Lausunnot

31
Tammi
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt lausuntokierroksen lukion yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista. Teknologiateollisuus ry tarkastelee omassa lausunnossaan esitystä erityisesti vientiteollisuudelle tärkeän LUMA- ja teknologiaosaamisen näkökulmasta. Muilta osin Teknologiateollisuus viittaa Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n lausuntoon.
13
Tammi
Lausunto
Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Sivut