Lausunnot

27
Elo
Lausunto
Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihessä esillä olleita energiaverotuksen muutoksia, jotka kiristäisivät kaivostoiminnan osalta verotusta merkittävästi.
05
Kesä
Lausunto
Lausuntopyynnöt:Kone- ja metallialan perustutkinto 5.5.2014 nro 48/42/2014Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 5.5.2014 nro 53/421/2014Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 5.5.2014 nro 54/421/2014Tieto- ja viestintätekniikan...
26
Touko
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Teknologiateollisuus ry esittää kunnioittavasti seuraavaa.
13
Touko
Lausunto
Suomen tietoturvaklusteri, Finnish Information Security Cluster, FISC ry ja Teknologiateollisuus ry kiittävät lausuntopyynnöstä.
14
Huhti
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (kohtuullinen korvaus). Teknologiateollisuus ry esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.
14
Huhti
Lausunto
EU:n asetusluonnoksessa esitellään kuusi mallia vastuullisuusjärjestelmän luomiseksi konfliktialueilta peräisin oleville metalleille.
02
Huhti
Lausunto
TEM on pyytänyt lausuntoa luonnonvaraselonteon päivityksestä.
31
Maalis
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Teknologiateollisuus ry esittää kunnioittavasti seuraavaa.
24
Maalis
Lausunto
Asetuksen muutoksella toimenpannaan komission antamat delegoidut direktiivit (18.10.2013), joilla myönnetään poikkeuksia RoHS-direktiivin liitteisiin Ill ja IV.
13
Helmi
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamista. Teknologiateollisuus esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Sivut