Viikon TES-vinkki

Vuosiloman antaminen

Työnantajan tulee antaa vuosilomasta 24 päivää lomakautena eli 2.5.–30.9. välisenä aikana (kesäloma). Se osa lomasta, mikä ylittää 24 lomapäivää, annetaan erikseen talvilomana.

Sekä kesäloma (24 arkipäivää) että talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei töiden käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa 12 arkipäivää ylittävää osaa kesälomasta annetavaksi yhdessä tai useammassa osassa.

Pääsääntö on, että vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana.

Työnantajan on selvitettävä työntekijälle tai työntekijöiden edustajalle vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.

Ennen vuosiloman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää toiveensa loman ajankohdasta.

Vuosiloman ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle, mikäli mahdollista, kuukautta ja vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Työnantaja ja työntekijä voivat vuosilomalaissa säädetyin edellytyksin sopia toisin vuosiloman ajankohdasta ja ilmoittamisajasta.

Lisätietoa:

http://teknologiateollisuus.fi/fi/tyomarkkinat/tyoajat-joustamaan/vuosiloma-asiat.