Turvataan kasvu pitkän tähtäimen yrittäjyysohjelmalla

Turvataan kasvu pitkän tähtäimen yrittäjyysohjelmalla

Suomi tarvitsee menestyvää yritystoimintaa, vahvaa vientiä ja paljon lisää investointeja, jotta nykyisenkaltainen hyvinvointi voidaan rahoittaa. Toimintaympäristön pitkäjänteinen kehittäminen ja yritysten jatkuva uudistuminen ovat avainasemassa.

Suomen vienti on ponnahtanut viime aikoina ylöspäin, ja talous on päässyt kasvuun kiinni. Pitkään jatkuneen taantuman vuoksi Suomi on kuitenkin jäänyt jälkeen muiden euromaiden taloudellisesta kehityksestä. Katso kuvat.

Selkeä visio ja vakuuttava strategia, miten voimme edistää yrittäjyyttä

Pk-yritykset odottavat, että viennin ja talouskasvun turvaamiseksi Suomeen laaditaan hallituskausien yli ulottuva Yrittäjyys 2030 -ohjelma. Se sisältäisi selkeän vision ja vakuuttavan strategian siitä, miten voimme edistää yrittäjyyttä sekä yritysten kasvua ja uudistumista.

Suomen menestykseen tarvitaan osaamista, uudistumiskykyä ja investointeihin kannustava toimintaympäristö.