Kulkuneuvot

Kulkuneuvovalmistajat-toimialaryhmä on perustettu vuonna 2000 edustamaan kulkuneuvoja ja kulkuneuvoihin järjestelmiä ja komponentteja valmistavia yrityksiä. Toimialaryhmässä on edustettuna 40 yritystä. Ryhmä toimii jäsentensä yhteenliittymänä ja yhteyselimenä Suomessa ja Pohjoismaissa yhteistyössä Scandinavian Automotive Suppliers Ab:n ja Euroopassa autonosavalmistajien eurooppalaisen yhdistyksen Clepa:n kanssa.

Polkupyörävalmistajien jaosto toimii toimialaryhmän yhteydessä.

Toiminnan tavoitteet 

 • parantaa alan tunnettuutta ja korostaa sidosryhmille kulkuneuvovalmistuksen merkitystä toimialana
 • varmistaa alan osaamisen säilyminen ja kehittyminen
 • ideoida alan yhteisiä kehitysprojekteja ja käynnistää kehitystoimia
 • järjestää alaan liittyvää koulutus- ja seminaaritoimintaa
 • ylläpitää ja edistää yhteyksiä alan sidosryhmiin
 • ylläpitää ja edistää yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin
 • lisätä alan haluttavuutta ja varmistaa työvoiman saatavuus.
   

Toiminnan muodot

 • laatia kulkuneuvovalmistukseen liittyviä kannanottoja
 •  järjestää kulkuneuvoteollisuuteen liittyviä seminaareja tai muita vastaavia tilaisuuksia
 • harjoittaa tiedotustoimintaa jäsenistönsä keskuudessa
 • liittyä jäseneksi ulkomaalaisiin alan järjestöihin
 • toimeenpanna muita vastaavia aktiviteetteja.
   

Toimialaryhmän puheenjohtaja

Olli Kerajärvi, johtaja
Valmet Automotive Oy
Sähköposti: etunimi.sukunimi@valmet-automotive.com

Asiantuntija

DI, eMBA Heikki Karsimus
Puh. 09 192 31, matkapuh. 040 564 9020
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi