Teknologiateollisuus
Palvelut / Ympäristöasiat / Ympäristölinjaus / Vastuullisuus on toimintamme perusta / Varmistamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden huomioonottamisen avoimella ja aktiivisella vuoropuhelulla
Tulosta Print

Varmistamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden huomioon ottamisen avoimella ja aktiivisella vuoropuhelulla

 

Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus keskeisten sidosryhmien kanssa on tärkeä osa yhteiskunnassa toimimista.

 
Vuorovaikutus auttaa tunnistamaan erilaisia näkökulmia, joita yritystoiminnassa on otettava huomioon. Sidosryhmien näkemykset konkretisoivat ympäristöasioiden hallintaan liittyviä kysymyksiä.
 
Teknologiateollisuuden yritykset osallistuvat avoimeen vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Jatkuva dialogi sidosryhmien kanssa auttaa yritystä tunnistamaan sidosryhmien odotukset ja saamaan käyttöönsä niiden asiantuntemusta. Keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, alihankkijat ja toimittajat, viranomaiset, henkilöstö, omistajat, rahoittajat, tutkimus- ja oppilaitokset, klusterit ja järjestöt.

 

Toimepiteistä tuloksiin - Nokia Siemens Networks otti ympäristöasiat osaksi tuotekehitystään

Toimepiteistä tuloksiin - Nokia edistää kestävää kehitystä sidosryhmien kanssa 

 

Päivitetty 8.3.2011.

 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014