Tuottavuutta Yhdessä -ohjelman avausseminaari

Tilaisuudet ja seminaarit
Hilton Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, Vantaa
Keskiviikko, 25. huhtikuu 2018 - 8:30 - 16:30

Seminaari on Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhteinen ja tarkoitettu Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto tukevat yhdessä yritysten tuottavuuskehitystä. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen parantamiseksi voidaan tehdä paljon. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Liitot ovat juuri aloittamassa Tuottavuutta Yhdessä -nimisen tuottavuusohjelman. Tavoitteena on Lean-filosofian mukaisesti luoda johtamisjärjestelmä, jolla vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria ja osallistetaan kaikkia henkilöstöryhmiä kehittämiseen. Yhteinen tahtotila paikalliselle sopimiselle edellyttää luottamuksellisia suhteita osapuolten kesken.

Tuottavuusohjelma käynnistyy keskiviikkona 25.4.2018 järjestettävällä avausseminaarilla. Paikalla on molempien järjestöjen johto sekä useita muita työelämän asiantuntijoita, mm. arvostettu tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava. Erityisen antoisia ovat myös yritysesimerkit, joiden avulla konkretisoidaan hyvän yhteistyön ja paikallisen sopimisen hyötyjä. 

Seminaari on maksuton ja tarkoitettu yritysjohdolle, luottamusmiehille ja kaikille yritysten kehittämistyössä mukana oleville. Työnantaja hoitaa ilmoittautumisen. Edellytyksenä yrityksen osallistumiselle on, että myös työntekijäpuolen edustaja tulee mukaan. Osallistujamäärä: max. 2 hlö/yritys.

Mukaan voidaan ottaa 60 yrityksen edustajat, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu heti.

IImoittautuminen viimeistään 23.4. klo 12.00.

Tutustu seminaariohjelmaan ja puhujiin tästä.

Lisätiedot:

Tapio Toivonen, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 380 1790, tapio.toivonen@teknologiateollisuus.fi

Mirjami Suikki, Teollisuusliitto ry, puh. 0400 515 941, mirjami.suikki@teollisuusliitto.fi