Teknologiateollisuus
Palvelut / Ympäristöasiat / Teknologiateollisuus ja ympäristö
Tulosta Print

Teknologiateollisuus ja ympäristö

  

Suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukyky perustuu tutkimus- ja kehittämisinvestointien ja koulutuksen avulla luotuihin innovaatioihin ja osaamiseen sekä rohkeaan yrittäjyyteen. Teknologiateollisuuden tunnetuimmilla yrityksillä on vahva markkina-asema maailmanlaajuisesti. Suuret kansainvälistyneet yritykset luovat verkostonsa vetureina erinomaisia kasvualustoja pienemmille yrityksille kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Toiminta osana suurten kansainvälisten yritysten verkostoa on tuonut niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -haasteita.


Teknologiateollisuuden erityispiirteitä ympäristöasioissa

  •  Kansainvälisyys ja innovatiivisuus - alan tunnusmerkit myös ympäristöasioissa
  •  Hyvä suunnittelu- ja teknologiaosaaminen vahva perusta ympäristöteknologialle
  •  Laaja verkottuminen kasvava haaste ympäristöosaamisen kehittämiselle
  •  Monilla alan tuotteilla merkittävä myönteinen vaikutus ympäristötehokkuuteen
  •  Ympäristöteknologian tuotteilla kasvava liiketoimintapotentiaali

Teknologiateollisuuden tuotteilla, järjestelmillä ja palveluilla vaikutetaan koko yhteiskunnan toimivuuteen ja hyvinvointiin. Alan hyvä suunnittelu- ja teknologiaosaaminen muodostavat vahvan perustan ympäristöteknologian kehittämiselle. Lopputuotteen ympäristöominaisuudet syntyvät monien suomalaisten ja kansainvälisten yritysten yhteistyön tuloksena. Tämä asettaa monia vaatimuksia verkostojen ympäristösuorituskyvylle.

 

Ympäristöosaamisella ja ympäristöteknologialla on tulevaisuudessa keskeinen rooli globaalien ympäristöhaasteiden voittamisessa. Ympäristöteknologioista odotetaankin muodostuvan seuraavien vuosikymmenten suurin kasvusektori.

 

Teknologiateollisuus edistää yritysten ympäristöosaamista ennakoimalla ja vaikuttamalla ympäristölainsäädännön sisältöön ja toimeenpanoon yritysten etujen mukaisesti ja aktivoimalla yrityksiä hyödyntämään liiketoiminnassaan ympäristöalan muutostrendien ja lainsäädännön antamia mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on saada energia- ja ympäristöliiketoiminnasta kansainvälistä kasvua mm. hyödyntämällä sähköajoneuvojen ja ekokaupunkihankkeiden antamat mahdollisuudet.

 

 

  

 

Päivitetty 23.2.2011.


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014