Lausunnot

27
Kesä
Lausunto
Lupajärjestelmän ennakoitavuus on sujuvuuden rinnalla keskeinen tekijä investointien vauhdittajana.
27
Kesä
Lausunto
Teknologiateollisuus tukee esitystä siitä, että ympäristönsuojelulain viittaukset naapuruussuhdelakiin poistetaan.
21
Kesä
Lausunto
Verohallinnon päivitetty siirtohinnoittelun dokumentointi-ohje on käytännönläheinen ja tärkeä.
04
Huhti
Lausunto
Verojärjestelmän tulee olla kilpailukykyinen, jotta Suomi olisi houkutteleva investointien ja yritysten sijoittautumiskohteena.
04
Huhti
Lausunto
Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 on tärkeä, jotta globaaleihin haasteisiin ilmastonmuutoksen torjumisesta ja resurssien riittävyydestä voidaan löytää ratkaisuja. Yritysten kehittämät uudet innovaatiot ovat tässä avainasemassa.
23
Tammi
Lausunto
Teknologiateollisuus ry katsoo, että Verohallinnon ohje ”Verotuksen maakohtainen raportti” on pääpiirteisesti hyvin laadittu ja selkeä.
10
Tammi
Lausunto
Verohallinto on laatinut ohjeluonnoksen koskien saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuutta.
22
Joulu
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi.
15
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuuden lausunnossa OKM:lle keskitytään asetusluonnoksessa ehdotettuihin päätöksiin, jotka koskevat tekniikan alan tai opettajien pedagogisisten opintojen koulutusvastuita.
08
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa asetuksen uudistamista asetetulla tavoiteaikataululla.

Sivut