Uudistuva teknologiateollisuus

Teollisuus tuo noin 80 prosenttia Suomen vientituloista, teknologiateollisuuden osuus viennistä on 50 prosenttia. Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on elinehto Suomen kaltaisen pienen, kansainvälisistä markkinoista riippuvaisen maan menestykselle.

Viime vuosina teollisuutemme kilpailukyky on heikentynyt huolestuttavasti. On tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta kilpailukyky saadaan taas palautettua ja Suomen hyvinvointi varmistettua.

Lue lisää Teknologiateollisuuden ajankohtaisista tavoitteista Uudistuva teknologiateollisuus, avain Suomen menestykseen -julkaisustamme (pdf).