Teknologiateollisuus
Uutishuone

Toimitusjohtajablogi


Toimitusjohtajablogissa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen ja jäsenyritysten toimitusjohtajat kirjoittavat ajankohtaisista aiheista omasta näkökulmastaan.
29.7.2011 Globaali rakennemuutos: Euroopan ja Aasian ero syvenemässä

Tulosta Print
Antton Lounasheimo 12.7.2011

Paikallinen palkoista sopiminen yleistyy


Suomalaisissa yrityksissä on jo vuosien ajan sovittu paikallisesti muun muassa työajoista, lomarahoista, tulospalkkioista ja paikallisen palkkaerän jaosta. Työajoista sopiminen on ollut kaikkein yleisintä, mutta paikallinen palkoista sopiminen on myös lisääntynyt selvästi: jo 80 prosentilla suomalaisista palkansaajista oli yritys- ja työpaikkakohtainen palkkaerä vuosina 2010–2011 sovituissa palkkaratkaisuissa.

 

Paikallisen sopimisen myötä menestyvä yritys voi maksaa parempia palkkoja kuin henkitoreissaan kituva yritys. Toisaalta jos yrityksellä menee heikosti, se saa lisäaikaa järjestää asiansa, jos palkkaratkaisut voidaan sopia tilanteen mukaan. On itsestään selvää, että markkinoiden pyörityksessä palkanmuodostuksen joustavuus on yrityksen kannalta hyvä asia.

 

Paikallisuus voittaa keskittämisen

 

Keskitetyissä useita aloja koskevissa palkkaratkaisussa on hyviä puolia, kuten esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa tehokkaasti inflaatiokehitykseen. Näiden ratkaisujen haittana kuitenkin on, että niissä sovittava yleinen palkankorotusprosentti ei ota huomioon yksittäisten yritysten tilanteiden vaihtelevuutta. Suomalaisten yritysten taloustilanteet vaihtelevat suuresti samankin alan sisällä lähinnä yritysten kulloisenkin vientimenestyksen mukaan. Nykyisin vähänkin suurempi suomalainen yritys suuntaa toimintansa jo lähtökohtaisesti maailmanmarkkinoille - erillisten ulkomaankaupan osastojen ja satunnaisten bilateraalivaltuuskuntien aika on auttamattomasti ohi. Nykytilanteessa yleinen, keskitetysti sovittu palkankorotusprosentti on luonnollisesti suurelle joukolle yrityksiä enemmän tai vähemmän epäsopiva.

 

Työntekijöiden ja työnantajien edustajien välisen neuvottelukulttuurin kehittäminen on tärkeää, jotta paikallinen sopiminen käy sujuvasti. Avoin tiedonkulku osapuolten välillä, riittävät toimivaltuudet ja yhteinen tahto kehittää yritystä, työoloja ja motivaatiota ovat hyviä lähtökohtia.

 

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen Liiton kokemusten mukaan hyvin toimiva yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen parantavat yrityksen tuottavuutta, kannattavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia.


Jaa linkki


« Takaisin
 
 

Lisää kommentti

 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014