Lausunnot

13
Tammi
Lausunto
Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Sivut