Teknologiateollisuus
Työmarkkina-asiat / Työlainsäädäntö
 
Tulosta Print

Työlainsäädäntö

 
Tälle sivulle on koottu ajankohtaiset muutokset työlainsäädännössä sekä muutoksia koskeva keskeinen ohjeistus.

 

Vuosilomalakiin on tullut muutoksia koskien vuosilomapalkan laskemista sekä työkyvyttömyyttä vuosiloman aikana.

 

Vuosiloman aikana alkanutta työkyvyttömyyttä koskeva karenssisääntö on kumottu 1.10.2013 lukien ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentasääntöjä on muutettu.

 

Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että vuosiloman aikainen palkka vastaisi mahdollisimman hyvin loman ansainta-ajan palkkaa. Muuttuneita vuosilomapalkan laskentasäännöksiä sovelletaan 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertyneisiin lomiin.

 

Alla linkki Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n laatimaan tarkempaan ohjeistukseen vuosilomalain muutoksista. 

 

EK: Vuosilomalaki on muutettu

 

EK Prima 10.2013: Vuosilomakarenssi on kumottu

 

 

Osaamisen kehittämistä koskeva uusi lainsäädäntö

 

Vuoden 2014 alusta on tullut voimaan osaamisen kehittämistä koskeva uusi lainsäädäntö.

 

Alla on Teknologiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi sekä Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n laatima asia koskeva ohjeistus.

 

Liittojen (Teknologiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n) yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

 

 

EK:n laatima ohjeistus:

http://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2014/01/09/uusi-lainsaadanto-osaamisen-kehittamisesta-on-nyt-voimassa/

 

 

 

 

 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet




Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastot



Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014