Lausunnot

30
Huhti
Lausunto
Verohallinto on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Energiaverotusohjeen päivittämiseksi.
12
Huhti
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa AuroraAI:n kehittämistä, mutta kehottaa kiinnittämään huomiota muutoksen johtamiseen ja toimenpiteiden priorisointiin. Avaa lausunto (pdf). Lisätietoja:Jussi Mäkinen
08
Huhti
Lausunto
Euroopan komissio julkaisi tänään suuntaviivat eettiselle tekoälylle. Suuntaviivoja on ollut valmistelemassa Pekka-Ala-Pietilän johtama asiantuntijaryhmä. Suuntaviivoissa nostetaan esille seitsemän vaatimusta tekoälyn hyödyntämiselle: 1) ihmisen...
20
Maalis
Lausunto
Technology Industries of Finland and its member companies are grateful for the opportunity to provide comments to the OECD’s consultation document in question, published 13 February 2019.
25
Helmi
Lausunto
Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille päästökauppakaudelle 2021 - 2030.
08
Helmi
Lausunto
Teknologiateollisuus pitää tärkeänä kehittää sähköistä identiteettiä ja joustavia keinoja hallita sitä.
03
Helmi
Lausunto
Teknologiateollisuus lausui EU-komission korkean tason tekoälyryhmän etiikkasuosituksista. Kestävän ja eettisen tietopolitiikan kehittäminen on EU:lle merkittävä mahdollisuus. Siksi on hyvä, että EU:ssa tehtyjä arvovalintoja, kuten yksityisyydensuojaa, viedään kohti toiminnallisia vaatimuksia ja käytännön liiketoimintamalleja.
30
Tammi
Lausunto
EU:n tekijänoikeusuudistuksen ollessa toimielimien välisissä päätösneuvotteluissa, Suomen kantaa ehdotuksiin tarkennetaan eduskunnassa. Teknologiateollisuus tukee Suomen kriittistä suhtautumista ehdotuksiin, jotka tuovat oikeudellista epäselvyyttä verkon vastuusäännöksiin ja asettavat tarpeettomia esteitä datatalouden kehittymiselle.
14
Tammi
Lausunto
Pääviestit: Selonteko on tärkeä keskustelunavaus: kattavalla lähestymisellä tieto ja siihen liittyvä osaaminen ovat kehitettävissä Suomen vahvuuksiksi. Tietopolitiikan keskitetty johtaminen on aihe, johon poliittisten päättäjien on otettava selkeä...
10
Tammi
Lausunto
Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriön menetelmästä, joka on tarkoitettu rakennuksen elinkaaren aikana aiheuttaman hiilijalanjäljen arviointiin.

Sivut