Laitetaan uusi vaihde innovaatiopolitiikkaan

Laitetaan uusi vaihde innovaatiopolitiikkaan

​Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto on asettanut tavoitteeksi, että TKI-investointien taso nousee neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Suomen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö – maa, joka houkuttelee investointeja ja maailman parhaita osaajia.

Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan suunnitelman julkisen TKI-rahoituksen merkittävästä kasvattamisesta. Lisäykset tulee aloittaa heti vuoden 2020 valtion budjetista. Myös teknologiayritysten täytyy lisätä edelleen satsauksiaan uudistumiseen ja TKI-yhteistyöhön.

Pk-yrityksille tarkoitetun TKI-rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä ja nykyistä enemmän avustusluonteista. On tärkeää, että päähankkijan toimintaa kehitettäessä myös alihankintaverkosto saa rahoitusta toimintansa uudistamiseen.

Varmistetaan pk-yritysten rahoitus ja innovaatiotuet kasvun eri vaiheisiin.

Julkista TKI-rahoitusta tulee lisätä erityisesti yritysvetoisille innovaatiokumppanuuksille, joissa on mukana eri kokoisia yrityksiä. Rahoitushakemusten päällekkäistä byrokratiaa on tarpeen karsia.

Innovaatioita voidaan edistää myös julkisilla hankinnoilla. Innovatiiviset hankinnat vauhdittavat talouskasvua, ja kansalaiset saavat niiden ansiosta entistä parempia palveluja.

On tärkeää, että hankintoja tehtäessä arvioidaan aina palveluntuottajan osaaminen ja innovaatiokyky sekä hankintahinnan sijasta koko elinkaaren aikainen taloudellisuus. Hankintaosaamista tulee kehittää ja turvata yrityksille tasapuolinen kilpailutilanne.