Kannustetaan pk-yrityksiä ja julkista sektoria digitalisaation hyödyntämiseen

Kannustetaan pk-yrityksiä ja julkista sektoria digitalisaation hyödyntämiseen

Digitalisaatio ja tekoäly ovat mahdollisuuksia niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Tekninen kehitys tarkoittaa kokonaan uudenlaisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien syntyä. Tämä vaatii rohkeita satsauksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Pk-yrityksiä tulee kannustaa mukaan kansallisiin kehitysohjelmiin sekä Business Finlandin tuella erilaisiin EU:n kehittämishankkeisiin. Kannusteena voisi olla esimerkiksi innovaatioseteli, joka korvaisi mm. EU-hankkeiden valmisteluun liittyviä matka- ja kokouskuluja.

Suomesta tulee tehdä markkinajohtaja viidennen sukupolven matkapuhelinverkkojen (5G) hyödyntämisessä.

 

Julkisen sektorin tulee hyödyntää tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuudet yritysten toimintaympäristön parantamisessa. Digitalisaation avulla voidaan keventää yritysten raskasta sääntelyä ja tehostaa julkisia palveluja. Luodaan investoinneille yhden luukun digitaalinen lupa.