyttöturvallisuustiedotteissa.
 
Lisätietoa >>

15.5.2009

Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä

 Helsinki, ympäristöministeriö
  
Lisätietoa>>

18.-20.5.2009

Energia- ja yritysvaltuuskuntavierailu Unkariin

Unkari, järjestäjänä Finpro ja Cleantech Finland

 

Finpro järjestää markkinaselvitys- ja kontaktimatkan Unkariin suomalaisille energia- ja ympäristöalan yrityksille. Valtuuskuntavierailu on tarkoitettu suomalaisten kansainvälisille markkinoille tähtäävien energia- ja ympäristöteknologia-, palvelu- ja konsultointiyritysten ylimmälle johdolle sekä vientijohdolle. Yrityksesi fokus on:

a)     Energia (kaukolämpö, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto tai bioenergia)
b)    Ympäristö (kunnalliset vesi- ja jätevesilaitokset sekä kunnallinen jätehuolto)
 
Lisätietoa: liite1, liite2 ja liite3

25.5.2009

Ympäristölainsäädäntöseminaari jäsenille

Helsinki, järjestäjänä Teknologiateollisuus
 
Tilaisuuden tavoitteena on antaa Teknologiateollisuus ry:n jäsenille tiiviin tietopaketin ympäristöosaamisen ja -lainsäädännön ajankohtaisista ja tulevista asioista. 
 
Lisätietoa >>

25.5.2009

Polttokennot ja uusiutuva energia Lappeenrannan alueella

Lappeenranta, järjestäjänä Tekes
 
Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille polttokennoteknologian ja uusiutuvien energiamuotojen tarjoamia mahdollisuuksia alueen yrityksille sekä tutkimusorganisaatioille. Tapahtumalla edistetään alueellisen uusiutuvaan energiaan keskittyvän klusterin muodostumista.
 

25. - 26.5.2009

Kemikaaliturvallisuus työpaikalla

Tampere, järjestäjä Työturvallisuuslaitos
 
Lisätietoa>>

26.5.2009

REACH ja pakkaukset

Helsinki, järjestäjänä Suomen pakkausyhdistys ry
 

27.5.2009

Energian säästäminen puhaltimilla ja pumpuilla

Helsinki. järjestäjänä AEL

 

Lisätietoa>>


27.5.2009

Annual Seminar - Driving innovation with nanotechnology and functional materials in Finland

Helsinki, järjestäjänä Tekes
 
The seminar presents cutting-edge cases in Finnish nanotechnology, materials and new production technologies and provides the opportunity to meet the key technology partners and leading companies. The event is co-organised by two Tekes programmes: FinNano - the Finnish Nanoscience and Nanotechnology Programme (2005-2010) and Functional Materials (2007-2013). The poster session will include presentations by Programmes' Projects and is designed to encourage networking.
 

27.5.2009

European Chemicals Agency's (ECHA) Second Stakeholder Day

Helsinki, järjestäjänä ECHA
 
The programme of the Second Stakeholder Day covers the following topics: Registration, the state of play of the REACH implementation process, preparation of registration dossiers and public consultations.
 

27.-29.5.2009

Helsinki Chemicals Forum

Helsinki, järjestäjä HCF
 
Lisätietoa>>

27.-29.5.2009

ChemBio Finland 09

Helsinki, järjestäjä Suomen Kemian Seura ja Suomen Bioteollisuus (FIB)
 
Lisätietoa>>

 27.-29.5.2009

Yhdyskuntatekniikka YT09

Tampere
 
Lisätietoa>>
 

22.-24.6.2009

FECC 2009 Congress: REACH-ing Excellence in the Supply Chain

Helsinki, järjestäjänä FECC

 

Congress Highlights are: How is the European Chemical Industry dealing with the global slowdown and other challenges? How is the supply chain working together on REACH? The main challenges for ECHA. Legal, financial and operational issues that will impact your business in the coming years. Business opportunities in distribution: new products, new geographies.
 
Lisätietoa >>

9.-10.9.2009

Tulvakartoitukset ja tulvariskien alustava arviointi

Helsinki, SYKE
 
Lisätietoa>>

14.9.2009

Kemikaalien uudet merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet

Tampere, järjestäjänä Työterveyslaitos
 
Koulutuksen tavoitteena on selventää osallistujille EU:n uuden kemikaalilain REACH:in mukaista turvallisuudenhallintaa luomalla katsaus REACH:in ja uuden merkintäjärjestelmän GHS:n tuomiin muutoksiin käyttöturvallisuustiedotteissa.
 

16.9.2208

Vihreä ICT ja TEKES

Helsinki, järjestäjänä TEKES

 

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) laajempi käyttö tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia energia- ja ekotehokkuuden lisäämisen. Samalla ICT:n oma energian tarve kuitenkin kasvaa. Järkevällä suunnittelulla hyötysuhdetta voidaan merkittävästi parantaa. Siihen tähtää Vihreä ICT.
 

23.-24.9.2009

Maa-ainespäivät

Rovaniemi, SYKE
 
 Lisätietoa>>

24.9.2009

REACH- ja CLP-teemapäivä

Helsinki, järjestäjänä Kemianteollisuus ry

 

Tilaisuudessa annetaan ajankohtaiskatsaus REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanoon sekä tarvittaviin IT-työkaluihin ja REACH-rekisteröinnin käytännön valmisteluun. Teemapäivän esityksissä käsitellään myös osallistumista SIEF- ja konsortio-työhön sekä lupamenettelyyn

 

Lisätietoa >>


29.9.2009

CR|net vuosiseminaari: Materiaalitehokkuus kestävän ja kannattavan liiketoiminnan kulmakivenä

Helsinki, järjestäjänä CR|net

 

Tilaisuudessa käsitellään materiaalitehokkuutta, joka on keskeinen keino luonnonvarojen  kestävässä  käytössä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä; myös organisaatioiden taloudellisen tuloksen parantamisessa sillä on oma roolinsa.

 

Lisätietoa >>


1.10.2009

Ympäristölakitiedon tunnistaminen ja hallinta

Helsinki, Järjestäjänä Inspecta

 

Mitä minun täytyy tietää ympäristölaeista, jotta voisin nukkua yöni paremmin?

 

Lisätietoa>>


5.11.2009

Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet

Helsinki, järjestäjä Työturvallisuuslaitos
 
 Lisätietoa>>

17.11.2009

Tietoisku ajankohtaisista ympäristölainsäädännön ja ympäristöhallinnon muutoksista

Kuopio, järjestäjänä EK
 

16.-19.11.2009

2009 Fuel Cell Seminar & Exposition

USA, Palm Springs, California; järjestäjänä Tekes ja Kalifornian Fuel Cell Seminar & Exposition
 

25.11.2009

Tietoisku ajankohtaisista ympäristölainsäädännön ja ympäristöhallinnon muutoksista

Vaasa, järjestäjänä EK
 

26.11.2009

Cleantech Venture Day´09

Lahti, pääjärjestäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto yhteistyössä Cleantech Scandinavian ja Cleantech Investin kanssa

 

Cleantech Venture Day’09 kokoaa yli sata kansainvälistä sijoittajaa, teollista toimijaa ja pohjoismaista kasvuyritystä Suomeen jo viidennen kerran. Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua cleantech -toimialan liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksiin nopeasti kehittyvillä globaaleilla markkinoilla.

Tilaisuuden esitteet: fact sheet ja exhibition opportunities.

 

Lisätietoa>>


3.12.2009

Kemikaalit työpaikalla: REACH ja muuta ajankohtaista

Helsinki, järjestäjä Työturvallisuuslaitos
 
Koulutuksen pääteemoja ovat: kemikaalilainsäädännön nykytilanne, GHS-asetuksen tilanne, REACH-asetuksen aiheuttamat toimenpiteet erityyppisillä työpaikoilla, yrityksen kemikaalitietojen ylläpito, käyttöturvallisuustiedotteiden muutokset, terveysriskit ja työntekijöiden altistuminen, kemikaaliriskien merkityksen arviointi.
 
Lisätietoa>>

9.12.2009

Vaarallisten aineiden kuljetus maalla ja merellä -teemapäivä

Helsinki, järjestäjä  kemianteollisuus ry

 

Teemapäivässä käsitellään vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- sekä merikuljetusten kuljetusmääräyksiin vuonna 2009 tulleita muutoksia.
 

Lisätietoa>>


10.12.2009

Tuotannon ja varastoinnin turvallisuus -teemapäivä

Helsinki, järjestäjä  kemianteollisuus ry

 

Teemapäivä on tarkoitettu yritysten tuotannosta ja varastoinnista sekä niiden turvallisuudesta vastaaville henkilöille.
 

Lisätietoa>>


14.12.2009

Suomalainen Clentech-osaaminen - Kantavatko siivet?

Helsinki, järjestäjänä Ulkoasiainministeriö yhteistyössä Finpron, EK:n ja Lahden tiede- ja yrityspuiston kanssa

 

Tilaisuudessa esitellään Cleantech-alan markkinointa ja kysyntää, sekä keskustellaan CleantechFinlandin taustasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Onko suomalainen Cleantech-osaaminen kupla vai talousnousun ydin? Mikä rooli on valtiollisella vienninedistämisellä? Mitä voidaan tehdä yhdessä? Ilmoittautuminen 8.12. mennessä.

 

Lisätietoa >>

 

 

 


 

AEL järjestää erilaisia näytteenoton kursseja/pätevöitymistä koepäivineen

 
Lisätietoja >>

Kursseja mm. REACH- ja ”kemikaalit työpaikalla”- teemalla järjestää eri paikkakunnilla Työterveyslaitos

 
Lisätietoja>>

 
Alkuun

 

 

 


 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014