PK-yrityksillä on keskeinen rooli kasvun ja työllisyyden hoidossa

Teknologiateollisuuden jäsenistä yli 90 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Alan pk-yrityksiä edustava Yrittäjävaliokunta on tuottanut yrittäjyysohjelman vuosille 2016-2019. Yrittäjyysohjelman tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kilpailukyvyn palauttaminen.

Ohjelmassa esitetään konkreettisia ratkaisuja, jotta pk-yritykset voisivat vastata odotuksiin kasvun, uudistumisen ja työllisyyden parantamiseksi. Yllä olevassa kuvassa Yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tuomas Pere luovuttaa Yrittäjyysohjelman Jyrki Kataiselle 12.5.2016.

Yrittäjävaliokunta on suunnitellut myös pk-yritysten johtoryhmille suunnatun liiketoiminnan kehittämisohjelman (FastLane).

Teknologiateollisuuden alueorganisaatiot tukevat yrityksiä mm. työmarkkinakysymyksissä. Yhä keskeisemmäksi haasteeksi on noussut pk-yritysten kansainvälistyminen, IPR-kysymykset ja erilaiset tuotekopiointiin liittyvät asiat.

Pk-asioita Teknologiateollisuus ry:ssä hoitavat:

 • Varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, puh. 0400 897 220, eeva-liisa.inkeroinen(a)teknologiateollisuus.fi ja
 • Johtava asiantuntija Veli Matti Kuisma, puh. 040 590 5773, veli-matti.kuisma(a)teknologiateollisuus.fi

 

 

Yrittäjävaliokunta

Tehtävät

 • Kannustaa yrittäjyyteen ja edistää pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä
 • Valmistella kannanottoja pientä ja keskisuurta teollisuutta koskevissa asioissa
 • Toimia neuvottelevana elimenä Teknologiateollisuuden toimintakentässä

Yrittäjävaliokunnan jäsenet 2017

Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan sihteeri

Varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen
puh. 0400 894 220 eeva-liisa.inkeroinen(a)teknologiateollisuus.fi

Yrittäjyysohjelma

Suomalainen teollisuus lepää yhä enemmän pk-yritysten varassa. Teollisuudessa on meneillään rakennemuutos, jossa uusia yrityksiä syntyy ja pk-yritykset kasvavat ja työllistävät yhä enemmän. Taantuma on kestänyt pitkään ja nyt on aika rakentaa nousua. Suomen hyvinvointivajetta on kurottava umpeen. Tähän tarvitaan poliittisia rakenteellisia uudistuksia sekä yritysten on itse kehityttävä ja pidettävä huolta kilpailukyvystä.

Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelmasta löytyvät ne linjaukset, joilla yrittäjävaliokunta uskoo Suomen uudistuvan.

Yrittäjyysohjelman pääviestit

 • Pk-yrityksiltä odotetaan paljon kasvun ja työllisyyden hoidossa
 • Kaiken lähtökohta on kilpailukykyinen toimintaympäristö.
 • Kehitettävää löytyy myös yritysten omassa toiminnassa.

Keskeisiä asioita, joilla pk-yrityksiin ladattuihin odotuksiin kasvusta ja työllistämisestä voitaisiin vastata, ovat toimintaympäristön kehittämiseen liittyvät toimet. Verotukseen ja rahoitukseen liittyvillä toimenpiteillä voidaan tukea yritysten investointeja ja uudistumista.

Yrittäjyysohjelma 2016-2019, haitariesite
Yrittäjyysohjelma 2016-2019, esitys

Pk-yritysten toimintaympäristöön vaikuttaminen

Eduskuntavaalit käytiin 19.4.2015 ja pk-yritysten tuleva toimintaympäristö määritellään seuraavassa hallitusohjelmassa. Keskeiseksi kysymykseksi nousee verotus, sukupolvenvaihdokset ja yritysten investointimahdollisuus.
Yrittäjävaliokunnan laatima Yrittäjyysohjelma tarjoaa ratkaisut, joilla Suomen työllisyys saadaan laskuun ja kasvu nousuun.

Teknologiateollisuus ry:n eduskuntavaalitavoitteet löytyvät alla olevasta Uudistumisen aika -käsikirjasta.

Uudistumisen aika -käsikirja

On uudistumisen aika -video

Suomen suunta määritellään vaaleissa

Liiketoiminnan kehittäminen
Päivitetty:
21.6.2016, 17:14

Kansainvälistymispalveluita yrityksille
Menestyvät kasvuyritykset ja kansainvälistyminen
 

FAST LANE - Pk-yritysten johtoryhmien koulutusohjelma

PK-yritysten johtoryhmien FAST LANE -koulutusohjelman toteutettiin kaksi kertaa. Ohjelmien ohjelman osallistujat ovat kokeneet ohjelman erittäin hyödylliseksi, ja ohjelmaa kehitettiin myös heidän ohjauksessaan entistä paremmin yrityksiä palvelevaksi.

Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi

Teknologiateollisuuden Yrittäjävaliokunnan aloitteesta laadittu koulutusohjelma vastaa Yrittäjyysohjelman haasteeseen nostaa strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi. Koulutusohjelma on tarkoitettu niiden pk-yritysten johtoryhmille, joilla on kasvu- ja/tai kansainvälistymistavoitteita ja jotka haluavat uudistaa liiketoimintamalliaan tai ansaintalogiikkaansa.

Oppimismoduulien aiheita olivat:

 • Liiketoiminnan kokonaiskenttä
 • Johtoryhmätyöskentely ja muutos
 • Talous, kasvu ja kannattavuus
 • Asiakasfokus ja arvonluonti
 • Hankinta, toimitusketju ja jatkuva parantaminen
Liikejuridiikan palveluita pk-yrityksille

Tuotekopiointi

Suomalaiset vientiyritykset kohtaavat kansainvälisillä markkinoilla yhä enemmän omien tuotteidensa kopioita. Kopioidut tuotteet aiheuttavat suurta hämminkiä asiakaskentässä, koska laatu ja takuukysymykset ovat tulevat usein alkuperäisen tuotteen valmistajan ratkaistavaksi ja heikentävät yrityksen mainetta ja mahdollisuuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla.

 

Sopimusoikeuden neuvontaa jäsenyrityksille

Asiantuntijaltamme yritykset saavat neuvontaa esim. takuu, reklamaatiot, viivästykset, immateriaalioikeudet, tuotevastuu ja riitojen ratkaisu.
Lisäksi järjestämme sopimusjuridiikan kouluksia yhteistyössä Teknologiainfo Teknova Oy:n kanssa.

Lisätietoja liikejuridiikan palveluista tästä

Yhteystiedot:

Veli Sinda, asiantuntija,  045 111 6541, veli.sinda(a)teknologiateollisuus.fi

 

Aluetoimistoilta tukea pk-yrityksille

Teknologiateollisuus ry:n viisi aluetoimistoa palvelevat yrityksiä ammattitaitoisesti, paikallisesti ja nopeasti.
Aluetoimistojen yhteystiedot ja asiantuntijat löydät tästä

Lisätietoja aluetoiminnasta:

Teppo Virta, ryhmäpäällikkö, puh. 0400 827 368, teppo.virta(a)teknologiateollisuus.fi
Eeva-Liisa Inkeroinen, työmarkkinajohtaja, puh. 09 1923 313 tai 0400 894 220, eeva-liisa.inkeroinen(a)teknologiateollisuus.fi

 

Pk-yritykset toimialaryhmissä ja -yhdistyksissä

Toimialaryhmät ja -yhdistykset muodostavat laajan yhteistyöverkoston jäsenyritystemme keskuudessa. Tällä hetkellä meillä on 10 toimialayhdistystä ja 27 toimialaryhmää, joissa on mukana noin 1300 yritystä. 

Toimialaryhmät keräävät ja jakavat tietoa oman sektorinsa tilasta. Ne kuuluvat lähes kaikki oman alansa eurooppalaiseen yhteistyöjärjestöön ja jotkut sen lisäksi johonkin maailmanlaajuiseen järjestöön. Kunkin toimialan erityispiirteet ja tarpeet muun muassa lainsäädännön kehittämisessä saatetaan päättäjien tietoon sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. 

Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi järjestetään seminaareja, neuvottelupäiviä, näyttelyitä sekä pidetään yhteyttä asiakas- ja sidosryhmiin. Myös kansainvälistymishankkeet ovat keskeisessä osassa toimialaryhmien ja -yhdistysten toiminnassa. 

Lisätietoja

 


 

Pk-tilastoja

Tilastopaketti, jossa tietoja pk-yrityksistä Suomessa

Lisää tietoa taloudesta ja tilastoista löydät täältä

Tilastollisissa kysymyksissä auttavat:

Jukka Palokangas, pääekonomisti, puh. 09 192 3358 tai 040 750 5469, jukka.palokangas(a)teknologiateollisuus.fi ja
Petteri Rautaporras, ekonomisti, puh. 09 192 3357 tai 050 304 2220, petteri.rautaporras(a)teknologiateollisuus.fi