Lausunnot

14
Huhti
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (kohtuullinen korvaus). Teknologiateollisuus ry esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.
14
Huhti
Lausunto
EU:n asetusluonnoksessa esitellään kuusi mallia vastuullisuusjärjestelmän luomiseksi konfliktialueilta peräisin oleville metalleille.
02
Huhti
Lausunto
TEM on pyytänyt lausuntoa luonnonvaraselonteon päivityksestä.
31
Maalis
Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Teknologiateollisuus ry esittää kunnioittavasti seuraavaa.
24
Maalis
Lausunto
Asetuksen muutoksella toimenpannaan komission antamat delegoidut direktiivit (18.10.2013), joilla myönnetään poikkeuksia RoHS-direktiivin liitteisiin Ill ja IV.
13
Helmi
Lausunto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamista. Teknologiateollisuus esittää kunnioittavasti seuraavaa.
11
Helmi
Lausunto
Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Fingrid Oyj:n esittämiin alkuperätakuupalvelun ehtoihin 1.3.2014−31.12.2014 väliselle ajalle.
05
Helmi
Lausunto
Over the last two decades, digital technology and the Internet have reshaped the ways in which content is created, distributed, and accessed.
05
Helmi
Lausunto
Valtiovarainministeriö esittää valmisteverotuslaissa vaadittavan veroilmoituksen antamista sähköisesti. Jäteverolakiin ehdotetaan vaadittavaksi jäteveroilmoituksen ohella ilmoitusta verokautena kaatopaikalle toimitetusta ei-veronalaista jätteistä.

Sivut