Lausunnot

14
Tammi
Lausunto
Pääviestit: Selonteko on tärkeä keskustelunavaus: kattavalla lähestymisellä tieto ja siihen liittyvä osaaminen ovat kehitettävissä Suomen vahvuuksiksi. Tietopolitiikan keskitetty johtaminen on aihe, johon poliittisten päättäjien on otettava selkeä...
10
Tammi
Lausunto
Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriön menetelmästä, joka on tarkoitettu rakennuksen elinkaaren aikana aiheuttaman hiilijalanjäljen arviointiin.
17
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuus ry pitää uuden rahoitusmallin kokonaisuutta tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana.
17
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuus ry pitää uuden rahoitusmallin kokonaisuutta tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. Ehdotettu jatkuvan oppimisen sekä työllistymisen ja sen laadun rahoitusosuuksien kasvattaminen on erityisen tärkeää.
17
Joulu
Lausunto
KemiDigi -sovellus otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa.
27
Marras
Lausunto
Teknologiateollisuus ymmärtää Euroopan komission tarkoituksen kehittää terroristisen sisällön poistamista koskevaa lainsäädäntöä. Komission ehdotuksessa ehdotetaan muutosta, joka voisi tuoda terroristisen sisällön poistamisen säännökset...
21
Marras
Lausunto
Teknologiateollisuus ry katsoo, että kilpailuneutraliteetti kärsii, jos julkisten tahojen omistamille yhtiöille annetaan lainsäädännössä yksinoikeuksia palvelujen tuottamiseen.
19
Marras
Lausunto
Teknologiateollisuus pitää hallituksen esitystä tärkeänä ja kannatettavana. Työelämän murros edellyttää, että korkeakoulujen rooli jatkuvan oppimisen mahdollistajana vahvistuu. Esitetyt lakimuutokset lisäävät ja joustavoittavat jatkuvan oppimisen...
06
Marras
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa sähköisen tunnistamisen kehittämistä.
31
Loka
Lausunto
Lausunto esitysluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista (ns. Vimana-asetus).

Sivut