Viikon TES-vinkki

Ennen työsuojeluvaltuutetun vaaleja

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, kaksi vuotiselle toimikaudelle jälleen vuoden 2017 lopussa.

Ennen vaalijärjestelyjen aloitusta, on hyvä kirjata valtuutetun tehtäviin kuuluvat asia, jotta vaaleihin ehdokkaiksi asettuvat tietävät tulevan roolinsa. Esimerkiksi toimenkuvassa on hyvä mainita, että työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on perehtyä oma-aloitteisesti oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun tulee myös perehtyä työsuojelusäännöksiin. Työsuojelunvaltuutetun tulee kannustaa edustamiansa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.

Ajankäytöstä on hyvä kirjata, toteutetaanko vapautus työstä työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseen tarvittaessa tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan, sekä mitä vakioelementtejä se sisältää. Esimerkiksi jos työpaikalla toimii työsuojelutoimikunta, nämä kokoukset ovat osa työsuojelutyölle osoitettua aikaa, vaikka kokous ajankohta ei olisi säännöllisenä vapautusajankohtana. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus olla mukana työpaikan työsuojelutarkastuksessa ja muiden asiantuntijoiden tutkimuksissa, jos tarkastaja tai asiantuntija katsoo sen tarpeelliseksi. Vapautus on vähintään 4 tuntia 4:n viikon aikana. Työehtosopimuksissa ajankäytöstä ja korvauksista:

·         Työntekijät s.114

·         Toimihenkilöt s.101

·         Ylemmät toimihenkilöt s.19

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista. Työsuojeluyhteistoimintatehtävien edellyttämä koulutustarve on käsiteltävä työnantajan kanssa kahden kuukauden sisällä valinnasta.

Työsuojelun tehtävien siirto varavaltuutetulle tulee ilmoittaa työnantajalle kirjallisena. Työsuojelun varavaltuutettu huolehtii sellaisista välttämättömistä työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, joita ei voi siirtää työsuojeluvaltuutetun esteen päättymisen jälkeen hoidettavaksi.

Teknologiateollisuuden työturvallisuussivut: turvallinentyöpaikka.fi