Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Eurooppalaisia yritysneuvostoja (EWC) koskeva direktiiviuudistus ja sen vaikutukset

 

Huhtikuun lopussa Euroopan neuvosto hyväksyi uudistetun eurooppalaisia yritysneuvostoja (EWC) koskeneen direktiivin. Direktiivi (2009/38/EY) on tullut voimaan 5.6.2009. Uudistustyö kesti vuosia. EU-jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivi voimaan viimeistään alkuvuodesta 2011.

 

EWC-direktiivi koskee yhteistoiminnan järjestämistä sopimuksin ylikansallisissa yrityksissä ja konserneissa, joilla on vähintään 1000 työntekijää jäsenvaltioissa ja vähintään kahdessa eri jäsenvaltiossa vähintään 150 työntekijää kussakin. EWC-sopimus solmitaan yrityksen ja sen henkilöstön välillä.

 

Direktiiviuudistuksessa muutoksia on tehty muun muassa työntekijöiden edustajien tiedottamista ja kuulemista koskevien velvoitteiden sisältöön. Tieto, joka työntekijöiden edustajille jatkossa annetaan, tulee olla ymmärrettävässä muodossa ja edustajien kuulemisen tulee tapahtua sellaisena ajankohtana, että he voivat antaa päätöksentekoa edellyttävässä asiassa kohtuullisessa asiassa lausunnon. Yritysjohdon vastuuta on lisätty riittävien tietojen antamisessa asioista, jotka ovat neuvottelujen kannalta tärkeitä, kuten yrityksen tai yritysryhmän rakenteesta tai työntekijämääristä.

 

Lisäksi direktiiviuudistuksessa on tarkennettu muun muassa ylikansallisten asioiden käsitettä, sekä sitä, mitä EWC-sopimukselle tapahtuu yritysrakenteen muuttuessa (sulautuminen, yritysostot, jakautumiset). Myös EWC- edustajille tulee tarjota jatkossa koulutusta ilman palkan menetystä siinä määrin, kun se on tarpeen heidän edustustehtäviensä hoitamiseksi kansainvälisessä ympäristössä.

 

Huomioitavaa on, että direktiiviuudistus ei lähtökohtaisesti koske aikaisemman direktiivin (94/45/EY) voimassa ollessa solmittuja EWC-sopimuksia eikä myöskään aikaisemman direktiivin voimaantuloa solmittuja ns. ”pre-directive” – sopimuksia. Lisäksi uudistettu direktiivi mahdollistaa sen, että yrityksissä, joissa ei ole vielä ollut EWC-sopimusta tai sopimus päättyy jostain syystä ennen uuden direktiivin voimaantuloa, on mahdollista tehdä aikaisemman EWC-direktiivin mukainen sopimus seuraavan kahden vuoden kuluessa, eli viimeistään alkuvuodesta 2011. Vanhojenkin EWC-sopimusten osalta on syytä kiinnittää huomioita siihen, että sopimus sisältää määräykset siitä, miten menetellään yritysrakenteiden muutostilanteissa, joissa ollaan tekemisissä mahdollisesti useampien EWC-sopimusten kanssa.

 

                                      

 

 

Uudistettu EWC-direktiivi löytyy suomenkielisenä osoitteesta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:FI:PDF


ja englanninkielisenä osoitteesta:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF

 

Aikaisempi direktiivi löytyy suomenkielisenä osoitteesta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0045:FI:HTML
 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014