Lausunnot

23
Huhti
Lausunto
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon perusteet näyttävät yleisesti ottaen sopivan hyvin tämän hetkisen projektilähtöisen työelämän tarpeisiin. Tutkinnon perusteita vastaava osaaminen tukee järjestelmällisempää projektien hallintaa yrityksissä. Lisäksi tutkintojen osien otsikointi on kokonaisuutta kuvaavaa, vaikka käytännössä käsiteltävät asiat ovat monitasoisia kokonaisuuksia.
11
Maalis
Lausunto
Ministeri Lauri Tarastin arviointiryhmä esittää 19 keinoa, joilla voidaan nopeuttaa ja keventää ympäristöluvitusta. Tällä hetkellä investointien liikkeellelähtö hidastuu monikertaisen lupabyrokratian takia. Ryhmän ehdottamat toimenpiteet on toteutettava pikaisesti.
23
Helmi
Lausunto
Aalto-yliopiston, VTT:n, FISC:n ja Teknologiateollisuuden kannanotto
09
Syys
Lausunto
Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihessä esillä olleita energiaverotuksen muutoksia, jotka kiristäisivät kaivostoiminnan osalta verotusta merkittävästi. Kaivostoiminnassa kulutettu sähkö siirrettäisiin korkeammin verotettuun sähköveroluokkaan I ja kaivostoiminnalta poistettaisiin oikeus energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Niin ikään kevyelle polttoöljylle ehdotettu veronkorotus lisää kaivosalan verorasitusta.
27
Elo
Lausunto
Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihessä esillä olleita energiaverotuksen muutoksia, jotka kiristäisivät kaivostoiminnan osalta verotusta merkittävästi.
05
Kesä
Lausunto
Lausuntopyynnöt:Kone- ja metallialan perustutkinto 5.5.2014 nro 48/42/2014Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 5.5.2014 nro 53/421/2014Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 5.5.2014 nro 54/421/2014Tieto- ja viestintätekniikan...
26
Touko
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Teknologiateollisuus ry esittää kunnioittavasti seuraavaa.
13
Touko
Lausunto
Suomen tietoturvaklusteri, Finnish Information Security Cluster, FISC ry ja Teknologiateollisuus ry kiittävät lausuntopyynnöstä.
14
Huhti
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (kohtuullinen korvaus). Teknologiateollisuus ry esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.
14
Huhti
Lausunto
EU:n asetusluonnoksessa esitellään kuusi mallia vastuullisuusjärjestelmän luomiseksi konfliktialueilta peräisin oleville metalleille.

Sivut