Teknologiateollisuus
Tulosta Print

 

Toimialayhdistykset

 

Toimialaryhmät ja -yhdistykset muodostavat laajan yhteistyöverkoston jäsenyritystemme keskuudessa. Tällä hetkellä meillä on 11 toimialayhdistystä ja 27 toimialaryhmää, joissa on mukana noin 1200 yritystä.

 

Toimialaryhmät ja -yhdistykset toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelmiensa mukaisesti ottaen huomioon koko teknologiateollisuutta koskevat yhteiset tavoitteet.


Osaaminen ja kokemusten vaihto

 

Toimialaryhmät ja -yhdistykset keräävät ja jakavat tietoa oman teollisen sektorin tilasta ja kehityksestä. Tilastojen ja muun tiedon perusteella laaditaan katsauksia alan kehityksestä ja toiminnan erityistarpeista. Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi järjestetään seminaareja, neuvottelupäiviä, näyttelyitä sekä pidetään yhteyttä asiakas- ja sidosryhmiin. Myös kansainvälistymishankkeet ovat keskeisessä osassa toimialaryhmien ja -yhdistysten toiminnassa.


Eurooppalainen yhteistyö

 

EU:n laajentuminen ja sisämarkkinoiden kehittäminen ovat vaikuttaneet voimakkaasti toimialaryhmien ja -yhdistysten toimintaan. Ne kuuluvat lähes kaikki oman alansa eurooppalaiseen yhteistyöjärjestöön ja jotkut sen lisäksi johonkin maailmanlaajuiseen järjestöön. Useimmilla euroyhdistyksillä on oma sihteeristönsä Brysselissä, missä alan edustajat ovat tiiviissä yhteistyössä EU:n komission ja muiden organisaatioiden kanssa.

 

Kunkin toimialan erityispiirteet ja tarpeet muun muassa lainsäädännön kehittämisessä saatetaan päättäjien tietoon sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Yleisenä tavoitteena on kilpailukykyinen toimintaympäristö, mikä edellyttää avoimia ja toimivia sisämarkkinoita.


Liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen

 

Useilla toimialaryhmillä ja -yhdistyksillä on omia kehitysohjelmia liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen kehittämiseksi. Yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa kehitetään jatkuvasti. Hankkeet voivat olla myös laajojen EU-rahoitteisten ohjelmien osaprojekteja. Eurooppalainen yhteistyö on tiivistynyt perustettujen teknologiayhteisöjen (European Technology Platforms) vaikutuksesta.


Lisätietoja

 

Ilkka Salo, ryhmäpäällikkö, puh. 09 192 3304

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi.

 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014