Teknologiateollisuus
Uutishuone

Toimitusjohtajablogi


Toimitusjohtajablogissa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen ja jäsenyritysten toimitusjohtajat kirjoittavat ajankohtaisista aiheista omasta näkökulmastaan.
15.6.2012 Tänään on maailman tuulivoimapäivä

Tulosta Print
Mia Nores-Korkeamäki 21.6.2012

Päästökaupan kustannukset korvattava oikein


EU:n kolmas päästökauppakausi alkaa ensi vuoden alusta. Seuraavalla päästökauppakaudella, joka jatkuu vuoteen 2020, säännöt muuttuvat selkeästi aiemmasta: Ilmaisia päästöoikeuksia jaetaan aikaisempaa vähemmän ja oikeuksien jaon kansallisista erityispiirteistä luovutaan. Lisäksi vuosittain jaettavien ilmaisten päästöoikeuksien määrä vähenee vuosittain.

 

EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat yritykset tarvitsevat kasvihuonekaasupäästöihinsä markkinoilta ostetun päästöoikeuden. Yritys ostaa jatkossa tarvitsemansa päästöoikeudet huutokaupasta tai pörssistä. Päästöoikeuksia ei kuitenkaan ole rajattomasti kaupan vaan EU:n päästökatolla rajataan EU:n kasvihuonekaasujen määrää.

 

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tuotantorakenteen ja sähköpörssin rajakustannushinnoittelun takia päästökaupan kustannukset siirtyvät moninkertaisina sähkön hintaan. Kalliista sähköstä kärsivät yritykset ja kotitaloudet.
 

EU:n komissio on julkaissut suuntaviivat päästökaupasta aiheutuvien epäsuorien kustannusten kansallisesta kompensoinnista. Suomen tulisi ottaa kompensaatiot käyttöön, jotta kilpailukykymme ei vaarantuisi. EU-tasolla on tärkeää, että kansallinen kompensointi yrityksille ei vääristä kilpailua. Esimerkiksi Saksa on varannut päästökaupan välillisten kustannusten kompensointiin 500 miljoonaa euroa. Suomen tulisi tässä seurata Saksaa.

 

Suomen valtion on arvioitu saavan vuosittain noin 450–600 miljoonaa euroa huutokauppatuloja. Päästökauppatuloilla voitaisiin kompensoida päästökaupasta aiheutuvat epäsuorat kustannukset. Päästöoikeuksien hinnat ovat nyt alhaalla ja tulot jäänevät alle arvioidun, mutta toisaalta myös yritysten tarvitsevan kompensaation määrä on samasta syystä alempi. Hintaan vaikuttaa se, paljonko markkinoilla eli päästökauppaan kuuluvilla yrityksillä on tarvetta päästöoikeuksille Toisin sanoen talouden elpyessä päästöoikeuksien hinnatkin nousevat.

 

Päästökauppa on lähtökohtaisesti tehokas tapa vähentää päästöjä. Päästöoikeuksien määrällä voidaan rajata haluttu tietyn teollisuudenalan päästötaso. EU:n päästökaupassa ovat mukana suurten teollisuus- ja energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt, teknologiateollisuuden osalta metallien jalostajat. Ongelma tuleekin siitä, että päästökauppa ei ole globaali järjestelmä, kun taas metallien hinnat määrittyvät globaalisti. Näin ollen päästökaupan kustannuksia nostavaa vaikutusta ei voi siirtää tuotteiden hintoihin. Tämä puolestaan lisää riskiä sille, että suomalainen energiatehokas metallien jalostus menettää kilpailukykyään enemmän ympäristöä kuormittaville kilpailijoille.

 

Mia Nores-Korkeamäki

Asiantuntija

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi


Jaa linkki


« Takaisin
 
 

Lisää kommentti

 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014