Lausunnot

31
Touko
Lausunto
Liikennekaariesityksessä on esitetty laajasti keinoja, joilla puretaan turhaa normistoa ja luodaan edellytyksiä uudelle palvelutarjonnalle.
27
Huhti
Lausunto
Jätedirektiivin muuttaminen
27
Huhti
Lausunto
Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma
21
Maalis
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työelämä- ja markkinaosasto sekä valtiovarainministeriö (VM) ovat yhteistyössä valmistelleet kyseessä olevan hallituksen esityksen. Muutosesityksen tavoitteena on varmistaa komission Euroopan unionin...
17
Maalis
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista. Ympäristöministeriö asetti 30.11.2011 ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen (YM038:00/2011). Hankkeen...
09
Maalis
Lausunto
LAUSUNTO KORKEAKOULUJEN KEKSINTÖLAKIA KOSKEVASTA KYSELYSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pyytäneet näkemyksiä korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta.Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palautteen...
16
Helmi
Lausunto
Lausuntopyyntö koskee siirtohinnoitteludokumentointisäännösten muuttamista. Lisäksi verotusmenet­telylakiin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen selvitys. Ehdotettujen muutosten jalkeen siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitys­tä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin OECD:n muuttuneet ohjeet.
21
Joulu
Lausunto
Opetushallitus on järjestänyt lausuntokierroksen ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia kansainvälisen myynnin tai hankintatoimen vastuullisissa tehtävissä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Teknologiateollisuus ry on aktiivisesti mukana edistämässä teknologiayritysten kansainvälistymistä ja kasvua, kohderyhmänä erityisesti pk-yritykset. Näitä edistävien osaamistarpeiden kehittäminen tulee pohjautua työelämän ja kansainvälistyvän toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin.
13
Marras
Lausunto
Valmistelutyössä on huolehdittava siitä, että lopputuloksena syntyvä ehdotus ei ole ristiriidassa muun energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädäntötyön kanssa.

Sivut