Teknologiateollisuus
Uutishuone / Lausunnot
 
Tulosta Print

Lausunnot 2014

 

 

Vetoomus kaivosteollisuuden säilyttämiseksi teollisuuden veroluokassa; budjettiriihi 2014

 


 

Puolustusministeriölle:

13.5.2014 Kansallisen lainsäädännön kehittäminen turvallisuusviranomaisten tiedonhankintakyvyn parantamiseksi kyberympäristön uhkista (HARE PLM004:00/2013 FI.PLM.2013-5807 /909/40.02.00/2013)

 


Ulkoasianministeriölle:

14.4.2014 Konfliktialueilta metalleja ja malmeja tuovien omaehtoisesta vastuullisuusjärjestelmästä

 


Valtiovarainministeriölle:

Lausunto valtiovarainministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta (5.2.2014, VM006:00/2014)

 


Ympäristöministeriölle:

Ympäristöministeriön asetuksen 419/2013 muuttaminen 24.3.2014 (YM2/400/2014)

Luonnokset HE:ksi laiksi jätelain muuttamisesta ja VN:n asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 13.1.2014 (YM15/400/2013)

 


Energiavirastolle:

Gasum Oy:n pyyntö maakaasutoimitusten yleisten ehtojen, maakaasun siirtoverkoston liittymisehtojen ja järjestelmävastaavan järjestelmävastuun toteuttamiseksi asettamien ehtojen vahvistamiseksi (1068/533/2013, 17.1.2014)

 

Sähkön tuontiehtojen sopimusmalli ja sen liitteeseen sisältyvät ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla noudatettavaksi sähkön viennissä Suomesta Venäjälle (52/433/2014, 17.1.2014)

 

Alkuperätakuiden rekisterinpitäjän palveluehtojen vahvistaminen (127/461/2014, 31.1.2014)


Opetushallitukselle:

Lausunto uudistettavista ammatillisista perustutkinnoinsta (48/42/2014, 53/421/2014, 54/421/2014, 37/421/2014)

 


Opetus- ja kulttuuriministeriölle:

Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta – kohtuullinen korvaus

 

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta annetun lain muuttamisesta 13.2.2014

 

Lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista. (OKM064:00/2012, 31.1.2014)

 


EU-komissiolle

Public Consultation on the review of the EU copyright rules
 


Työ- ja elinkeinoministeriölle:

 

Hallituksen esitys energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain valvonnasta annetun lain muuttamiseksi TEM/877/03.01.01 /2014, 26.5.2014

 

Lausunto hallituksen luonnonvaraselontekoon 2.4.2014: Edelläkävijämarkkinoita ja kannustavuutta luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 


Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014