Elina Vähäheikkilä

1 + 1 = 5: Meriteollisuuden kasvu on enemmän kuin osiensa summa

Suomen meriteollisuus on ennennäkemättömän kasvujakson alussa. Monipuolinen toimiala koostuu suunnittelusta, ohjelmistoyrityksistä, kokonaistoimittajista sekä järjestelmä- ja laitetoimittajista, pitkän historian omaavaa laivanrakennusta unohtamatta. Alan vuosittaisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan kahdeksasta yli 10 miljardiin seuraavien viiden vuoden aikana: puhutaan siis kansantaloudellisesti merkittävästä kasvusta. Menestys luo uutta liiketoimintaa ja työtä Suomeen. Tulevina kiireisinä vuosina keskeistä onkin hallittu kasvu yhteistyön kautta sekä monialaisten huippuosaajien saatavuuden varmistaminen. Meriteollisuuden yritykset toimivat globaalisti ja toimittavat kaikkiin laivatyyppeihin, merellisiin rakenteisiin ja ratkaisuihin. Eri segmenttien erilaiset markkinatilanteet kuitenkin näkyvät yritysten tilanteessa: valtaosalla näkymät ovat erittäin positiiviset etenkin risteilymarkkinoiden kasvaessa, mutta viime vuosien globaali laivanrakennuksen lama heijastuu edelleen osaan kansainvälisesti toimivista yrityksistämme.

Nykyaikaiset alukset ovat kuin pienoiskaupunkeja, jotka ovat täynnä erilaista teknologiaa. Meriteollisuus onkin korkean teknologian toimiala, joka soveltaa teknologiateollisuuden huippuosaamista esimerkiksi moderneissa risteilyaluksissa. Digitalisaation myötä teknologian kehitystahti kiihtyy jatkuvasti, muuttaen toimialoja ja teollisuutta. Tämä jo kliseeksikin muodostunut viesti pitää kuitenkin paikkansa myös meriteollisuudessa. Digitalisaation avulla voidaan tehostaa yritystemme toimintaa, mutta se tuo myös ratkaisuja koko merilogistiikan tehostustarpeisiin. Alan liiketoiminta on muutoksessa ja esimerkiksi huoltoon ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyvät palvelut muodostavat tulevaisuudessa yhä merkittävämmän osan alan liiketoiminnasta. Jotta muutos saadaan hyödynnettyä mahdollisuutena, myös meriteollisuuden tulee olla toimialana edelläkävijöiden joukossa.

Meriliikenteen päästöjen minimointi on globaali, yhteinen tavoite.

Suomalainen meriteollisuus tarjoaa maailman edistyksellisimmät ratkaisut merten resurssien kestävään ja älykkääseen hyödyntämiseen. Uusien teknologioiden avulla voidaan optimoida laivojen ja kokonaisten laivastojen operointia sekä samalla myös pienentää päästöjä. Vaikka merikuljetukset ovat jo nyt ympäristöystävällisin ja energiatehokkain tapa kuljettaa tavaraa, löytyy vielä kehitettävääkin. Meriliikenteen päästöjen minimointi on globaali, yhteinen tavoite, johon suomalaisilla yrityksillä on paljon tarjottavaa. Sen vuoksi on tärkeää, että ympäristön kuormaa pienentävien ratkaisujen pilotointiin panostetaan Suomessa. Hyvänä esimerkkinä energiatehokkuutta parantavista alan innovaatioista ovat esimerkiksi Norsepowerin roottoripurjeet.

Edelläkävijyys edellyttää merkittäviä panostuksia tuotekehitykseen. Tämän vuoden keväällä saimme paitsi meri- ja teknologiateollisuuden myös koko Suomen kannalta positiivisia uutisia, kun alan vahva kansainvälinen toimija Rolls-Royce ilmoitti keskittävänsä etäohjattavien ja autonomisten laivojen tutkimus- ja kehityskeskuksensa Suomeen. Edelläkävijyyttä on myös alan laajassa yhteistyössä yhteisen vision pohjalta perustettu ja DIMECCin koordinoima Autonomisen meriliikenteen ekosysteemi One Sea, jonka tavoitteena on tuoda Suomeen maailman ensimmäiset miehittämättömän meriliikenteen ratkaisut vuoteen 2025 mennessä. Tutkimus ja kehitys on investointi tulevaisuuteen, joka luo ympärilleen uutta liiketoimintaa, hyvinvointia ja työtä sekä mahdollistaa menestyksen kiristyvässä globaalissa kilpailussa. Panostukset innovaatioihin ovat tärkeitä markkinatilanteen kiristyessä ja suurten toimijoiden asettaessa korkeita tavoitteita oman meriteollisuutensa edistämiseen ja tukemiseen esimerkiksi Aasiassa.

Menestyksen varmistamiseksi myös tulevaisuudessa on tärkeää hyödyntää merellisen ekosysteemin kaikkien osapuolten sekä kaiken kokoisten toimijoiden näkemystä. Slush-viikolla ala kokoontuukin Meriteollisuus ry:n järjestämään Digitalizing Maritime Business -tapahtumaan, jossa alan suuryritykset, startupit sekä sidosryhmät ideoivat alan tulevaisuutta.

Yhteistyössä näemme kauemmas.

Elina Vähäheikkilä

Toimitusjohtaja, Meriteollisuus ry

@EVahaheikkila

 

Kommentit (0)