Osaaminen on ykkösjuttu! verkkotyöpajat yrityksen osaamisen kehittämisen tueksi maalis-toukokuussa 2021

Osaaminen on ykkösjuttu! verkkotyöpajat yrityksen osaamisen kehittämisen tueksi maalis-toukokuussa 2021

digi
Henkilöstön osaaminen on yritysten tärkein resurssi ja strateginen asia! Osaamista on mahdollista analysoida, kehittää ja hankkia lisää. Millaista osaamista yrityksessäsi on nyt, millaisilla osaamisilla varmistatte liiketoiminnan kilpailukyvyn myös huomenna ja missä teemoissa osaamistanne on uudistettava? Näihin kysymyksiin vastaamisessa saat tukea Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuus ry:n yhdessä suunnittelemassa ”Osaaminen on ykkösjuttu” -ohjausprosessissa.
Työpajat toteutetaan maalis-toukokuussa 2021.

Osaaminen on ykkösjuttu! verkkotyöpajat yrityksen osaamisen kehittämisen tueksi

Henkilöstön osaaminen on yritysten tärkein resurssi ja strateginen asia. Osaamista on mahdollista analysoida, kehittää ja hankkia lisää.
Millaista osaamista yrityksessäsi on nyt? Millaisella osaamisella varmistatte liiketoiminnan kilpailukyvyn myös huomenna? Missä teemoissa osaamistanne on uudistettava?
Näihin kysymyksiin vastaamiseen saat tukea Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuus ry:n yhdessä suunnittelemassa ”Osaaminen on ykkösjuttu” -ohjausprosessissa.

Osaaminen on ykkösjuttu! on suunnattu teknologiateollisuuden mikro- ja pk-yrityksille ja se on maksuton.

Toteutuksen onnistumisen edellytys on aktiivinen yrityskohtainen työryhmä, jossa on johdon, henkilöstötoiminnon ja henkilöstön edustajia, asiantuntijoita tai esimiehiä. Työryhmän minimikoko on kolme henkilöä.

Käytännönläheinen ohjaus toteutetaan viiden verkkotapaamisen sarjana, joista neljään sisältyy yrityskohtaista ohjausta.

Yritys kuljettaa ohjauspajojen läpi valitsemaansa pilottia, joka voi olla esimerkiksi tuotannon, myynnin tai tuotekehityksen osaamisen kehittäminen. Toteutuksessa syntyy yrityksellesi pilottikohteen osaamisen kehittämissuunnitelma, jolla varmistat kyvykkyyden ottaa huominen haltuun!

Kussakin verkkotapaamisessa on yhteinen innostava osaamisen johtamisen teema, jota käsitellään vertaisoppimisen keinoin. Teemoina ovat osaamisen johtamisen prosessi, osallistaminen, osaamisen kehittämisen keinoja, kehityskeskustelu sekä henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma.

Verkkotapaamisten ajankohdat ja teemat:
Jokainen työpaja kestää 1,5 tuntia.

10.3.2021 klo 9 – 10.30 Starttipaja: Prosessin esittely, osaamisen johtaminen + yrityskohtainen ohjaus

24.3.2021 klo 9 – 10.30 Ohjauspaja 1: Osallistaminen + yrityskohtainen ohjaus

7.4.2021 klo 9 – 10.30 Ohjauspaja 2: Osaamisen hankkimisen keinoja + yrityskohtainen ohjaus

21.4.2021 klo 9 – 10.30 Ohjauspaja 3: Kehityskeskustelu + yrityskohtainen ohjaus

5.5.2021 klo 9 – 10.30 Päätöspaja: Osaamisen kehittämissuunnitelma, verovähennys, työpajojen palaute ja opit

 

Ilmoita ryhmäsi mukaan 17.2.2021 mennessä tästä

Yrityskohtaisen työryhmän minimikoko on kolme henkilöä.

 

Lisätietoa antavat:

Paula Varpomaa, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 152 5778

Roni Jokinen, Ammattiliitto Pro, puh. 050 370 9725

Petteri Halvari, Ammattiliitto Pro, puh. 050 574 2343

Virtuaalikoulutus
Tapahtuman aika
-

Aiheeseen liittyvää