Lausunnot

28
Elo
Lausunto
Välivaraston sijainti määriteltävä tarkemmin. Määräaikaistarkistukset hoidettava ELYn kautta.
24
Elo
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta.
14
Elo
Lausunto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa jäteveronlain 5 § muuttamisesta eli jäteveron korottamisesta 55 eurosta 70 euroon vuoden 2016 alusta.
19
Touko
Lausunto
Lausunto asetuksiksi ympäristönsuojelusta ja jätteenpolttamisestaViite: YM5/400/2015Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ympäristösuojeluasetuksen ja jätteenpolttoasetuksen muuttamisesta niin, että lupamääräyksiä jätteen kaasutus- ja...
13
Touko
Lausunto
Viite: 17/421/2015LAUSUNTO LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISESTÄOpetushallitus on valmistellut lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukio-koulutusta varten ja pyytää lausuntoa luonnoksesta.Lukion tuntijako...
23
Huhti
Lausunto
Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon perusteet näyttävät yleisesti ottaen sopivan hyvin tämän hetkisen projektilähtöisen työelämän tarpeisiin. Tutkinnon perusteita vastaava osaaminen tukee järjestelmällisempää projektien hallintaa yrityksissä. Lisäksi tutkintojen osien otsikointi on kokonaisuutta kuvaavaa, vaikka käytännössä käsiteltävät asiat ovat monitasoisia kokonaisuuksia.
11
Maalis
Lausunto
Ministeri Lauri Tarastin arviointiryhmä esittää 19 keinoa, joilla voidaan nopeuttaa ja keventää ympäristöluvitusta. Tällä hetkellä investointien liikkeellelähtö hidastuu monikertaisen lupabyrokratian takia. Ryhmän ehdottamat toimenpiteet on toteutettava pikaisesti.
23
Helmi
Lausunto
Aalto-yliopiston, VTT:n, FISC:n ja Teknologiateollisuuden kannanotto
09
Syys
Lausunto
Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihessä esillä olleita energiaverotuksen muutoksia, jotka kiristäisivät kaivostoiminnan osalta verotusta merkittävästi. Kaivostoiminnassa kulutettu sähkö siirrettäisiin korkeammin verotettuun sähköveroluokkaan I ja kaivostoiminnalta poistettaisiin oikeus energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Niin ikään kevyelle polttoöljylle ehdotettu veronkorotus lisää kaivosalan verorasitusta.

Sivut