Varmistetaan osaajien saatavuus ja digikyvykkyys

Varmistetaan osaajien saatavuus ja digikyvykkyys

Teknologiateollisuus tarvitsee yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Heistä puolet korvaa eläkkeelle siirtyviä, puolet on määrällistä kasvua. Osaajista huomattava osa palkataan pk-yrityksiin. Digiosaamisen tarve kasvaa nopeasti ja edellyttää välittömiä toimia.

Jotta yritykset saavat osaajia, on parannettava teknologia-alojen vetovoimaa, lisättävä hallitusti koulutustarjontaa ja pidettävä huolta alaa jo opiskelevien valmistumisesta. Lisäksi tarvitaan aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa ja työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista. Kotimaiset ikäluokat eivät yksin riitä vastaamaan työelämän osaajatarpeisiin.

Robotiikka, koneoppiminen, tekoäly, tehdasautomaatio, ohjelmointi, data-analytiikka ja palvelumuotoilu ovat kasvava osa teknologiateollisuuden osaajien työtä. Koulutuksessa on satsattava huomattavasti nykyistä enemmän ja ketterämmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Teknologian nopea kehitys edellyttää, että myös työelämässä jo olevat päivittävät säännöllisesti osaamistaan. Lisä- ja muuntokoulutuksen tulee olla toiminnan ytimessä niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa.

Tarvitaan lisää osaajia ja koulutusjärjestelmän ketteryyttä. Myös oppisopimuskoulutus kaipaa remonttia.

Teknologiateollisuus on sitoutunut ammatillisen koulutuksen reformiin, ja yritykset haluavat tarjota nuorille oppimisen mahdollisuuksia työpaikoilla. Uudistus on tärkeää panna ripeästi käytäntöön sekä turvata opetuksen laatu ja ajantasaiset oppimisympäristöt lisäämällä teknologia-alojen ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Etenkin pienet yritykset tarvitsevat työssä oppimisen ohjaukseen vahvaa oppilaitosten tukea.

Myös nykyistä oppisopimusmallia on tarpeen uudistaa. Työmarkkinajärjestöjen tulisi valmistella yhdessä teknologiateollisuuden tarpeita vastaava konsepti suomalaisesta oppisopimuksesta.

Eritysesti pk-yritykset ovat kasvattamassa ammattikorkeakoulusta valmistuneiden insinöörien ja tradenomien rekrytointia. On tärkeää lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja yritysten edustusta ammattikorkeakoulujen hallituksissa. Kaikissa korkeakouluissa tulisi satsata paitsi tutkimuksen laatuun myös opetuksen kehittämiseen.

Yritysten omilla toimilla on suuri vaikutus osaajien saatavuuteen, henkilöstön osaamiseen ja innovaatiokyvykkyyteen. Yritysten on välttämätöntä kehittää pitkäjänteistä yhteistyötä oppilaitosten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa.