Kiertotalous - valtava potentiaali

Kiertotalousajattelu on pitkällä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Prosessit suunnitellaan siten, että hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet.

Teknologiateollisuuden kiertotalouden kasvualusta yhdistää yritykset ja kiertotalouden avaintoimijat. Tavoitteena on käynnistää konkreettisia, markkinaehtoisia kiertotalouden hankkeita. Kiertotalouden kasvualusta tarjoaa yrityksille yhteisen foorumin sekä palveluita kiertotalouden arvoketjujen ja uusien liiketoimintamallien luomiseksi.

Suomalaiset yritykset ovat jo vahvoja kiertotalouden monilla osa-alueilla. "Koko arvoketjun kattavassa ajattelussa sekä palveluiden ja älykkäiden toimintamallien käyttöönotossa avautuu kuitenkin valtavat mahdollisuudet. Tähtäimessä on miljardien arvonlisäys”, kuvaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen. Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien kehittämisen.

Kiertotalouden kasvualusta antaa puitteet yhdessä tekemiselle

Kasvualustan tavoitteena on vauhdittaa yritysten tarpeista lähtevien, konkreettiseen tekemiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden käynnistämistä sekä nopeita kokeiluja. Lisäksi alusta tarjoaa rajapinnan kansainvälisiin toimijoihin, lainsäädännön kehittämiseen sekä kuluttaja- ja kansalaistasolle. Osallistujalle alusta tarjoaa:

 • Vertaisverkoston tiedon ja hyvien kokemusten välittämiseen
 • Pienryhmissä tapahtuvan sparrauksen, joka tähtää uuteen liiketoimintaan  
 • Konkreettisten kehitys- tai pilottihankkeiden valmisteluun tukea
 • Kontaktipisteen kiertotalouden edunvalvontaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen 

Esimerkkejä kasvualustan aihealueista ovat:

 • Kiertotalouden demolaitos sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen ja arvokkaiden materiaalien talteenottoon
 • Tuotetiedon hallinta
 • Digitaalisuus, IoT ja etätunnistusratkaisut
 • Kiertotalouden palvelukonseptit, esim jakamistalous, tuotteiden elinkaari
 • Kiertotalouden uudet liiketoimintamallit
 • Ainekierrot ja jätestatus
 • Kiertotalouden uudet tutkimusavaukset (100-vuotissäätiön rahoitus)