Lausunnot

02
Huhti
Lausunto
TEM on pyytänyt lausuntoa luonnonvaraselonteon päivityksestä.
31
Maalis
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Teknologiateollisuus ry esittää kunnioittavasti seuraavaa.
24
Maalis
Lausunto
Asetuksen muutoksella toimenpannaan komission antamat delegoidut direktiivit (18.10.2013), joilla myönnetään poikkeuksia RoHS-direktiivin liitteisiin Ill ja IV.
13
Helmi
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamista. Teknologiateollisuus esittää kunnioittavasti seuraavaa.
11
Helmi
Lausunto
Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Fingrid Oyj:n esittämiin alkuperätakuupalvelun ehtoihin 1.3.2014−31.12.2014 väliselle ajalle.
05
Helmi
Lausunto
Over the last two decades, digital technology and the Internet have reshaped the ways in which content is created, distributed, and accessed.
05
Helmi
Lausunto
Valtiovarainministeriö esittää valmisteverotuslaissa vaadittavan veroilmoituksen antamista sähköisesti. Jäteverolakiin ehdotetaan vaadittavaksi jäteveroilmoituksen ohella ilmoitusta verokautena kaatopaikalle toimitetusta ei-veronalaista jätteistä.
31
Tammi
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt lausuntokierroksen lukion yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista. Teknologiateollisuus ry tarkastelee omassa lausunnossaan esitystä erityisesti vientiteollisuudelle tärkeän LUMA- ja teknologiaosaamisen näkökulmasta. Muilta osin Teknologiateollisuus viittaa Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n lausuntoon.

Sivut